Helsingin kuntapolitiikan viikko 38/2023

Kaupunginhallitus esittää julkisten työvoimapalvelujen ottamista Helsingin kaupungin järjestettäväksi. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

 

Maanantai 18.9.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 19.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Torstai 21.9.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

Kaupunginhallitus esittää julkisten työvoimapalvelujen ottamista Helsingin kaupungin järjestettäväksi (ns. TE 2024). Helsingin kaupunki on valmistellut työvoimapalveluiden järjestämistä siten, että se tuottaa ne pääosin itsenäisenä työvoimaviranomaisena. Kaupunki tulee tuottamaan lakisääteisiä palveluita noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja arviolta 5 000 yritysasiakkaalle vuosittain. Maantieteellisesti yhtenäisestä, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta huolehditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien välisellä yhteistyöllä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat 21.6.2023 solmineet aiesopimuksen hankintayhteistyöstä ja työnantajapalveluiden järjestämisestä.

Kaupunginhallitus päättää Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamisesta. Mistä on kysymys? Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimenpitein varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä. Lisäksi jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa. Markkinaehtoisella pysäköinnillä tarkoitetaan tässä yhteydessä, että pysäköintipalveluiden menot katetaan pysäköintituloilla ja että alueilla tarvittavaa pysäköintipaikkamäärää ei määrätä asemakaavassa. Jotta kaupungin alue- ja asuntorakentaminen etenee tavoitteiden mukaisesti, tulee varmistua pysäköintinormin mukaisen velvoitepysäköinnin optimaalisesta toteutumisesta. Tämän alueellisen pysäköintikokonaisuuden kattavaksi koordinoimiseksi esitetään erillisen yhtiön Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamista.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan Helsingin Satama Oy:n ja Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaukset.

Kokouksessa keskustellaan varmasti myös Helsingin Kaupunkitilat Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta, jossa esityksenä on Tukkutorin Pakastamon purkaminen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisperiaatteet. Asia jäi kaksi viikkoa sitten pöydälle.

Suunnitelmien mukaan Kaivokatu muuttuisi vuosille 2026–27 aikataulutetun peruskorjauksen yhteydessä kävelyä, joukkoliikennettä ja pyöräliikennettä palvelevaksi kaduksi. Kaivokadulle tulisi neljät raiteet. Ydinkeskustan poikittainen autoliikenne on tarkoitus järjestää Esplanadia pitkin joko Eteläesplanadilla kaksisuuntaisena tai molemmilla Esplanadeilla yksisuuntaisina liikennejärjestelyinä. Maanalaisten pysäköintilaitosten ja huoltotunnelin saavutettavuutta sekä toimintaedellytyksiä kehitetään palvelemaan ydinkeskustan logistisia tarpeita sekä saapumista autolla. Ensivaiheessa edistetään Hakaniemen torin pohjoispuolelta maanalaista ajoyhteyttä keskustan huoltotunneliin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan, että autolla pääsisi ajamaan yhtä soittoa idästä länteen ja päinvastoin. Itä-länsi -liikenne olisi siten jatkossa Espan varassa ja pohjoisempana Helsinginkatu-Runskin yhteyden varassa.

Huoltotunnelin kehittäminen ydinkeskustaan saapumisen helpottamiseksi on erittäin positiivista, mutta se ei poista sitä, että erityisesti huolto- ja jakeluliikenteen on pakko päästä kulkemaan itä-länsi -suunnassa. Kaivokadun varaaminen joukkoliikenteelle siirtäisi huolto- ja jakeluliikenteen Espalle, mikä ei liene kenenkään toiveiden mukaista. Ylipäänsä olisi hyvä saada Espan vaikutustenarvioinnin tulokset, jotka valmistuvat syyskuun kuluessa, ennen kuin ryhdytään uusiin liikennettä rajoittaviin toimiin.

Hesari on tiivistänyt suunnitelmat varsin havainnollisesti: Helsinki ehdottaa uutta joukkoliikennekatua ydinkeskustaan – Kaupunki | HS.fi

Esityslistalla on myös Tennispalatsin myyminen. Asia jäi viime viikolla pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmaa

Jaosto päättää myös koulupaikan määräytymisestä ja oppilaaksiottamisen perusteista ensi vuodelle. Itäkeskuksen peruskoulussa aloitetaan liikuntapainotus. Esityslistalla on lisäksi koulujen johtokuntien jäsenten valintoja.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu