Helsingin kuntapolitiikan viikko 36/2022

Kaupunginhallitus viettää lepoviikkoa. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kaikki lautakunnat käsittelevät talousarvioehdotuksia ja valtuutettujen talousarvioaloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat esim. Suvilahden tapahtumakorttelin ja Kivinokan asemakaavat.

 

Maanantai 5.9.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Tiistai 6.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Keskiviikko 7.9.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 8.9.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksella ei poikkeuksellisesti ole kokousta viikolla 36.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Normaaliin tapaan valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia käsiteltävistä kysymyksistä, ja niitä valitaan käsiteltäväksi 2-3.

Kaikki lautakunnat kokoontuvat käsittelemään talousarvioehdotuksia vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2023-2025 sekä valtuutettujen talousarvioaloitteita. Esimerkiksi kasvatus- ja koulutuslautakunta varautuu turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kaupungin asukasmäärää nopeammin kasvavalle toimialan asiakasmäärälle. Sotepe-muutos muuttaa tämänkin toimialan talousarviorakennetta. Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2023 raami perustuu valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen. Strategian mukaisesti vuosittaiset talousarviot, ja sitä kautta tätä edeltävä talousarvioehdotuksen raami, eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.

Vuonna 2023 väestönkasvuarvio on 0,6 % ja hintatason nousuarvio 2,48 %. Kun näistä vähennetään tuottavuustavoite 0,5 prosenttiyksikköä, menot saavat kaupunkitasolla kasvaa 2,58 % eli noin 53,7 miljoonaa euroa. Tästä kasvusta kohdentuu kuitenkin 7,7 miljoonaa euroa kaupunkitasoisten velvoitteiden menokasvuun eli toimialojen kasvuun jää noin 46 miljoonaa euroa (+ 2,21 %).

Toimialan suunnitelmissa on keskittyä mielen hyvinvoinnin varhaiseen tukeen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattiseen opettamiseen peruskouluissa, yhteisöllisyyden rakentamiseen lukioissa ja parantamaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Pikitehtaankortteleissa (Malmi) toteutettavaa asemakaavamuutosta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentamisen ja alueen kehittämisen nykyistä korttelirakennetta täydentäen. Uudisrakennusten kerroslukumäärä vaihtelee II½–12 kerroksen välillä. Pikitehtaankortteleilla on tulevassa kaupunkirakenteessa keskeinen asema sen yhdistäessä Malmin keskustan Malminkentän alueeseen. Asukasmäärän lisäys on noin 1200.

Kampin alueiden ja Leppäsuon korttelin 411 asemakaavaa muutetaan. Tämä asia jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Kamppia koskeva asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) on osa laajempaa kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista. Kamppia koskeva kaavaluonnos on ensimmäinen osa kokonaisuudesta. Kampin jälkeen kaavoitusta on tarkoitus jatkaa muissa kaupunginosissa. Kaava-alueen pinta-ala 554 367 m² ja korttelitehokkuus on keskimäärin 3,4. Kaavaluonnoksessa on yhteensä noin 1,3 miljoonaa kerrosneliömetriä. Lisäystä vanhoihin kaavoihin on noin 300 000 k-m2, mikä vastaa toteutunutta rakennuslupien mukaista tilannetta. Kaava mahdollistaa tapauskohtaisesti kerrosalan ylityksiä rakennusrungon sisällä sekä maanalaisissa tiloissa.

Kivinokassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua sekä virkistys- ja viljelytoimintaa. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaava-alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton.

Lisäksi muita kaava-asioita Konalassa Ristikon korttelissa (200 asukasta lisää),  Myllypadontie 3:ssa (60 asukasta lisää), Suvilahden tapahtumakorttelissa (arkkitehtuurikilpailun mukainen uusi alue), Kalevankatu 49:ssä (ullakon tilalle asuinkerros) ja Munkan venekerhon alueella Ramsaynranta 2:ssa  (varastorakennelman korvaamisen uudella rakennuksella).

Erinomaista alkavaa syksyä!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu