Helsingin kuntapolitiikan viikko 36/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on HKL:n toiminnan yhtiöittäminen. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti ja käsitellään Jätkäsaaren Valtamerilaiturin ja Lauttasaaren Koivusaaren asemakaavoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla ovat toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2022 sekä koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteet ja avustuksen periaatteet.

 

Maanantai 6.9.

Kaupunginhallitus

Tiistai 7.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 8.9.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 9.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen. Tehtävään esitetään viimeksi varhaiskasvatusjohtajana toiminutta Satu Järvenkallasta, joka on erinomainen valinta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Esityslistan isoin asia on HKL:n toiminnan yhtiöittäminen. Päätösehdotuksen ydinkohteena on liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtäminen metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö) sekä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvien pääomajärjestelyjen hyväksyminen.

Yhtiöittämisen perusteluina ovat se, että yhtiöittämisellä voidaan saavuttaa investointien tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen ja rahoittamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja tehokkuuteen, osaamisen vahvistamiseen sekä seudullisten ratkaisujen edistämiseen liittyviä hyötyjä. Yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa tavoitteena olevaa tehokkaampaa joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonaisuuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkeeseen.

Kaiken varalta tehdään myös jo pitkään kuukausittain tehty päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta.

Kaupunginvaltuustossa pidetään valtuustokauden ensimmäinen kyselytunti. Käsiteltäväksi valitaan 1-2 valtuutettujen esittämää kysymystä, jotka puheenjohtajisto valitsee alkuviikosta.

Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaava sekä Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ovat edenneet kaupunginvaltuustoon. Erityisesti jälkimmäinen herättänee keskustelua, mutta molemmat kaavat ovat edenneet sujuvasti päätöksentekokoneistossa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on valtuustoaloitteita ja toivomusponsia, mm. oma aloitteeni Lasten oikeuksien puiston perustamisesta Koskelaan. Sain toiveen aloitteen tekemisestä alueen asukkailta.

Haagassa muutetaan Steniuksenkentän alueen (Kylänevankuja 3) asemakaavaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi viisikerroksisista kerrostaloista koostuva asuinkortteli, joka istuu luontevasti naapuruston nykyiseen ja rakentumassa olevaan rakennuskantaan. Kaavaratkaisu korvaa alueen nykyisen, toteutumattoman asemakaavan, jossa alue oli suunniteltu toteutettavaksi 2–3-kerroksisina rivi-, pari- ja pienkerrostaloina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee yli 30:a toimialaansa kuuluvaa valtuustoaloitetta ja talousarvioaloitetta samalla kun pöydällä on toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022-24.

Esityslistalla ovat myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2022 sekä koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteet ja avustuksen periaatteet. Päätösehdotuksen mukaan kaupunginvaltuuston kesäkuussa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myöntämä toimintakatteen kertaluonteinen alitusoikeus 3,5 miljoonaa euroa jaetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ekosysteemin toimijoille suhteessa nykyisiin avustusmäärärahoihin seuraavasti: liikunta noin 1,05 miljoonaa euroa, nuoriso noin 0,33 miljoonaa euroa ja kulttuuri noin 2,12 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan kulttuurialan ja tapahtumien toipumisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen osana koronasta toipumista.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu