Helsingin kuntapolitiikan viikko 40/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin kaupunkistrategia Kasvun paikka. Kaupunginvaltuustossa käsitellään myös kaupunkistrategiaa ja Meri-Rastilan itäosan asemakaavaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Laakson yhteissairaalan asemakaavaa ja Sörnäistentunnelin hankesuunnitelmaa.

 

Maanantai 4.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 5.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 6.10.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 7.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025, nimeltään Kasvun paikka. Strategia löytyy täältä. Strategiassa linjataan alkaneen valtuustokauden tärkeimmät tavoitteet. Olen iloinen siitä, että henkilöstön saatavuus – ongelma sekä kaupungille itselleen että alueen yrityksille – on vahvasti esillä strategiassa. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tavoitteena on olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

Kaupunginhallitus esittää esityslistan perusteella Ville Lehmuskosken ottamista kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan Mikko Ahon jäädessä eläkkeelle. Asia tulee myöhemmin vielä kaupunginvaltuustoon.

Esityslistalla on lisäksi valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto saa käsiteltäväkseen työllisyyden kuntakokeilun tavoitteet, vaikuttavuuden ja tilannekatsauksen kokeilun käynnistymisestä. Helsinki on yhtenä kokeilualueena mukana maaliskuussa 2021 alkaneessa valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilualueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä on siirretty kuntien vastuulle ja Helsingin kaupungilla on näin entistä aktiivisempi rooli työllisyydenhoidossa alueellaan. Kokeilujen avulla pyritään edistämään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja tuomaan uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on luonnollisesti kaupungin (ja koko maan) talouden kestävyyden kannalta aivan olennaisen tärkeää.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään myös kaupunkistrategiaa, mikäli se ei jää maanantaina kaupunginhallituksessa pöydälle.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on myös Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos. Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen. Alueelle on suunniteltu uutta asuin- liike- ja palvelurakentamista viheralueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Laakson yhteissairaalan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaava on erittäin merkittävä. Kaavaratkaisu koskee nykyistä Laakson sairaalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen. Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyyteen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnoista. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee myös Sörnäistentunnelin hankesuunnitelmaa. Helsingin yleiskaavassa on varaus Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien väliselle tunneliyhteydelle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Esityslistalla on lisäksi myös valtuutettujen aloitteita.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu