Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2023

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2024 talousarvion raamin. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Länsi-Herttoniemen ja Haagan ympyrän asemakaavat.

 

Maanantai 5.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 6.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Torstai 8.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös. Tilikauden tulos on 347 miljoonaa euroa, joka on 320 miljoonaa euroa talousarviota parempi ja edellisiin vuosiin nähden keskimääräistä tasoa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Koronan suorat talousvaikutukset Helsingin kaupungin toimintakatteeseen vuonna 2022 olivat arviolta -24 miljoonaa euroa, joka on noin neljäsosa siitä, mitä niiden arvioitiin olevan. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muodostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2022 eteenpäin lisää kaupungin menoja.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös vuoden 2024 talousarvion raamin ja soveltamisohjeet. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2023 peruspalvelujen hintaindeksin kasvuksi on raamin 2024 valmistelutilanteessa selvästi korkeampi (5 %) kuin talousarvion 2023 valmistelutilanteessa syksyllä 2022 (3,8 %). Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2024 on 2 267 637 euroa, kun huomioidaan kaupunkitasoiset velvoitteet 20 milj. euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 4,0 % verrattuna talousarvioon 2023.

Kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään kaupunkistrategian täytäntöönpanosta ja lisää strategisiin poikkihallinnollisiin ohjelmiin viidennen ohjelman ”Henkilöstön saatavuus”. Oli jo aikakin! Toimenpiteiden tarvetta olen niin minä kuin moni muukin painottanut jo monta vuotta. Henkilöstön saatavuuden ohjelmalla varmistetaan riittävät strategian mukaiset kaupunkiyhteiset toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi painottuen erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytointiin työvoimapula-aloille. Toimenpiteinä ovat ulkomailta rekrytointi ja Suomessa olevan työvoimapotentiaalin rekrytointi ja ohjaaminen kaupungin tehtäviin. Lisäksi vahvistetaan kaupungin sisäisiä polkuja työvoimapula-alojen tehtäviin sekä edistetään englanniksi palvelukseen ottamista ja työskentelyä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Länsi-Herttoniemen suojelua ja täydennysrakentamista. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueen asemakaavat ovat vanhentuneet: alueella on monin paikoin voimassa alkuperäiset asemakaavat 1940–50-luvuilta, joten suojelumääräykset eivät ole ajantasaisia. Tavoitteena on ajantasaistaa alueen vanhentuneet asemakaavat vastaamaan nykytilannetta ja -tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueelle täydennysrakentamista, joka huomioi Länsi-Herttoniemen kulttuuriympäristön arvot. Rakentaminen painottuu erityisesti Herttoniemen ja Siilitien metroasemien läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys olisi 630 henkeä. Palautetta on tullut viheralueiden säilymisen varmistamisesta.

Haagan ympyrän ja Vihdintien asemakaava jäi myös viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Haagassa ja Pitäjänmäessä sijaitsevia Vihdintien, Huopalahdentien, Pitäjänmäentien, Haagan liikenneympyrän, Eliel Saarisen tien, Bensa-asemankujan, Vanhan viertotien pohjoisosan ja Kaupintien katualueita, niihin rajautuvia suojaviher-, puisto- ja virkistysalueita, rautatiealuetta sekä asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vihdintien pikaraitiotien ja kaupunkibulevardin uusien katu- ja infrajärjestelyjen rakentamisen Huopalahdentien pohjoisosasta Kaupintielle, sekä Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä kolmen toimitilakorttelin rakentamisen kahden pikaraitiotien solmukohtaan Haagan ympyrän alueelle.

SoTePe-lautakunta hankkii hätämajoitusta ja tilapäistä asumista sekä lääkärirekrytointipalveluja, kotihoidon asiakaspalveluja, asiakaskuljetusten liikennöintiä ja asumispalveluja.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu