Helsingin kuntapolitiikan viikko 39/2022

Kaupunginhallitus vahvistaa asuntotonttien vuokrausperiaatteita, avustuskriteerejä, sisäisen vuokrauksen periaatteet ja asukasvalintaohjeen. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Vattuniemen asemakaavamuutos.

 

Maanantai 26.9.

Kaupunginhallitus

Tiistai 27.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 29.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa määritetään vuokrausperiaatteet asuntotonteille (suurin osa omakotitalo- ja paritalotontteja), joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024 (Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Itä-Pakila, Pitäjänmäki). Asia jäi viimeksi pöydälle. Laskennallinen asumiskustannusvaikutus (euroa/m²/kk) on laskettu esityksessä kaavalla: (e/k-m² (ind.100) x 4 % x indeksi 2084:100 x 1,2):12. Mikäli laskelma tuntuu hankalalta, lue lisää linkistä.

Kaupunginhallitus määrittää myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sotepe-toimialan avustuskriteerit 2023. Asia jäi viimeksi pöydälle. Yhdistysten, joka toivoo saavansa tukea kaupungilta, kannattaa perehtyä näihin perusteisiin. Avustuskriteereiksi esitetään laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä hyvinvointierojen kaventaminen.

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet. Asia on jäänyt aiemmin pöydälle. Periaatteet ovat merkittäviä esim. koulurakennuksista perittävien vuokrien suuruuden kannalta. Sisäinen vuokra muodostuu pääomavuokrasta, maanvuokrasta, ylläpitovuokrasta ja kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannuksesta eli hallintokulusta. Näiden lisäksi osana vuokraa peritään muita eriä kuten korvauksia käyttäjäpalveluista ja toteutetuista toiminnallisista muutoksista.

Iso asia on myös Helsingin asukasvalintaohje ja arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnoissa noudatettavat periaatteet. Myös se jäi viimeksi pöydälle. Kiireellisimpinä asunnontarvitsijoina pidetään hakijoita, jotka ovat asunnottomia, joutumassa asunnottomaksi ilman omaa syytään, jolla on pysyvä esteettömän asunnon tarve eikä nykyinen asunto ole esteetön, joka asuu erittäin ahtaasti tai on muuttamassa Helsinkiin, jossa hänellä on työpaikka mutta ei asuntoa.

Listalla on myös runsaasti kaupunginvaltuutettujen aloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Vattuniemen keskuksen asemakaavamuutosta. Kaupunkirakennetta on tarkoitus täydentää nykyiseen katu- ja korttelirakenteeseen tukeutuen, eikä esimerkiksi viheralueita tarvitse rakentamisen seurauksena pienentää. Täydennysrakentaminen hyödyntää hyviä joukkoliikenneyhteyksiä ja parantaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä Lauttasaaren metroasemalle. Alueelle on tulossa 3250 asukasta ja 2000-2400 uutta työpaikkaa.

Myllypuron (Kivensilmänkuja 2) asemakaavaa muutetaan. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi liike-, toimitilan ja asumisen toimintoja yhdistävä hybridikortteli, joka tarjoaa katutilaan liittyviä palveluja keskeiseen Myllypuroon. Asukasmäärän lisäys on noin 95.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu