Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2022

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen, jossa tulos on 350 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään viimeksi pöydälle jääneitä Helsingin asukasvalintaohjetta sekä arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteita.

Maanantai 6.6.

Kaupunginhallitus

Tiistai 7.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Torstai 9.6.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 350 miljoonaa euroa. Useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi. Vuoden 2021 tulos mahdollistui, kun vuosikate toteutui talousarviota parempana (237,0 miljoonaa euroa) verotulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi (198,7 miljoonaa euroa).

Esityslistalla on myös asemakaavan muutoksia Pukinmäen Säterinportti 3:ssa (neljä uutta kerrostaloa, 200 asukasta), Haagan Steniuksenkentän alueella (uusi 5-kerroksisista kerrostaloista koostuva asuinkortteli ja 350 uutta asukasta hyvin raideyhteyksien varteen) ja Käpylän Onnentie 18:ssa (asuntoja 100 uudelle asukkaalle).

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Rakennuskustannusten enimmäishinta on 56 600 000 euroa + alv. Rakennus sijoittuu Keski-Pasilaan uuden asuinalueen keskelle, Halkopiipunkallion ja rakennettavan Tulistimenkadun rajaamalle korttelialueelle. Uudisrakennus korvaa nykyiset kolmessa osoitteessa sijaitsevat Pasilan peruskoulun tilat, jotka ovat riittämättömät alueen kasvavalle lapsimäärälle. Lisäksi uudisrakennukseen tulee tilat uudelle perustettavalle päiväkodille.

Kaupunginhallitus antaa myös STM:lle lausunnon mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Vastauksessa todetaan mm., että kustannusvaikutuksissa ei ole otettu huomioon, että päihdehoidon tarvetta voi jatkossa arvioida ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilö, mikä aiheuttaa tarpeen lisätä hoitajaresursseja. Helsingissä 12 sosiaaliohjaajaa ja neljä toimistosihteeriä on mahdollistanut ajanvarauksen asiakkaan oman hoidon tarpeen arvion perusteella. Jos esitys hyväksytään nykymuodossaan, Helsingissä tarvitaan jatkossa 16 uutta hoitajavakanssia tekemään hoidon tarpeen arviointeja. Lausunnon mukaan tätä ei nykyisessä terveydenhuollon ammattihenkilöstön saatavuustilanteessa voida pitää mitenkään perusteltuna.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa on torstaina esillä selvitys kaupungin viranhaltijajohdon palkkatasosta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on viime kokouksessa edelleen pöydälle jääneet Malminkartanon suunnitteluperiaatteet.

Lautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi myös Helsingin asukasvalintaohjetta sekä arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteita. Asia jäi viimeksi jo toiseen kertaan pöydälle.  Vuonna 2021 kaupungin vuokra-asunnossa asui joka kuudes helsinkiläinen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 93 000 asukasta. Yli 75 prosenttia (n. 50.000 asuntoa) Helsingin kaupungin omistamista asunnoista on valtion asuntolainoittamia tai korkotukemia vuokra-asuntoja eli ns. ara-vuokra-asuntoja. Näitä asuntoja hallinnoi ja ylläpitää Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntokannassa on noin 1400 senioreille tarkoitettua asuntoa. Asuntojen asukasvalinnassa on käytössä kolme erilaista ikärajaa: 55 vuotta, 60 vuotta ja 65 vuotta. Jatkossa ikäraja esitettään asettavaksi 55 vuoteen.

Asemakaavaa muutetaan Keski-Pasilan Firdonkadulla, Hermanninrannassa ja Pohjois-Haagan Hopeatiellä.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu