Helsingin kuntapolitiikan viikko 33/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla edelleen Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen, Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava sekä vuoden 2022 talousarvion raami. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on aloitteita ja kiinteistöhankkeita, mukana myös oma aloitteeni Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta Helsingissä.

 

Maanantai 16.8.

Kaupunginhallitus

Tiistai 17.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 19.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kokonaiskustannusarvio oli vuonna 2016 259,2 miljoonaa euroa, mutta nyt puhutaan jo 71 miljoonaa euron kustannusylityksestä. Päätösesityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa. Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet ovat myös käsiteltävänä. Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukainen käyttötalousmenojen taso ja investointitason rahoituksellinen kestävyys mm. lainakannan maltillinen kasvu. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. Tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille. Kaupunkirakenteen lähtökohtana on uuden tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella ympäröivä saaristomaisema ja meri. Koivusaaren keskustaan on suunniteltu IKEA:n tavaratalo ja siihen liittyviä muita liike- ja toimitiloja. Asukasmäärän lisäys on noin 5 000 asukasta ja alueelle odotetaan noin 3 300-4 000 uutta työpaikkaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään valtuustoaloitteita, mukana myös oma aloitteeni Etelä-Karjalan mallin hyödyntämisestä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Aloitteeseen esitetään vastaavan, että Helsingin nykyinen kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vastaisi melko lailla Etelä-Karjan mallia. Omasta mielestäni kaupungin mallia on syytä yhä kehittää. Aloitevastauksessa on joka tapauksessa kuvattu hyvin sitä, mitä Helsingissä nykyään tehdään, joten se kannattaa lukea.

Esityslistalla on lisäksi kiinteistöhankkeita:

  • Abraham Wetterin tien päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys (tulossa 224 paikkaa, joista 63 ruotsinkieliseen ja 161 suomenkieliseen varhaiskasvatukseen). Uudisrakennus otetaan käyttöön elokuussa 2023.
  • Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 on tulossa erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustiloja. Palvelu on tarkoitettu sijaishuollon asiakkaana jo oleville nuorisoikäisille lapsille. Tiloissa järjestään lapsille ja nuorille 90 vuorokauden hoitojaksoja, joiden aikana he osallistuvat perusopetukseen tai toisen asteen opetukseen. Tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2022.
  • Purpuripolku 1:een Kannelmäkeen on tulossa päiväkoti Pelimanni ja Tiuku. Nykyisistä huonokuntoisista luovutaan uudishankkeen valmistuttua elokuussa 2023. Uudisrakennus mitoitetaan 210 lapselle, jolloin tilapaikkoja lisätään 20:lla.
  • Livornonkatu 6:n päiväkodin tilat. Tiloissa on aiemmin toiminut yksityinen päiväkoti. Helsingin kaupungin toimesta tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varustelun ja ilmanvaihdon sekä mm. tilojen turvajärjestelyjen osalta. Tilat Livornonkatu 6:ssa on otettu vaiheittaan käyttöön kevään 2021 aikana ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin siellä on tilat 150 lapselle.
  • Sturenkatu 2:een on tulossa Åshöjdens grundskolanin väliaikaisia lisätiloja.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on oikaisuvaatimuksia Malmin entisen lentoaseman aen maanvuokrasopimusten irtisanomisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kuluvan vuoden talouden ja toiminnan ennustetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennustetaan ylittävän tämän vuoden budjetin 24 miljoonalla eurolla. Ennusteessa on mukana covid-19-pandemian arvioitu kustannusvaikutus, 151,6 milj. euroa (lisäkustannukset 155,8 milj. euroa, menosäästöt 4,2 milj. euroa), joka sisältää sekä koronan välittömiä kustannusvaikutuksia että hoito- ja palveluvelan purkamisen kustannuksia.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu