Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2024

Kaupunginhallitus käsittelee Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2024 ja Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2023. Kaupunginvaltuustossa luvassa pitkä ilta tilinpäätöksen 2023, arviointikertomuksen, Apotin, Garden-hankkeen ja kuntalaisaloitteiden parissa.

 

Maanantai 17.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 18.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Keskiviikko 19.6.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2024. Ohjelmassa on määritelty neljä tavoitetta, joiden alle on asetettu toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä neljä tavoitetta ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuntotuotanto, segregaation ehkäisy ja asuinalueiden kehittäminen sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu.

Lausuntoluonnoksen keskeisin sisältö: 1) Kaupungin tulee ottaa määrätietoinen ratkaisuhakuinen ote ja etsiä keinot välimuodon tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi, 2) Kaupunkiuudistuksessa ja segregaation ehkäisyssä onnistumiseksi tärkeää on löytää keinot omistusasumisen toteuttamiseksi kaupunkiuudistusalueille ja toisaalta ARA-asuntokannan kasvattamiseksi muilla alueilla, 3) Uutta 7000 asunnon vuosittaista asuntotuotantotavoitetta pidetään hyvänä, vaikkakin tässä suhdannetilanteessa sen saavuttamiseen liittyy erityistä epävarmuutta ja 4) Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitetta esitetään nyt puolitettavaksi juuri edellisellä ohjelmakaudella kolmanneksella kasvatetusta. Tavoitteiden lyhytjänteisyys aiheuttaa haasteita operatiivisen toiminnan järjestämiselle. Vuokralla omaksi -mallin tuotannon käynnistäminen edellyttää näiden asuntojen hallinnon järjestämistä johonkin kaupungin nykyisistä asumisen yhtiöistä, tai uuden yhtiön perustamista.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2023. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista.  Ympäristöraportissa seurataan myös keskeisten ympäristönsuojelun osa-alueohjelmien, kuten Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten ja Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman edistymistä. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (HEKA), Helsingin Asumisoikeus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon tilannekatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa lienee luvassa pitkä ilta, vaikka kokous alkaakin poikkeuksellisesti jo klo 16. Kokouksen alussa valitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Todennäköisesti jatketaan entisellä kokoonpanolla (Reetta Vanhanen, Harry Bogomoloff, Ville Jalovaara).

Illan iso aihe on kaupungin tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja siihen liittyvä vuoden 2023 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023.

Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt herättävät varmasti myös keskustelua.

Aivan varmasti puhutaan pitkään myös tonttien myymisestä Projekti GH Oy:lle. Garden Helsinki -hankkeeseen liittyen listalla on 21 miljoonan euron tonttikauppa Projekti GH Oy:n kanssa. Toivottavasti tämä ikuisuusprojekti saadaan vihdoin päätökseen.

Loppuillasta keskustellaan vielä kunnan jäsenen aloitteista ajalta 1.7.-31.12.2023. Kunnan jäsenten aloitteita käsitellään kahdesti vuodessa. Aloitteita on tällä kertaa 7: Kuntaosuuden lisääminen HSL:lle ikäihmisten joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi, Arhinmäen erottaminen apulaispormestarin tehtävästä (!), Koko Helsingin empirekeskustan suojelu on säilytettävä asemakaavassa, Kustaankartanon seniorikeskuksen alueen suojeluehdotus, Helsinkiin uusi lentokenttä, Aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisprosessin nopeuttamiseksi ja Lintuystävällinen rakentaminen, erityisesti lintuystävällinen lasirakentaminen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on harvinaisen lyhyt. Käsiteltävänä ovat mm. luonnonhoidon periaatteet metsien osalta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Raportista ilmenee mm., että valtaosa metsistä on pienialaisia asuinalueiden lähimetsiä. Metsäpinta-alasta 52 % sijaitsee 25 metrin etäisyydellä ulkoilureittien, katujen ja tonttien reunoista. Laajimmat yhtenäiset metsäalueet, metsäverkoston ydinmetsät, ovat Helsingin vihersormissa Keskuspuiston, Uutelan, Mustavuoren ja Östersundomin alueilla.

 

Hyvää juhannusta!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu