Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2024

Kaupunginhallitus käsittelee asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa. Kaupunginvaltuustossa keskusteltaneen ryhmäaloitteiden pohjalta keskusta-alueen elinvoimaisuudesta ja toimivasta työvoimapolitiikasta. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Etelä-Pasilan liikenteellisiä periaatteita. Esityslistalla on myös sähköautojen latausinfran toimenpidekokonaisuus.

 

Maanantai 27.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 28.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Keskiviikko 29.5.

Kaupunginvaltuusto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Torstai 30.5.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla isoin asia on asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024.  Vision saavuttamiseksi asunto- ja maapolitiikan tavoitteina ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuminen, asuinalueiden kehittäminen ja kaupunkiuudistus sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu.

Kaupunginhallitus antaa myös STM:lle lausunnon vammaispalvelulain muuttamisesta ja VM:lle lausunnon hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityslistalla on lisäksi valtuutettujen aloitteita.

Kaupunginvaltuustossa eniten keskustelua herättänevät kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi ja demareiden valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivasta työvoimapolitiikasta Helsingissä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Etelä-Pasilan liikenteelliset periaatteet alueen asemakaavoituksen pohjaksi. Asia jäi viimeksi pöydälle. Veturitien toteutusvaihtoehtoja oli tarkasteltu ainakin jo vuodesta 2010 lähtien, jolloin arvioitiin lyhyen kaukalomallin ja pitkän tunnelivaihtoehtojen vaikutuksia. Keski-Pasilaa halkova pääkatu, Veturitie, on suunniteltu toimimaan Pasilan pääasiallisena autoliikenteen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Pasilan rakentamisen ja ympäröivien väylähankkeiden myötä Veturitien liikennemäärien todettiin kasvavan, joten Veturitien uudistaminen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi nähtiin välttämättömänä. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että tavoitetilanteen katujärjestelyt perustuisivat ratkaisuun, jossa Veturitien tunneli on nykyisellä ratkaisulla ja raitiotie on kadun keskellä, välillä Nordenskiöldinkatu-Pasilansilta, eikä jatkossa varauduta pitkän tunnelin rakentamiseen.

Käsiteltävinä ovat myös Veturitallinpihan asemakaavamuutosten suunnitteluperiaatteet, jotka liittyvät edellä mainittuun asiaan ja jäivät niin ikään viimeksi pöydälle. Ne koskevat Veturitallinpihan aluetta, joka sijaitsee Keski-Pasilassa tiiviisti rakentuvan tulevan tornialueen ja Pasilan keskustakortteleiden ympäröimänä pääradan, Veturitien, Nordenskiöldinkadun ja Veturitallinkujan rajaamalla alueella. Tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen alue, jonka keskeisenä sisältönä on kaupunkilaisia palveleva kaupunginosapiha, nykyisestä käytöstä polveutuvat mahdollisuudet, tapahtumatoiminta ja yöaikaiset kulttuuripalvelut. Alueelle on sovitettu asumista sekä erilaisia työtiloja ja vapaa-ajantoimintoja rautatiehistoriaa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen.

Sähköautojen latausinfran toimenpidekokonaisuus on myös päätettävänä. Vuoden 2024 helmikuussa Helsingissä oli noin 1 930 julkista latauspistettä, joista noin 250 on kaduilla ja yleisillä alueilla. Kaupunki tavoittelee toteuttavansa kaduille ja yleisille alueille noin 600 uutta julkista latauspistettä vuoteen 2030 mennessä. Näillä tullaan kattamaan koko Helsinki, painottaen kantakaupungin aluetta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto vahvistaa työväenopiston opetuksen suuntaviivat ensi lukuvuodelle ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset sekä hyväksyy Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman.

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu