Helsingin kuntapolitiikan viikko 39/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on valtuutettujen aloitteita ja Meri-Rastilan itäosan asemakaava. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Laakson yhteissairaalan asemakaavaa sekä vastaa sähköpotkulauta-aloitteeseeni ja Aino Acktén korjaamista oppilaitostyönä koskevaan ponteeni. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee jäsenet koulujen johtokuntiin.

 

Maanantai 27.9.

Kaupunginhallitus

Tiistai 28.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Torstai 30.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on iso kasa aloitteita, mm. Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyn edistämisestä ja oma aloitteeni Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä. Aloitepino jäi viimeksi pöydälle, mutta edennee tästä kokouksesta valtuustoon.

Kaupunginhallitus käsittelee myös Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosta. Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen. Alueelle on suunniteltu uutta asuin- liike- ja palvelurakentamista viheralueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Myös Haagan Laurinmäenkuja 3:n ja Sentnerikujan 2 ja 4 asemakaava on edennyt kaupunginhallitukseen. Toimitilakiinteistöt, joiden purkamisen tai osittaisen käyttötarkoituksen muuttamisen kaavaratkaisu mahdollistaa, ovat vajaakäytössä. Toimitilan vähenemisellä ei siten ole esityslistan mukaan merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin alueella. Asukasmäärän lisäys – noin 300 – sen sijaan luo kysyntää alueen nykyisille ja mahdollisille uusille palvelu- yms. yrityksille.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on muun muassa viimeksi pöydälle jäänyt aloitteeni sähköpotkulautojen ajonopeuden alentamisesta Helsingin keskustassa ja ensimmäisessä käsittelyssä toivomusponteni Aino Acktén huvilan korjaamisesta opiskelijatyönä. Lisäksi kasa muita valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Sähköpotkulaudoista saamassani vastauksessa todetaan, että uusimpien neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset Tier, Voi ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palvelun käytön viikonloppuöinä (klo 00-05). Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun. Tämän lisäksi operaattorit laskevat potkulautojensa maksiminopeutta 20 km/h kaikkina aikoina koko kaupungin alueella sekä laajentavat yöllistä 15 km/h nopeusrajoitusta koskemaan viikon kaikkia öitä koko toiminta-alueella. Myös aloittelija -ajotila tuodaan palveluun siten, että ensimmäisellä ajokerralla nopeusrajoitus on 15 km/h. Nyt voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta arvioidaan mm. HUSin tapaturmaosastolta kerätyn aineiston perusteella sitä, ovatko nopeusrajoitukset olleet riittäviä.

Aino Acktén huvilasta toivomusponteeni vastataan, että toimiala on lisännyt kohteen perusparannushankkeen talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2022 – 2031, jossa huvilan perusparannushankkeelle on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Perusparannushankkeen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä. Aino Acktén huvilan korjaamisesta oppilaitosyhteistyönä on keskusteltu alustavasti oppilaitosten kanssa. Neuvotteluja tullaan jatkamaan suunnittelutyön edetessä, kun huvilan korjaustavat ja niissä tarvittava erikoisosaaminen tarkentuvat.

Laakson yhteissairaalan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on lautakunnan käsittelyssä. Kaava on erittäin merkittävä. Kaavaratkaisu koskee nykyistä Laakson sairaalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen. Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyyteen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnoista. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke.

Esityslistalla on myös mielenkiintoinen vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun ratkaiseminen. Kortteli on tulossa Kalasatamaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ja kehittää innovatiivisia energiatehokkuuteen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteen saavuttamista. Kilpailussa yhtenä arviointikriteerinä oli myös Helsingin kaupungin viherkerroin, jonka avulla pyritään mahdollisimman hyvään vihertehokkuuteen. Voittajaksi esitetään Hartela Etelä-Suomi Oy:n ehdotusta Grün in der Mitte.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Koulujen oppilaaksiottoalueisiin tehdään muutoksia Puotilassa, Porolahdessa, Roihuvuoressa, Vartiokylässä ja Mellunmäessä. Myös esiopetuksen oppilaaksiottoalueita tarkistetaan.

Kulosaaren yhteiskouluun perustetaan Science and Technology Class -soveltuvuuskoeluokka.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu