Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on edelleen HKL:n toiminnan yhtiöittäminen. Lautakunnat käsittelevät vuoden 2022 talousarvioehdotuksia ja talousarvioaloitteita.

 

Maanantai 13.9.

Kaupunginhallitus

Tiistai 14.9.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 16.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistan merkittävin asia on HKL:n toiminnan yhtiöittäminen, joka jäi viimeksi pöydälle. Päätösehdotuksen ydinkohteena on liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtäminen metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö) sekä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvien pääomajärjestelyjen hyväksyminen.

Yhtiöittämisen perusteluina ovat se, että yhtiöittämisellä voidaan saavuttaa investointien tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen ja rahoittamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja tehokkuuteen, osaamisen vahvistamiseen sekä seudullisten ratkaisujen edistämiseen liittyviä hyötyjä. Yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa tavoitteena olevaa tehokkaampaa joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonaisuuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkeeseen.

Esityslistalla on lisäksi mm. Pitäjänmäen Kutomotie 1:n ja 9:n asemakaava, päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma sekä lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2022 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2022-2024 sekä 23:a talousarvioaloitetta. Toimiala varautuu turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimialan nopeasti kasvavalle asiakasmäärälle.

Vuoden 2022 painotuksia ovat oppimisvajeen korjaaminen, oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen, oppimiserojen kaventaminen, kestävä kasvatus ja koulutus, oppivelvollisuuden laajentuminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja kasvattavat asiakasmäärän kasvu, lakisääteisten palvelujen turvaaminen varhaiskasvatuksessa, hintatason ja vuokrien nousu, oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kaupungin digitaalisen perustan lisäkustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2024. Käsiteltävänä on myös parikymmentä talousarvioaloitetta ja muutamia valtuustoalueita.

Haagassa muutetaan Steniuksenkentän alueen (Kylänevankuja 3) asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi viisikerroksisista kerrostaloista koostuva asuinkortteli, joka istuu luontevasti naapuruston nykyiseen ja rakentumassa olevaan rakennuskantaan. Kaavaratkaisu korvaa alueen nykyisen, toteutumattoman asemakaavan, jossa alue oli suunniteltu toteutettavaksi 2–3-kerroksisina rivi-, pari- ja pienkerrostaloina.

Osoitteessa Kansantie 10 Pakilassa muutetaan asemakaavaa. Tontilta on tarkoitus purkaa vanha liikerakennus ja muuttaa tontti asuinkäyttöön. Asukasmäärän lisäys on noin 16.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 17:ää toimialaansa kuuluvaa talousarvioaloitetta samalla kun esillä on sielläkin toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022-24. Vuoden 2022 aikana laaditaan sote-uudistuksen myötä uusi lakisääteinen palvelustrategia, jossa päätetään järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Järjestämisen strategisia linjauksia ovat muun muassa palvelurakenteen ja palveluverkon periaatteet, palvelumuodot (sisältäen digitaaliset palvelut) sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet palvelujen toteuttamiselle ottaen huomioon alueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Palvelustrategiassa on otettava huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu