Helsingin kuntapolitiikan viikko 4/2022

Vaikka aluevaaleja ei Helsingissä olekaan, päätettävää riittää. Kaupunginhallitus käsittelee asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita ja raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavaa. Yleisten alueiden luovuttamiselle terassitoimintaan vahvistetaan hinnasto. Lönnrotinkadulle esitetään nastarengaskieltoa. Aleksi 13:n asemakaavaa ollaan muuttamassa.

 

Maanantai 24.1.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 25.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Torstai 27.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään asuntotonttien sekä asuista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita. Asia on ollut muutaman viikon ajan pöydällä.  Esitettäviä periaatteita ovat muun muassa seuraavat: 1) Asuntotontin maanvuokra määritetään tontin markkina-arvon perusteella. 2) Maanvuokraa peritään vähintään asemakaavassa tontille osoitetun rakennusoikeuden mukaan. 3) Maanvuokraa määritettäessä tuottotavoite on asuntotonttien osalta 4 prosenttia vuodessa ja asumista palvelevien tonttien osalta 5 prosenttia vuodessa.

Raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa on päivitetty. Asia jäi viimeksi pöydälle. Koskelan varikko toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaan yhtenä kokonaisuutena ja rakentaminen aloitetaan heti Ruskeasuon varikon valmistuttua. Töölön varikon elinkaarta jatketaan ainakin 2030-luvun lopulle ja jatkomahdollisuutta tämän jälkeen tarkastellaan muuttamalla esimerkiksi varikon käyttötarkoitus säilytysvarikoksi. Laajasalon varikkoa ei toteutettaisi alkuvaiheessa, mutta sille jätetään kaavavaraus määräajaksi. Tämän määräajan aikana selvitetään muita mahdollisia varikoiden sijainteja ja jos korvaava sijainti löytyy, voidaan kaavavarauksesta luopua.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa. Uutta asuinkerrosalaa on 29 980 k-m2, joka vastaa noin 700 asukkaan lisäystä. Kivijalkaliiketilaa on 1 650 k-m2 ja huoltoasemalle osoitettua tilaa 600 k-m2. Asemakaavassa on osoitettu valmistuneelle kauppakeskukselle lainvoimaisen asemakaavan mukainen liike- ja palvelutilamäärä 10 000 k-m2. Ratkaisu luo edellytykset noin 340–390 työpaikalle, mikä sisältää ostoskeskuksen työpaikat.

Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa myös Damaskuksentie 4:ssä Arabianrannassa. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavamuutosalue sijoittuu kaupunkirakenteen kohtaan, jossa Hämeentien varren kerrostalorakentaminen lomittuu Toukolan pientaloalueeseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Asukasmäärän lisäykseksi arvioidaan 110.

Pasilan keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi esitetään valitettavaksi Varma. Kilpailun suunnittelualue koostui kahdesta maa-alueesta sekä Teollisuuskadun yläpuolelle rakennettavasta rakennusoikeudesta. Keskitornialueesta tulee korkeatasoinen liike- ja toimitila-alue, josta on hyvät liikenneyhteydet niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin. Veturitien ja junaraiteiden väliin sijoittuva sekä pohjoisesta Pasilansiltaan ja etelästä Veturitallinpihaan rajoittuva keskitornialue on merkittävä jatkumo Keski-Pasilan kasvamiselle etelän suuntaan. Valmista pitäisi olla vuonna 2026.

Terassille kesällä? Lautakunta päättää hinnastosta ja periaatteista, joiden mukaan yleisiä alueita terassitoimintaan vuosina 2022-2027.

Lönnrotinkadulle esitetään nastarengaskieltoa vuosiksi 2022-2025. Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa asetettu tavoite on vähentää nastarenkaiden osuutta 30 prosenttiin talvikauteen 2030−2031 mennessä. Tavoite on varmasti hyvä, mutta kielto siirtää suuren osan läpiajavasta liikenteestä Pohjoiselle Rautatiekadulle. Paikallisempi liikenne siirtyy Bulevardille, jossa liikennemäärän lisäys saattaa vähäisesti vaikuttaa raitioliikenteen sujuvuuteen. Nämä vaikutukset kannattaa arvioida tarkasti.

Aleksi 13:n asemakaavaa ollaan muuttamassa. Kaavaratkaisu koskee liikerakennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Helsingin liikekeskustassa osoitteessa Aleksanterinkatu 13. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että nykyiselle liikerakennusten korttelialueelle voi olemassa olevan rakennuksen kolmeen ylimpään kerrokseen sekä ullakkokerrokseen sijoittaa myös toimistotiloja.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu