Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2020

Kaupunginhallituksessa käsitellään Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavaa ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on mm. Jokerikorttelin sekä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavat.

Maanantai 24.8.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 25.8.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 26.8.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 27.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Marian kasvuyrityskampuksen tarkistettua asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Marian entistä sairaala-aluetta osoitteessa Lapinlahdenkatu 16 ja mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentamisen ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Tavoitteena on, että alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 startup-alue kehittyy ja laajenee kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi.

Esityslistalla on myös pitkästä aikaa melkoinen kasa valtuutettujen aloitteita, aiheina esim. vuokraoikeuden siirron kieltäminen kaupungin vuokra-asunnoissa, ilmastohätätilan valmisteleminen, matkakorttien ja kaavakkeiden sukupuolineutraalisuus, Lauttasaaren kuplahalli ja laidasta laitaan eri elämän aloilta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee useita merkittäviä asemakaava-asioita.

Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee entistä tavarasatama-aluetta ja mahdollistaa asuntojen sekä liike- ja toimitilojen rakentamisen. Tavoitteena on, että keskuskorttelista muodostuu Jätkäsaaren maamerkki, joka on myös merkittävä kaupallisten palvelujen tarjoaja. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten korkea rakentaminen sijoittuu Jätkäsaaren ytimeen. Asukasmäärän lisäys on 840. Työpaikkojen määräksi on arvioitu noin 300.

Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee Roihupellon teollisuusaluetta Viilarintien ympäristössä ja vähäisiltä osiltaan Myllypuron lounaisosan aluetta. Se mahdollistaa Viilarintielle tulevan Raide-Jokeri -raitiotien pysäkkien läheisyyteen uutta toimitilarakentamista sekä uuden liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan vapaa-ajankeskuksen rakentamisen Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen.

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavaa muutetaan. Asia ei ole herättänyt polemiikkia aikaisemmissa käsittelyvaiheissa. Kaavaratkaisu koskee Itäkeskuksen metro- ja bussiaseman aluetta ja mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja monipuolisten toimintojen, kuten liike-, toimisto, -palvelu ja majoitustilojen sekä asuntojen rakentamisen itäisen Helsingin tärkeimmässä joukkoliikenteen solmukohdassa. Kaavamuutos mahdollistaa lisäksi alueella olevan joukkoliikenneterminaalin uusimisen ja siten joukkoliikennepalveluiden laatutason nostamisen.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan hyväksyminen. Havainnekuvat tästä. Kaavaratkaisu mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu. Alueelle on suunniteltu uutta rakentamista Vallisaaren koillisosaan sekä Kuninkaansaaren pohjoisosaan. Uutta kerrosalaa alueelle on osoitettu oleviin rakennuksiin ja uudisrakennuksiin 22 745 k-m². Uuden rakentamisen on tarkoitus palvella luontomatkailua ja alueelle voi tätä tarkoitusta varten sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä sekä niihin liittyviä työtiloja.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu