Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2024

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2025 talousarvioraamia, HUS-asioita ja AM-ohjelmaa. Elinkeinojaostossa kuullaan katsaukset työvoimapalvelujen järjestämisestä ja matkailusta. Kaupunkiympäristölautakunnan listalla on Hernesaaren kaava, Asema-aukion taksikilpailutus ja selvitys liikenteen kehityksestä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

Tiistai 11.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 12.6.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 13.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten asioiden jaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Perjantai 14.6.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus antaa ohjeistusta HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen. Asia jäi viimeksi pöydälle. HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi muodostuu HUSin ehdotuksen mukaan 2 444 881 000 euroa. HUS-yhtymän vuoden 2025 talousarvion tulee kattaa vuosilta 2022 ja 2023 kertyn Erityisesti Helsinki panostaa alueiden kehittämiseen nimetyillä kaupunkiuudistusalueilla, joita ovat alkavallakin AM-ohjelmakaudella Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä ja Meri-Rastila.eet alijäämät, yhteensä -111 243 000 euroa. HUSin esittämä kehys sisältää myös 55 miljoonaa euroa talouden tasapainottamista. Pakettiin kuuluu myös Apotin omistus- ja takausjärjestelyt, jotka ovat myös esityslistalla.

Vuoden 2025 talousarvion raami on myös käsittelyssä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Lopullinen talousarvio muotoutuu vasta syksyllä. Esityslistalla on myös kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen.

Merkityksellisin asia esityslistalla on asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle pitkäjänteiselle asuntopolitiikalle. Ohjelma on laadittu vuosiksi 2024–2027, ja sen keskeinen painopiste on sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto ja segregaation ehkäisy. Sosiaalisesti kestävän asuntotuotannon keskiössä on varmistaa kaikkien asuinalueiden osalta mahdollisimman monipuolinen asunto- ja asukasrakenne. Laadukasta ja vetovoimaista asumista edistetään rakentamalla monipuolisesti kooltaan sekä huoneisto- ja talotyypiltään erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain vuosina 2024–2027 on seuraava: 50 prosenttia vapaarahoitteisia omistusasuntoja, 40 prosenttia vuokra-asuntoja, joista pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja 20 prosenttia (sisältäen erityisryhmäasunnot ja opiskelija- ja nuorisoasunnot) ja 20 prosenttia muita vuokra-asuntoja 20 prosenttia (sisältäen lyhyen korkotuen vuokra-asunnot), sekä  10 prosenttia välimuodon asuntoja.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa kuullaan tilannekatsaus työvoimapalveluiden järjestämisestä Helsingissä ensi vuodesta alkaen, rahoitetaan uusia hankkeita innovaatiorahaston varoilla ja tutustutaan matkailun ja tapahtumallisuuden tiekarttaan 2022-2026.

Kaupunkiympäristölautakunta asettaa Hernesaaren asemakaavan nähtäville. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on mahdollistaa asumisen, työpaikkojen, satama- ja puistoalueiden sijoittaminen alueelle. Aluetta suunnitellaan noin 7 500 asukkaalle ja 3 000 työpaikalle.  Hernesaaren itärantaan suunnitellaan Merisataman jatkeeksi rantapuistoa, jossa on uimaranta, lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Cafe Birgitan ja Löylyn yhteyteen suunnitellaan vierasvenesatama. Aluetta suunnitellaan autoriippumattomana ja siten vähäautoisena tiiviin kaupunkirakenteen alueena, jossa liikenne tukeutuu pääosin kävelyyn, pyöräilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen. Toivottavasti alueelle muuttavat ottavat tämän huomioon.

Asema-aukion taksiaseman kilpailutuksen periaatteet ovat myös käsittelyssä jäätyään viimeksi pöydälle. Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa päärautatieaseman Asema-aukion taksiliikennöinnin koettua laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta niin kaupunkilaisten, matkailijoiden kuin palveluntuottajienkin näkökulmasta. Haittoja aiheutuu tällä hetkellä muun muassa taksiautojen suuren lukumäärän, koettujen laatutekijöiden vaihteluiden sekä ajoittaisten järjestyshäiriöiden ja jonoutumisen vuoksi. Kaupunki on aikaisemmin pyrkinyt ratkaisemaan ongelmatilanteet liikenteen ohjausjärjestelyillä. Näiden valmistelussa ja valvonnan järjestämiseksi kaupunki on tehnyt yhteistyötä mm. poliisin kanssa. Nykyiset järjestelyt ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi.

Lautakunta saa selvityksen liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2023. Henkilöliikenne niemen rajalla jäi edelleen selvästi alemmalle tasolle kuin se oli ennen koronaepidemiaa. Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli vuoden 2023 syysarkipäivän henkilöliikenteestä 68,3 %. Osuus kasvoi 2,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Keskustaan suuntautuvasta aamuliikenteestä joukkoliikenteen kuljetusosuus oli 72,6 % vuonna 2023. Osuus kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää kesäkuulle tyypillisesti lukuisista hankinnoista ja ratkaisee opettajavalintoja ja varhaiskasvatuspäätöksiä koskevia valituksia.

Alppilassa osoitteessa Sturenkatu 6 sijaitsevan Åshöjden grundskolanin tiloihin toteutetaan uudet erityisopetustilat.

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu