Helsingin kuntapolitiikan viikko 4/2023

Kaupunginhallitus korottaa Laakson yhteissairaalan hankkeen enimmäishintaa ja varaa tontteja asuntohankkeita varten. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita.

 

Maanantai 23.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 24.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Keskiviikko 25.1.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 26.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Perjantai 27.1.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankkeen enimmäishinnan korottaminen yli 34 miljoonalla eurolla eli 870 miljoonaan euroon. Hankesuunnitelman mukaisesti Laakson yhteissairaalaan rakennetaan tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtymän vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tukeville poliklinikoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Yhteissairaalassa on 922 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kuntoutuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi sairaalaan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Asuntohankkeita varten varataan tontteja Kannelmäestä, Yliskylästä, Kalasatamasta, Etelä-Haagasta, Honkasuolta, Kuninkaantammesta ja Kruunuvuorenrannasta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiympäristö ylläpitää leikkipaikkoja, joissa ei ole henkilöstöä (vrt. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkipuistot, joissa on henkilöstöä, ainakin silloin kun heitä ei ole siirretty päiväkoteihin). Leikkipalveluiden sijoittumisen osalta periaatteena on, että noin 600 metrin säteellä kotoa tulee löytyä alueleikkipaikka tai leikkipuisto tai tätä lähempänä lähileikkipaikka. Alueille on periaatteissa (liite 1) esitetty myös tavoitekokoja. Sisällöllisinä periaatteina leikkipalveluiden järjestämisessä ovat muun muassa sopivuus kaupunkikuvaan ja maisemaan, turvallisuus ja terveellisyys, käyttäjien monimuotoisuuden huomioon ottaminen, lasten kehityksen tukeminen sekä arjen hauskuus, vastuullisuus ilmaston ja ympäristön suhteen sekä luonnon yhdistäminen leikkipalveluihin kestävällä tavalla.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että raitiotieyhteyttä Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi toteuteta. Sen kustannukset olisivat 22,4 miljoonaa euroa. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Täydennysrakentamista on luvassa osoitteessa Snellmaninkatu 23. Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuinrakentamista kadun varteen ja tontin sisäpihalle. Asukasmäärän lisäys on noin 55.

Malmin uimahallia laajennetaan, ja sitä koskeva asemakaavan muutos on käsittelyssä. Viikinrannan energiakorttelissa tavoitteena on rakentaa uusi katuyhteys, kaapeliyhteys ja turvata korttelin lisärakentamisella Helsingin sähkönjakeluverkon tarpeet

Katajanokan Tulli- ja pakkahuonetta ollaan myymässä hintakilpailun avulla.

 

Erinomaista alkanutta vuotta!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu