Helsingin kuntapolitiikan viikko 3/2023

Kaupunginhallitus pohtii saunojen suojelua. Kaupunginvaltuustossa on useita kaava-asioita. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee yleisten alueiden ulkomainonnan periaatteita sekä leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on varhaiskasvatuksen tarveperusteisen rahoituksen laskentamallin päivittäminen. Koulu- ja päiväkotikuvauksetkin on kilpailutettu.

 

Maanantai 16.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 17.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 18.1.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 19.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslista vaikuttaa kohtuullisen kevyeltä. Luvassa lienee lähinnä keskustelua saunakulttuurista, sillä käsittelyssä ovat viime kokouksessa pöydälle jääneet lausunnot Arlan saunan ja Kotiharjun saunan suojeluesityksistä.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään lukuisia asemakaavamuutoksia: Pasilan Leankatu 3, Jätkäsaaren Kirjo, Hämeentie 109-111, Kivinokka, Yliskyläntie 2. Näistä keskustelua herättänee ehkä Kivinokan asemakaava, vaikka mitään dramaattista ei ole sielläkään luvassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Kivinokasta toivotaan uutta merellisen virkistyksen ja matkailun kohdetta. Kaavaratkaisu on tehty, koska alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton.

Aloite kaupungintyöntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä poikii varmasti pitkän keskustelun.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee yleisten alueiden ulkomainonnan periaatteet -ohjetta. Ohjeen tarkoitus on ohjata yleisille alueille sijoitettavien ulkomainoslaitteiden suunnittelua ja sijoittelua. Sijoittelussa on keskeistä huomioida kaupunkikuvallisten näkökulmien lisäksi liikkumisen esteettömyys ja turvallisuus, kaupunkitekniset ratkaisut ja viihtyisyys. Ohjeistuksella ohjataan maankäytöstä sopimista sekä mainoslaitteiden sijoittelua silloin, kun kaupunkiympäristön toimiala kilpailuttaa tai muuten järjestää yleisten alueiden mainoslaitteiden sijoituspaikkoja.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Sen kustannukset olisivat 22,4 miljoonaa euroa.

Osoitteissa Malmin kauppatie 30 ja Uudenpellonpolku 6 muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu edistää yleiskaavaan perustuvaa asuntojen täydennysrakentamista Malmin ja Tapanilan asemien vaikutusalueella. Asukasmäärän lisäys on 160–200.

Malminkartanonhuipussa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Malminkartanonhuipun alueen kehittämisen lähivirkistyksen ja urheilu- ja virkistyspalveluiden tarpeisiin luontoarvot huomioiden ja turvaten seudullisestikin merkittävän ekologisen yhteyden säilyminen.

Käsittelyssä ovat myös leikkipalveluiden järjestämisen periaatteet. Kaupunkiympäristö ylläpitää leikkipaikkoja, joissa ei ole henkilöstöä (vrt. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkipuistot, joissa on henkilöstöä, ainakin silloin kun heitä ei ole siirretty päiväkoteihin). Leikkipalveluiden sijoittumisen osalta periaatteena on, että noin 600 metrin säteellä kotoa tulee löytyä alueleikkipaikka tai leikkipuisto tai tätä lähempänä lähileikkipaikka. Alueille on periaatteissa (liite 1) esitetty myös tavoitekokoja. Sisällöllisinä periaatteina leikkipalveluiden järjestämisessä ovat muun muassa sopivuus kaupunkikuvaan ja maisemaan, turvallisuus ja terveellisyys, käyttäjien monimuotoisuuden huomioon ottaminen, lasten kehityksen tukeminen sekä arjen hauskuus, vastuullisuus ilmaston ja ympäristön suhteen sekä luonnon yhdistäminen leikkipalveluihin kestävällä tavalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on varhaiskasvatuksen tarveperusteisen rahoituksen laskentamallin päivittäminen 1.8.2023 alkaen. Laskentamallin muuttujia ovat varhaiskasvatusyksikön vieraskielisten korkea osuus ja varhaiskasvatusyksikön 0-maksuluokkaan kuuluvien korkea prosenttiosuus. Varhaiskasvatuksessa tarveperusteista rahoitusta käytetään ei-mitoituksessa olevan lisähenkilöstön palkkaamiseen. Lisäksi rahoitusta käytetään syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarveperusteisen rahoituksen määrärahoja ei saa käyttää hallinnollisiin kuluihin.

Koulu- ja päiväkotikuvaukset on kilpailutettu. Kuvapaketteja (muotokuva-arkki, ryhmäkuva ja tarra-arkki vähintään 12 kuvalla) on luvassa perheille 5 eurolla.

Esityslistalla on lisäksi tilahankkeita: lausunto Munkkiniemen yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta ja lainan myöntämisestä perusparannushankkeelle sekä lausunto osoitteessa Tallbergin puistotie 12 sijaitsevan Drumsö lagstadieskolanin ja förskolanin peruskorjauksen ja korvaavan uudisosan hankesuunnitelmasta.

 

Erinomaista alkanutta vuotta!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu