Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on edelleen vuoden 2022 talousarvion raami ja lausunto STM:lle covid-19-kustannuksista. Kaupunginvaltuustossa puhutaan Kruunusilloista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausuntonsa toimialajohtajan viran täytöstä.

 

Maanantai 23.8.

Kaupunginhallitus

Tiistai 24.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 25.8.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 26.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet. Asia jäi viimeksi pöydälle. Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukainen käyttötalousmenojen taso ja investointitason rahoituksellinen kestävyys mm. lainakannan maltillinen kasvu. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunginhallitus antaa STM:lle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Lausuntoluonnoksessa muistutetaan, että Suomen hallitus linjasi vuoden 2020 budjettiriihessä, että kaikki covid-19-pandemiaan liittyvät kustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti. Asetusluonnos ei vastaa hallituksen linjausta ja covid-19-pandemian kustannuksia jää merkittävästi kuntien katettavaksi. Helsingissä korvauksen taso olisi 40-65 % arvioidusta keskimääräisestä yksikkökustannuksesta.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta, ja tämä asia puhuttaa valtuustoa varmaan keskiviikkona pisimpään. Kokonaiskustannusarvio oli vuonna 2016 259,2 miljoonaa euroa, mutta nyt puhutaan jo 71 miljoonaa euron kustannusylityksestä. Päätösesityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalon Laajasalontieltä Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa joulukuun 2020 kustannustasossa. Raitiotieyhteyden Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Mikäli se myöhemmin päätetään toteuttaa, enimmäishinta ja toteutusaikataulu tuodaan erikseen päätettäväksi.

Esityslistalla on lisäksi asemakaava-asioita Kulmavuorenkatu 4:ssä, Pasilan Messukeskuksessa, Pakilan Välitalontie 71:ssä ja Kontulan pelastusasemalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täytöstä. Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on jäämässä eläkkeelle. Kaupunginvaltuusto tekee valinnasta lopullisen päätöksen.

Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion toisen toteutumisennusteen. Ennuste osoittaa talousarvion ylittyvän noin 50 miljoonalla eurolla, mutta ylitykset rahoitetaan pääosin ulkopuolisella rahoituksella.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on oikaisuvaatimuksia Malmin entisen lentoaseman alueen maanvuokrasopimusten irtisanomisesta. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Lautakunta antaa lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029. Lausuntoehdotuksessa kiinnitetään huomiota mm. siihen, että Helsingin kaupungin alueelle ei ole esitetty investointiohjelmaan 2022−2029 sisältyviä uusia ratahankkeita eikä nimettyjä parantamishankkeita. Pisararadan rakentamisen aloittaminen tällä suunnitelmakaudella olisi tärkeää. Investointiohjelmassa esitetty rataverkon kehittämisen vuosittainen rahoitustaso on niin matala, että hankkeelle pitää osoittaa erillisrahoitus, eikä se mahdu tämän investointiohjelman kehykseen.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu