Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2022

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet. Elinkeinojaosto hyväksyy kaupungin kansainvälisen toiminnan linjaukset. Lautakunnat käsittelevät viime viikon kokouksissa pöydälle jääneitä talousarvioehdotuksia ja valtuutettujen talousarvioaloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Suvilahden tapahtumakorttelin ja Kivinokan asemakaavat.

 

Maanantai 12.9.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 13.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 15.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään Kampin Runeberginkatu 2:n ja Kampin keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavojen muutokset. Runeberginkatu 2:ssa sijaitsevaa hotellia laajennetaan ja nykyisen Kampin metroaseman sisäänkäynnin paikalle rakennetaan keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus.

Kaupunginhallitus vahvistaa myös kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet. Periaatteet ovat merkittäviä esim. koulurakennuksista perittävien vuokrien suuruuden kannalta. Sisäinen vuokra muodostuu pääomavuokrasta, maanvuokrasta, ylläpitovuokrasta ja kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannuksesta eli hallintokulusta. Näiden lisäksi osana vuokraa peritään muita eriä kuten korvauksia käyttäjäpalveluista ja toteutetuista toiminnallisista muutoksista.

Sisäisen vuokramallin uudistamisen tavoitteena on, että toimitilojen peruskorjauksista aiheutuvat korotukset vastaavat tarkemmin peruskorjausten tosiasiallista elinkaarikustannusta ja ohjaavat kustannustehokkaisiin tilaratkaisuihin, mikä johtaa vuokratason tasaisempaan kehitykseen. Lisäksi uudistuksella on pyritty siihen, että arvokiinteistöjen perusparannusten korkeat korjauskustannukset eivät aiheuta tilojen käyttäjille epätarkoituksenmukaisen korkeita pääomavuokria.

Elinkeinojaostossa hyväksytään kansainvälisen toiminnan linjauksista 2022-2025. Kansainvälisen toiminnan linjausten tavoitteena on suunnata Helsingin kaupunkiorganisaation kansainvälinen työ entistä tavoitteellisemmaksi, tukemaan strategian toteutusta sekä toiminnan suunnittelua läpi kaupunkiorganisaation. Kansainvälisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi Helsinki rakentaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti kumppanuuksia eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kaupunkien, kaupunkiverkostojen ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Kaikki lautakunnat (paitsi sote-lautakunta) käsittelevät viime viikolla pöydälle jääneitä talousarvioehdotuksia vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2023-2025 sekä valtuutettujen talousarvioaloitteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta varautuu turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kaupungin asukasmäärää nopeammin kasvavalle toimialan asiakasmäärälle. Vuonna 2023 väestönkasvuarvio on 0,6 % ja hintatason nousuarvio 2,48 %. Kun näistä vähennetään tuottavuustavoite 0,5 prosenttiyksikköä, menot saavat kaupunkitasolla kasvaa 2,58 % eli noin 53,7 miljoonaa euroa. Tästä kasvusta kohdentuu kuitenkin 7,7 miljoonaa euroa kaupunkitasoisten velvoitteiden menokasvuun eli toimialojen kasvuun jää noin 46 miljoonaa euroa (+ 2,21 %).

Toimialan suunnitelmissa on keskittyä mielen hyvinvoinnin varhaiseen tukeen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattiseen opettamiseen peruskouluissa, yhteisöllisyyden rakentamiseen lukioissa ja parantamaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä.

Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 ollaan toteuttamassa tilat päiväkoti Muksulaaksolle ja päiväkoti Pihlajalle, noin 180 paikkaa kesäkuuhun 2023 mennessä. Vuokratilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset tilat osoitteissa Lääkärikatu 8 ja Pihlajatie 32. Päiväkoti Pihlaja sijaitsee esim. ulkoilun kannalta mainiossa paikassa, joten siitä luopuminen on todella harmillista.

Peruskorjauksia on luvassa Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteessä ja päiväkoti Kotinummessa (Silkokuja 7) sekä Drumsö lågstadieskolanissa (Tallbergin puistotie 12), jota myös laajennetaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvioasioiden lisäksi Kivinokan asemakaavaa. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua sekä virkistys- ja viljelytoimintaa. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaava-alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton.

Lisäksi muita kaava-asioita Myllypadontie 3:ssa (60 asukasta lisää), Suvilahden tapahtumakorttelissa (arkkitehtuurikilpailun mukainen uusi alue) ja Kalevankatu 49:ssä (ullakon tilalle asuinkerros).

Lautakunta antaa myös lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Lausuntoesityksessä todetaan perustellusti, että Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin ja että Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Lausuntoesityksen mukaan keskeisiä hankkeita ovat Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä, Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu