Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2022

Kaupunginhallitus käsittelee Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivitystä sekä HSL-kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto keskustelee kokouksensa yhteydessä kaupungin palkanmaksusotkusta. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman käsittelyä. Kasvatus- ja koululautakunnassa on esillä ponteni helsinkiläisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksien sisällyttämisestä kaupunkitasoisiin opetussuunnitelmiin. Kontulan ala-astetta peruskorjataan ja laajennetaan ja Töölön päiväkoti Ratikkaa laajennetaan.

Maanantai 22.8.

Kaupunginhallitus

Tiistai 23.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 24.8.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 25.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunginhallituksessa käsitellään Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle.

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivitys jäi pöydälle viime kokouksessa. Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa päästönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen. Päästövähennysohjelman nykyiset toimet eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen, vaan tarvitaan vaikuttavampia lisäisiä toimia ja nykyisten toimien tarkentamista vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Indikaattoreina on kaupungin kokonaispäästökehityksen lisäksi kaukolämmön ominaispäästökerroin, lämmön kokonaiskulutus, liikenteen kokonaispäästöt sekä sähkönkulutuksen päästöt.

HSL-kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 on käsittelyssä. Pandemia on vaikuttanut dramaattisesti HSL:n palvelujen käyttöön ja talouteen. Todennäköisesti joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja lipputulot jäävät pidemmäksi ajaksi aiempaa alhaisemmalle tasolle. Lausuntoesityksen mukaan HSL:lle asetettujen omistajaohjauksellisten tavoitteiden mukaisesti kuntaosuuksien taso tarkastelukauden 2023–2025 loppuun mennessä tulee olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. HSL:n tulee aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja joukkoliikenteen järjestämiseen aikaisempaa kustannustehokkaammin. Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi kuitenkin osata kohdistaa siten, että lipun hinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso pidetään kohtuullisessa tasapainossa.

Kaupunginvaltuusto keskustelee kokouksensa yhteydessä kaupungin palkanmaksusotkusta.

Valtuusto valitsee itselleen myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat vuodeksi eteenpäin.

Esityslistalla on myös kaupunginhallituksesta viime viikolla yksimielisesti edenneet asemakaavat Oulunkylässä ja Talin liikuntapuiston itäosassa.

Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksiä Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022-2025 hyväksymisestä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Roskaantuminen aiheuttaa vuosittain kaupungille yli 11 miljoonan euron puhtaanapitokustannukset, joten jotain on syytäkin tehdä. Kuten listatekstissä todetaan korona-aikana roskaantumisesta on muodostunut yhä näkyvämpi ongelma. Roskaantumisen kimppuun käydään viidellä kärkihankkeella: toimiva keskeisten toimijoiden verkosto, vaikuttava viestintäkampanja, uudet innovaatiot ja toimintatavat (myös yhteistyössä yritysten kanssa), roskaantumiselle alttiiden alueiden kartoittaminen ja tulosten hyödyntäminen jäteastioiden sijoittamisessa sekä kaupunkilaisten osallistaminen.

Ruoholahden Tammasaarenlaiturin alue varataan kelluvan Kehittyvä kerrostalo -asuntohankkeen kehittämiseksi. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Toivottavasti saisimme jotain yhtä tyylikästä aikaan kuin Kööpenhaminassa on saatu.

Arabian kauppakeskuksen asemakaavaa muutetaan. Tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen Arabian kauppakeskuksen yhteyteen. Liikerakennusten korttelialueesta erotetaan erillinen asuinkerrostalon tontti korttelialueen pohjoisosaan Hämeentien ja Kotisaarenkadun kulmaan. Purettavan liike- ja asuinrakennuksen paikalle on suunniteltu porrastuva 16- ja osittain 14-kerroksinen asuinrakennus, jonka pohjakerrokseen sijoittuu katutilaan avautuvaa liiketilaa. Uudisrakennus tulee olemaan lähiympäristössään kaupunkikuvallinen dominantti, joten kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan, kuinka uusi asuinrakentaminen saadaan sovitettua uutena kerrostumana tehdasrakennusten kokonaisuuteen ja alueen kaupunkikuvaan. Asukkaita tulisi 238.

Kampin alueiden ja Leppäsuon korttelin 411 asemakaavaa muutetaan. Kamppia koskeva asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) on osa laajempaa kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista. Kamppia koskeva kaavaluonnos on ensimmäinen osa kokonaisuudesta. Kampin jälkeen kaavoitusta on tarkoitus jatkaa muissa kaupunginosissa. Kaava-alueen pinta-ala 554 367 m² ja korttelitehokkuus on keskimäärin 3,4. Kaavaluonnoksessa on yhteensä noin 1,3 miljoonaa kerrosneliömetriä. Lisäystä vanhoihin kaavoihin on noin 300 000 k-m2, mikä vastaa toteutunutta rakennuslupien mukaista tilannetta. Kaava mahdollistaa tapauskohtaisesti kerrosalan ylityksiä rakennusrungon sisällä sekä maanalaisissa tiloissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on valtuutettujen aloitteista ja toivomusponnesta. Mukana on oma toivomusponteni helsinkiläisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksien sisällyttämisestä kaupunkitasoisiin opetussuunnitelmiin. Ponteni pointti on siinä, että helsinkiläiset nuoret eivät käytä kovinkaan aktiivisesti käytettävissä olevia paikallisia vaikutusmahdollisuuksia. Olisi hyvä käydä niitä koulussa läpi. Aloitevastaus on hieman nihkeä. ”Kaupunkitasoisiin opetussuunnitelmiin on lisätty paikalliset vaikutusmahdollisuudet. Opetussuunnitelmatarkennusten sijaan lautakunta näkee tärkeänä, että Helsingissä vahvistetaan oppijoiden arjen osallisuutta sekä kannustetaan nuoria uskomaan omiin kykyihinsä vaikuttaa ja muuttaa asioita. Nuorten on tärkeää löytää omalle toiminnalleen sopivia vaikuttamisen paikkoja. Kaupungissa on monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia, mutta näitäkin toimintoja ja niiden toimivuutta tulee arvioida nuorten kanssa.”

Osoitteessa Rintinpolku 4 perusparannetaan ja laajennetaan Kontulan ala-asteen koulua ja päiväkotia. Kontulan ala-asteen tilat eivät enää ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Uudet tilat suunnitellaan noin 550 ala-asteen oppilaalle. Koulussa on tällä hetkellä noin 430 lasta. Lisäksi rakennukseen toteutetaan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja 231 lapselle, joista 63 on esiopetukselle. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä 82 tilapaikkaa, joista päiväkoti Humikkalassa 40 tilapaikkaa ja päiväkoti Viekossa 42 tilapaikkaa. Perusparannettu ja laajennettu rakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2027 mennessä.

Osoitteeseen Humalistonkatu 4 Töölössä on tulossa päiväkoti Ratikan laajennus. Tilat otetaan käyttöön 1.6.2024 mennessä. Töölön alueella on jouduttu luopumaan kahdesta tilasta rakennusluvattomien päiväkotien selvitykseen liittyen. Päiväkoti Riikan esiopetusryhmä (14 lasta) ja ryhmäperhepäiväkoti Harlekiini (10 lasta) tarvitsevat korvaavat tilat. Lisäksi Laakson sairaala alueella sijaitseva päiväkoti Muksulaakso tarvitsee korvaavat tilat, kun sairaala-alueen kehittäminen käynnistyy. Muksulaaksossa on paikkoja 58 lapselle.

Erinomaisen kesäistä viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu