Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylittämisoikeudet sekä Helsingin maanalaisesta yleiskaava ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsittelyssä Kivinokka ja kävelyn edistämisohjelma.

Maanantai 7.6.

Kaupunginhallitus

Tiistai 8.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Torstai 10.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös. Tilikauden tulos on lähes 500 miljoonaa euroa. Koronan vaikutukset Helsingin kaupungin vuosikatteeseen jäivät vuonna 2020 lähes neutraaleiksi. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muodostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2021 eteenpäin lisää kaupungin menoja. Verotulotkin todennäköisesti vähenevät viipeellä, kuluvasta vuodeseta lukien

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämistä ja toimintakatteen alittamista koskevaa asiaa on odotettu päätöksentekoon jo jonkin aikaa. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättäisi oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta menomäärärahan ylitykseksi esitetään 11,7 miljoonaa euroa, sote-palvelujen osalta 146 miljoonaa euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle esitetään oikeutta alittaa toimintakate liki 4,2 miljoonalla eurolla. Näillä ylityksillä katetaan koronasta aiheutuvia kustannuksia.

Helsingin maanalainen yleiskaava jäi viimeksi pöydälle mutta edennee nyt. Maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat suunnitellut tilat ja tilanvaraukset sekä jo rakennetut tilat. Östersundomin alueen osalta kaava käsittää vain varaukset, jotka eivät ole riippuvaisia maanpäällisestä maankäytöstä. Yleiskaavan teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaava sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset. Kaavan keskeisiä tehtäviä ovat uusien suunniteltujen tilojen ja tilanvarausten ja jo rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma jäi myös viimeksi pöydälle. Hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio on reilut 84 miljoonaa euroa, koskee Helsingin keskustaan Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettavaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Uudisrakennus sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi Kampin metroaseman tiloja sekä liiketiloja.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Kivinokan asemakaava. Alue käsittää Kulosaaren ja Herttoniemen väliin jäävän Kivinokan niemen ja vesialueita Vanhankaupungin selällä. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Kivinokasta voi kehittyä uusi merellisen virkistyksen ja matkailun kohde. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaava-alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton.

Vuosaaren Uutelassa hyväksytään Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan.

Esityslistalla on myös kävelyn edistämisohjelma. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Painopisteenä ovat yleiskaavassa 2016 määritellyt keskusta-alueet ja raideliikenneasemien ympäristöt. Näitä kehitetään yleiskaavan ja siihen liittyvän keskusta-alueita koskevan määräyksen mukaisesti kävelypainotteisina alueina. Ohjelman neljä päätavoitetta ovat seuraavat: 1. Kävelyn ydinalueita ovat raideliikenteen verkostokaupungin kaupunkikeskustat. 2. Kävely on osa kestävän liikkumisen palveluverkkoa, jossa palvelut ja työpaikat saavutetaan helposti ajankohdasta, tulotasosta ja autonomistuksesta riippumatta. 3. Helsingissä kävely ei ole vain liikkumista, vaan olennainen osa toimivaa ja miellyttävää kaupunkielämää. 4. Kävelyn tutkimus, suunnittelu ja kokeilut muodostavat ehyen kokonaisuuden.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehdään hankintoja: lastensuojelun laitoshoito ja kehitysvammapoliklinikan lääkärityövoiman hankinta, ruokapalveluiden hankintoja palvelutaloihin, päihde- ja mielenterveysongelmaisten ryhmämuotoisen tilapäisen asumisen hankinta ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu