Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2022

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 talousarvioraamia ja antaa lausunnon TE2024-uudistuksesta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Kutomokuja 3:een tulevan päiväkodin uudisrakennuksesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Kivikon helikopterikenttää ja lumenhallinnan ratkaisuvaihtoehtoja.

Maanantai 20.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 21.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 22.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 23.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

Kaupunginhallituksessa käynnistyy vuoden 2023 talousarvion valmistelu raamin ja laatimisohjeiden hyväksymisellä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Raamissa on huomioitu yleinen talouskehitys ja sotepe-muutos. Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2023 on 2 127 872 euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,37 % verrattuna talousarvioon 2022.

TEMmille annetaan lausunto hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esitysluonnoksen mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyisivät valtiolta myös julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät sekä julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä.

Kaupungin lausunnossa on paljon huomautettavaa esityksestä. Siinä todetaan muun muassa, että palvelut järjestävälle kunnalle tulee korvata täysimääräisesti kustannukset, jotka johtuvat henkilö- tai työnantaja-asiakkaan oikeudesta valita palvelua tarjoava taho sekä vastuusta koordinoida muutosturvaa yli järjestämisvastuualueiden. Myös yritysten kehittämispalvelut tulisi siirtää paikallistasolle. Uudistuksessa tulee välttää tilannetta, jossa osa palveluista jäisi valtiolle irrallisiksi kokonaisuuksiksi, eikä asiakkaille muodostuisi selkeitä palvelupolkuja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 350 miljoonaa euroa. Useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi. Vuoden 2021 tulos mahdollistui, kun vuosikate toteutui talousarviota parempana (237,0 miljoonaa euroa) verotulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi (198,7 miljoonaa euroa).

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 16. Tämän jälkeen alkaa valtuuston kesätauko ja asioihin palataan elokuussa.

Kaupunkiympäristölautakunta tekee periaatepäätöksen helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon. Asia on ollut käsittelyssä jo muutaman kerran. Tulevaisuudessa kaupunkirakenteeseen tarvitaan monia pieniä droneportteja, vertiportteja ja helipadeja, joten tämä hanke olisi tärkeä saada eteenpäin.

Esityslistalla ovat myös lumenhallinnan ratkaisuvaihtoehdot. Nykytilanteessa Helsingin kaupungin lumen vastaanottotarve normaalina talvena on noin 50 000 kuormaa, keskirunsaana talvena noin 100 000–140 000 kuormaa ja runsaslumisena talvena yli 200 000 kuormaa. Esimerkiksi meriveteen perustuvan sulatuslaitteiden verkoston toimintaedellytysten tutkimiseen ja kehittämiseen mennee vielä useita vuosia. Arvion perusteella maaläjitys ja meriveteen perustuva sulatus vaikuttavat esityksen mukaan parhailta vaihtoehdoilta. Yhtenä toimenpiteenä esitetään meriveteen perustuvan lumen sulatuslaitteen kaupunkitasoista kokeilua eli nykyisen kokeilun ja laitekehityksen jatkamista vuosina 2022–2025.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on harvinaisesti vain yksi asia: lausunto Pitäjänmäelle osoitteeseen Kutomokuja 3 tulevan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Uudishanke korvaa nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lisäksi hanke korvaa 80 paikkaiset väliaikaiset päiväkotitilat osoitteessa Kangaspellontie 6. Uudisrakennus mitoitetaan noin 224 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevalle lapselle, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieliselle ja 161 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkotitiloista osoitteessa Konalantie 13 A uudishankkeen tilojen valmistuttua. Kaupunkiympäristön toimiala arvioi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa osoitteessa Kangaspellontie 6 olevien väliaikaisten paviljonkitilojen jatkokäyttöä.

Erinomaista juhannusviikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu