Helsingin kuntapolitiikan viikko 3/2020

Kaupunginhallitus tekee hakemuksen uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin ja käsittelee Pakilanpuiston Allianssia. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmaa ja Länsilinkin ympäristön yleissuunnitelmaa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta järjestää avoimen kokouksen Oodissa.

Maanantai 13.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 14.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 15.1.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 16.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus jatkaa joulun alla pöydälle jääneiden asioiden käsittelyä. Tiedoksi merkittäneen tasa-arvohanke Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa. Esittelytekstistä ja sen liitteistä löytyy mielenkiintoista tietoa esim. sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnista. Pilotointi toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluissa, joihin kuuluvan liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi valmistui syksyllä 2018.

Uudenmaan ELY-keskukselle ollaan tekemässä hakemusta useita luotoja käsittelevien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita, joilla pyritään säilyttämään luotojen pesimälinnusto ja estämään liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Entiseen tapaan valtuuston puheenjohtajisto valitsee vastattavat kysymykset (1-3 kpl) valtuutettujen maanantai-iltaan mennessä esittämistä kysymyksistä, jotka voivat koskea mitä aihepiiriä hyvänsä.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma (ala- ja yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) on edennyt valtuustokäsittelyvaiheeseen. Hanke herättänee paljon keskustelua, mutta suurimmat huolenaiheet on ilmeisesti saatu ratkaistuksi suunnittelun edetessä saadun palautteen perusteella.

Vallilassa muutetaan Aleksis Kiven katu 5:n asemakaavaa. Korttelissa sijaitsee Nordea Oyj:n pääkonttori. Kaavamuutos mahdollistaa korttelin lisärakentamisen sekä nykyisten rakennusten osittaisen korvaamisen uudisrakennuksella.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään merkittäviä ennen joulua pöydälle jääneitä asioita. Yksi tärkeimmistä on Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet. Esityksen mukaan Vihdintien pikaraitiotien uusi, n. 5,5 km pitkä rataosuus alkaa Munkkiniemenaukiolta ja se kulkee Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettarentielle. Pikaraitiolinjan päätepysäkki sijaitsee Kannelmäen eteläosassa. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikulmassa. Yleissuunnitelman linjastoluonnoksessa nykyisiä kaupunkiraitiolinjoja siirtyisi käyttämään uusista rataosista muodostuvaa rinnakkaista reittiä. Linja 4 siirtyisi reitille Munkkiniemestä Eiraan ja linja 2 ajaisi Kansaneläkelaitoksen ja Töölöntorin välillä Topeliuksenkadun kautta. Reittimuutoksia ehdotetaan myös linjoille 1 ja 10.

Suhtaudun itse todella varauksellisesti esitykseen, erityisesti raitiolinjaan 4 suunniteltujen muutosten osalta. Munkkiniemestä tulijoille palvelutaso heikentyisi huomattavasti, ja Eiran päässä huolta aiheuttaa erityisesti todennäköisesti useamman vuoden rakennustöistä kivijalkayrityksille aiheutuvat haitat.

Länsilinkin ympäristön yleissuunnitelma herättää myös kysymyksiä. Kyseessä on Länsisataman alueen liikenneratkaisuvaihtoehtojen arviointi. Suunnitelmien lähtökohtana on peruskorjausikää lähestyvän Ruoholahdensillan purkaminen ja uusiminen. Samalla Mechelininkadulta rakennettaisiin kokonaan uusi ramppiyhteys Ruoholahdensillalle. Uudelle ramppiyhteydelle ohjattaisiin kaikki autoliikenne, joka tulee etelän suunnasta Mechelininkatua kohti Länsiväylää. Jos asut tai liikut arjessasi alueella, kannattaa tutustua suunnitelmiin tarkemmin.

Hämeentie 157:ssä muutetaan asemakaavaa. Alueella on 60-luvun alussa rakennettu seitsenkerroksinen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennus. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rakennus monipuoliseen käyttöön ns. hybridirakennukseksi. Suurin osa kerrosalasta osoitetaan asuinkäyttöön, kolmeen kerrokseen saa rakentaa palveluasumista, Hämeentien varteen on osoitettu katutason liiketilaa ja yksi kerrostasoista säilytetään toimitilakäytössä. Asukasmäärän lisäys on noin 200.

Uudenmaankatu 8-12:ssa muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Otavan tonttia, ja mahdollistaa toimistorakennuksen laajenemisen sisäpihalle nykyistä kaavaa laajemmassa mittakaavassa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta järjestää julkisen kokouksen Oodissa tiistaina klo 16. Kokousta on myös mahdollista seurata osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kokouksessa käsitellään kulttuurin ja vapaa-ajanpalveluverkon suunnitteluperiaatteita. Linjauksessa tarkastellaan palveluverkkosuunnittelua kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopolitiikan näkökulmasta. Kaupungilla on kolme tehtävää kaupunkilaisille tarjolla olevien vapaa-ajan palvelujen suunnittelussa: kokonaisuuden ohjaus ja hallinta, mahdollistaja ja palvelutuottaja. Tarveharkintaa ohjaavat kaupunkistrategian 2017–2021 kanssa yhteneväiset painopisteet eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, matkailun ja vetovoiman edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, alueiden vetovoima ja houkuttelevuus ja saavutettavuuden parantaminen.

Lautakunta tekee myös väliarvioinnin toimialan vuosien 2018-2021 osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Vuonna 2020 kehitetään saavutettavaa viestintää ja systemaattisempaa osallistamista päätöksenteossa. Käynnissä oleva verkkosivu-uudistus huomioi EU:n saavutettavuusdirektiivin ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kielilinjaukset. Ohjeistukset saavutettavasta viestinnästä ikääntyneille sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille helsinkiläisille julkaistaan. Kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta kehitetään entistä systemaattisemmaksi osaksi päätöksentekoa ja valmistelua. Asiakastiedon keruuta digitalisoidaan osana tiedolla johtamisen kehittämiskokonaisuutta.

 

Hyvää uutta vuotta ja vuosikymmentä kaikille!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu