Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2023

Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään HSL-kuntayhtymää koskevaa omistajapoliittista selvitystä. Kaupunginvaltuusto ottaa kansliapäällikön virkaan. Kaikissa lautakunnissa hyväksytään toimialojen talousarviot ja talousarvioaloitteet.

 

Maanantai 11.9.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 12.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 13.9.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 14.9.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Keskusvaalilautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallitus antaa lausunnot STM:lle hallituksen esityksestä laiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä valmiuslain toimivaltuussäännöksistä. Varhaiskasvatuslaissa on tarkoitus täsmentää lastensuojelun sijoituskunnalle varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu.

Vantaan ratikkaan liittyy myös Helsingin osuus, ja sen toteuttaminen on esityslistalla. Helsingin osuuden enimmäishinnaksi asetetaan 15 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaiaamuna käsitellään HSL-kuntayhtymää koskevaa omistajapoliittista selvitystä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa kuullaan kaupungin suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi sekä työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisohjeiden uudistaminen. Kaupunki on valmistautunut työllisyyshoidon järjestämisvastuuseen osallistumalla jo kolmen vuoden ajan työllisyyden kuntakokeiluun. Kaupunki valmistelee järjestävänsä työvoimapalvelut jatkossa pääosin itsenäisesti – mielestäni kannattaisi ottaa myös oppilaitokset ja yksityiset toimijat talkoisiin mukaan, jotta mahdollistetaan se, että työnantajat ja työntekijät löytävät toisensa.

Kaupunginvaltuusto ottaa kansliapäällikön virkaan.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään muiden lautakuntien tavoin toimialan talousarvioehdotusta 2024 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2024-2026.

Tennispalatsia ollaan myymässä 30 miljoonalla eurolla Niam Oy:lle.

Oulunkylän keskustakortteleiden asemakaavaa muutetaan. Tarkoituksena on rakentaa vetovoimainen kaupunginosakeskus pääradan ja Raide-Jokerin risteykseen. Asukasmäärän lisäys on noin 1 150.

Pasilan tornialueen keskiosan tarkistettu asemakaava on hyväksyttävänä. Pasilan tornialueen keskiosan kaavaratkaisu mahdollistaa pääosin toimistokäyttöön tulevan tornirakennuksen rakentamisen Pasilansillan, Veturitallien, Veturitien ja pääradan rajaamalle alueelle Veturitallinkujan pohjoispuolelle.

Myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2024 talousarviota ja talousarvioaloitteita, jotka jäivät viime viikolla pöydälle. Talousarvioraami perustuu kaupunkistrategian vastuuperiaatekaavaan: kaupungin käyttötalousmenot saavat kasvaa enintään väestönkasvun (arvio + 1,2 %) ja hintatason nousun (+3,0 %) vähennettynä 0,5% tuottavuustavoitteella. Tällä kaavalla kaupungin kokonaismenot saavat kasvaa 3,7 %. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tämä sallisi runsaan 52,4 miljoonan euron menokasvun. Kun kustannustason nousu otetaan vielä huomioon, budjetiksi muodostuu 56,6 miljoonaa euroa.

Toimialalla jatketaan edelleen neljän tunnistetun keskeisen kaupunkistrategiaan perustuvan asian edistämistä erilaisin toimenpitein eri koulutusasteilla.

  • Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä
    • Hyvinvointi
    • Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä.
    • Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin.

 

Aurinkoista alkavaa syksyä!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu