Helsingin kuntapolitiikan viikko 4/2020

Kaupunginhallitus myöntää rahoitusta kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointia. Ulkomaisille kouluvierailuille vahvistetaan hinnasto. Kouluja peruskorjataan ja laajennetaan. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteellisiä periaatteita. Asemakaavoja muutetaan Hämeentie 157:ssä ja Meri-Rastilassa.

Maanantai 20.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 21.1.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Torstai 23.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallitus ottaa virkaan strategiajohtajan, joksi ehdotetaan tällä hetkellä Posti-konsernissa strategiajohtajana toimivaa Markus Kühniä. Kaupunkiin on perustettu uusi strategiaosasto, jonka vetäjäksi valittava henkilö tulee.

Nuoret halutaan kesätöihin. Rahoitusta myönnetään kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki – nuorten kesärekryhankkeeseen (40 nuorta, 16-17 –vuotiaita) sekä Siisti kesä -hankkeeseen (270 nuorta).

Kaupunginhallitus antaa lisäksi ELY-keskukselle lausunnon Helsinki-Turku –junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Myös Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskevaa sopimusta muutetaan hieman. Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi on niin ikään esityslistalla. Siitä ilmenee hyvin, mitä kaupunkistrategiasta on tähän mennessä jo toteutettu, joten siihen kannattaa tutustua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa vahvistetaan toimialan maksullisten vierailujen hinnasto. Leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailujen kysyntä Helsingissä on lisääntynyt tasaisesti aina 2000-luvun alun PISA-menestyksestä lähtien. Vuosittain vierailuja järjestetään tällä hetkellä noin sadalle ryhmälle, kokonaisosallistujamäärä on n. 1200. Viime vuosina kysyntä on lisääntynyt erityisesti Kiinasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Vierailupyyntöjä tulee eri maiden suurlähetystöistä, ministeriöistä, opettajaryhmiltä, oppilaitoksista ja yliopistojen asiantuntijoilta sekä kaupallisilta toimijoilta. Tällä hetkellä vierailuista ei peritä korvausta, vaikka ne luonnollisesti aiheuttavat lisätyötä. Nyt esitetään kohtuullisia maksuja tietyin perustein. Maksut tuloutetaan käyntikohteille. Espoossa ja Vantaalla maksut on jo olemassa. Kannatan ehdottomasti maksujen perimistä.

Seuresta hankitaan entiseen tapaan lastenhoitajia sijaistehtäviin. Tarve kevätkaudelle arvioidaan 340:ksi, eli 100 enemmän kuin syyskaudella. Hankinnalla ei korvata omaa henkilöstöä vaan täydennetään sitä.

Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosiraportin toimintakaudelta 2018-2019. Toimintakauden aikana selvisi, että yhteensä 50 yksityisen päiväkodin rakennusluvissa on epäselvyyksiä. Viranomaisyhteistyön ja ohjauksen tuloksena kaikki yksityisten palvelujentuottajien ylläpitämät päiväkodit saivat rakennuslupaprosessin alkuun toimintakauden 2018–2019 aikana.

Esityslistalla on jälleen lukuisia peruskorjausten ja lisätilojen tarveselvityksiä: Oulunkylän ala-asteen laajennus ja päiväkoti, Munkkivuoren ala-asteen koulun lisätilat, Munkkiniemen ala-asteen koulun lisätilat, Haagan peruskoulun lisätilat, Lärkanin/Hoplaxskolanin perusparannus ja laajennus sekä lausunto Stadin ammattiopiston Kullervonkatu 11:n toimipaikan julkisivukorjaus.

Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointi jäi pari kokousta sitten pöydälle, minkä jälkeen lautakunta on käynyt tutustumassa aikuislukion toimintaan. Esityksen mukaan lautakunnan pitäisi päättää lakkauttaa Helsingin aikuislukion toiminta itsenäisenä yksikkönä osana Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointia. Tavoitteena olisi selkiyttää aikuiskoulutuksen kokonaisuutta koulutuksiin hakevien aikuisopiskelijoiden näkökulmasta keskittämällä aikuiskoulutukseen hakeutuminen ja ohjauspalvelut Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun päiviin ja maahanmuuttajien koulutukseen hakeutuminen ja ohjauspalvelut Stadin osaamiskeskukseen. Pohdin vielä, miten esitykseen suhtaudun.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet, jotka jäivät viimeksi jälleen pöydälle. Esityksen mukaan Vihdintien pikaraitiotien uusi, n. 5,5 km pitkä rataosuus alkaa Munkkiniemenaukiolta ja se kulkee Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettarentielle. Pikaraitiolinjan päätepysäkki sijaitsee Kannelmäen eteläosassa. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikulmassa. Yleissuunnitelman linjastoluonnoksessa nykyisiä kaupunkiraitiolinjoja siirtyisi käyttämään uusista rataosista muodostuvaa rinnakkaista reittiä. Linja 4 siirtyisi reitille Munkkiniemestä Eiraan ja linja 2 ajaisi Kansaneläkelaitoksen ja Töölöntorin välillä Topeliuksenkadun kautta. Reittimuutoksia ehdotetaan myös linjoille 1 ja 10.

Suhtaudun itse todella varauksellisesti esitykseen, erityisesti raitiolinjaan 4 suunniteltujen muutosten osalta. Munkkiniemestä tulijoille palvelutaso heikentyisi huomattavasti, ja Eiran päässä huolta aiheuttaa erityisesti todennäköisesti useamman vuoden rakennustöistä kivijalkayrityksille aiheutuvat haitat.

Hämeentie 157:ssä muutetaan asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Alueella on 60-luvun alussa rakennettu seitsenkerroksinen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennus. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rakennus monipuoliseen käyttöön ns. hybridirakennukseksi. Suurin osa kerrosalasta osoitetaan asuinkäyttöön, kolmeen kerrokseen saa rakentaa palveluasumista, Hämeentien varteen on osoitettu katutason liiketilaa ja yksi kerrostasoista säilytetään toimitilakäytössä. Asukasmäärän lisäys on noin 200.

Meri-Rastilan itäosassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Meri-Rastilan osa-alueen 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden osa-alueen länsiosan viheralueita Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita monipuolisesti osallistaen. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu