Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2023

Kaupunginhallitus käsittelee Hitas-järjestelmän korvaamista sekä hyväksyy kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuoden 2024 talousarvion raamin. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Puotilanrannan saarikorttelin kehittämiskilpailu. Garden Helsinki -hankekin nytkähtää hieman eteenpäin. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tehdään lukuisia tilaratkaisuja.

 

Maanantai 12.6.

Kaupunginhallitus

Tiistai 13.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Keskiviikko 14.6.

Kaupunginvaltuusto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Torstai 15.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla mielenkiintoisin asia lienee Hitas-järjestelmän korvaaminen. Kaupunginvaltuusto marraskuussa 2020 käynnistää valmistelun mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen Hitas -järjestelmään liittyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena oli nykymuotoisesta Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen. Valmistelun tuloksena ei löydetty yhtä järjestelmää, jolla pystyttäisiin kattavasti vastaamaan omistusasumisen haasteisiin Helsingissä. Ratkaisuksi muotoutui keinovalikoima, jolla pyritään säilyttämään Hitas-järjestelmän laatuohjaukseen liittyviä, hyväksi koettuja ominaisuuksia, madaltamaan kynnystä omistusasumiseen siirtymiseksi sekä korvaamaan Hitaksen osuutta niin sanotusta välimuodon asuntotuotannosta muilla malleilla. Kokonaisuus pitää sisällään laatuohjatun perheasuntotuotannon rakentamisen, asumisoikeustuotannon lisäämisen, osaomistusasumisen kokeilun ja myöhemmin mahdollisen laajentamisen kaupungin omana tuotantona sekä esikaupunkialueiden vetovoiman lisäämiseen tähtääviä toimia.

Kaupunginhallitus käsittelee toimenpideohjelmaa asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025. Asunnottomuuden poistamisella tavoitellaan asunnottomien määrän vähentämistä siihen minimitasoon mihin se on mahdollista vähentää. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi on luokiteltu neljään kokonaisuuteen: Asuntotuotanto, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, pitkäaikaisasunnottomien palvelut sekä tietotuotanto, viestintä ja yhteistyö.

Hyväksyttävänä on myös kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tilikauden tulos on 347 miljoonaa euroa, joka on 320 miljoonaa euroa talousarviota parempi ja edellisiin vuosiin nähden keskimääräistä tasoa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Koronan suorat talousvaikutukset Helsingin kaupungin toimintakatteeseen vuonna 2022 olivat arviolta -24 miljoonaa euroa, joka on noin neljäsosa siitä, mitä niiden arvioitiin olevan. Toimialojen palveluissa on kuitenkin muodostunut palveluvelkaa, jonka kattaminen vuodesta 2022 eteenpäin lisää kaupungin menoja.

Kaupunginhallitus hyväksyy niin ikään vuoden 2024 talousarvion raamin ja soveltamisohjeet. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2023 peruspalvelujen hintaindeksin kasvuksi on raamin 2024 valmistelutilanteessa selvästi korkeampi (5 %) kuin talousarvion 2023 valmistelutilanteessa syksyllä 2022 (3,8 %). Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2024 on 2 267 637 euroa, kun huomioidaan kaupunkitasoiset velvoitteet 20 milj. euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 4,0 % verrattuna talousarvioon 2023.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään kaupungin palkkakehitysohjelmaa. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7 miljoonaa euroa vuositasolla.

Yrjönkadun uimahalli peruskorjataan ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta laajennetaan.

Esityslistalla on myös kuntalaisten aloitteita sekä kaupunginvaltuutettujen aloitteita, joten luvassa lienee pitkä ilta mm. Esplanadin katujärjestelyjen parissa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Puotilanrannan saarikorttelin kehittämiseksi. Kilpailun tavoitteena on löytää saarikorttelille kaupunkitilallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Kilpailussa tavoitellaan erityisesti innovatiivisia hiilijalanjäljen ja merenalaisen luonnon huomioivia ratkaisuja esirakentamisen osalta. Näitä voivat olla esimerkiksi pilareille rakentaminen, rakenteellinen tonttimaa, sekä kelluvat ratkaisut. Helsingin Sanomat kirjoitti jo hankkeesta: Helsinki etsii kilpailulla toteuttajaa uudelle tekosaarelle – Kaupunki | HS.fi

Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten varataan alueita. Hanke on ollut suunnitteilla jo vuodesta 2010, eikä lapio ole vieläkään maassa. Nykyisten suunnitelmien mukaan hankkeen maanalaisen areena- ja toimitilakokonaisuuden laajuus on noin 72 000 k-m², ja maanpäällisen hotelli-, toimisto-, liike-, ravintola- ja asuntorakentamisen laajuus on noin 52 000k-m². Hankekokonaisuuteen kuuluu myös noin 800 autopaikan maanlainen pysäköintilaitos sekä Helsingin jäähalliin saneerattava sisäliikunta- ja tapahtuma-areena (ns. Mid-areena). Hankkeen yhteyteen toteutetaan myös maanalainen harjoitusjäähalli, jonka vuokralaisena toimisi muun muassa Helsingin jäähallia tällä hetkellä operoiva Jääkenttäsäätiö sr (Jääkenttäsäätiö). Uuden monitoimiareenan katsojakapasiteetti on noin 15 500–19 000 katsojaa ja Mid-areenan noin 3 000–4 500 katsojaa tapahtuman luonteesta riippuen. Toivottavasti asiassa päästään vähitellen konkreettiseen toteutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tehdään lukuisia tilaratkaisuja. Myllypuro9on Rusettipolulle on tulossa päiväkodin ja leikkipuistotilat korvaava uudisrakennus.  Päiväkoti Myllytontun, päiväkoti Puotilan ryhmä Puotinkulman, päiväkoti Puotinharjun ja päiväkoti Rastilan vuorohoidon nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle. Tiloissa on tällä hetkellä noin 270 varhaiskasvatuksen paikkaa. Uudisrakennukseen saadaan noin 40 uutta varhaiskasvatuksen paikkaa.

Puistolan peruskoululle, päiväkodille ja leikkipuistotiloille on tulossa korvaava uudisrakennus osoitteeseen Koudantie 2. Uudet tilat suunnitellaan 650 oppilaalle ja 220 varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle. Päiväkotitilojen yhteyteen tulevat myös leikkipuistotilat.

Peruskorjauksia tehdään Pihlajiston ala-asteella ja päiväkodissa sekä osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevassa päiväkodissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto on siirtymässä osoitteeseen Työpajankatu 8, ja sen entisiin tiloihin osoitteeseen Töysänkatu 2 sijoittuvat uuden Konepajan lukion ja aikuislukion tilat.

Leikkipuisto Kaunokin ja leikkipuisto Vallilan toiminta ollaan lakkauttamassa. Leikkipuisto Unikon toiminta muutetaan yksityisen palveluntuottajan järjestämäksi.

Hyvää Helsinki-päivää 12.6.!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu