Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2020

Kaupunginhallituksen esityslistalla on perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen. Kaupunginvaltuusto käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Helsingin keskustavision käsittelyä. Sote-lautakunnan esityslistalla on lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa.

 

Maanantai 5.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 6.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 7.10.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 8.10.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Grundskolan Norsenin Cygnaeus-yksikön perusparannuksen hankesuunnitelma.

Nuorten aloitteet jäivät viimeksi pöydälle. Niitä tehtiin alkuvuonna peräti 29. Aloitteet koskivat esim. kesäsetelin 2020 käyttöoikeuden pidentämistä, parempaa alkoholikasvatusta, talouskasvatuksen lisäämistä kouluissa mutta myös esim. vihervasemmistolaisen propagandan poistamista kouluista…

Kerran kuukaudessa tehdään päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjestäjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pääsääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiopetuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyksen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetusjaksoilla.

Esityslistalla on lisäksi valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa saadaan torstaina selvitys Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä sekä Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen järjestämisestä.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään myös valtuutettujen aloitteita. Aiheina on mm. ulkoiluvaatetuksen tarjoaminen päiväkotien työntekijöille, Kauppatorin lokkiongelman helpottaminen, sähköpotkulautojen pysäköinti, yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotto joukkoliikenteessä, Fredrikintorin kunnostaminen, bussien yöliikenteen lisääminen arkisin ja jopa petoeläinten pesimisen tukeminen. Ja paljon muuta.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle Helsingin keskustavision. Asia jäi viimeksi pöydälle. Maankäytön ja liikenteen keskustavisio on yhdessä kaupunkilaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa luotu kehityskuva Helsingin liikekeskustan ja kantakaupungin alueelle. Visio pitää sisällään taustoituksen, tavoitteen kuvauksen sekä 20 kehittämisen linjausta, jotka ohjaavat pitkäjänteisesti vetovoimaisen keskustan kehittämistä. Keskustan roolia, menestyksen tekijöitä sekä potentiaalia kuvataan urbaanin ympäristön laadullisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin painottuen.

Vision vuorovaikutukseen osallistui lähes 10 000 ihmistä kaupunkilaisista elinkeinoelämän edustajiin ja asiantuntijoihin. Aiheen poliittinen käsittely herättää varmasti runsaasti keskustelua lähiaikoina.

Hepokalliontie 28-32:ssa ja lähialueilla Laajasalon Jollaksessa muutetaan asemakaavaa. Asemakaavan muutos mahdollistaa Hepokalliontie 28–32:n rantatilojen ja Puuskaniementie 44:n lounaisosan täydennysrakentamisen pienimittakaavaisella asuinrakentamisella sekä turvaa alueen arvokkaiden piirteiden säilymisen. Alueelle on suunniteltu kuusi erillistaloa.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat valmistuneet. Vartiokylänlahti on tulevaisuudessa yksi alueista, joilla kaupunki yleiskaavan ja sen toteutusohjelman mukaisesti kasvaa ja tiivistyy. Alueen tasapainoisen kehittymisen varmistamiseksi ja nykyisten arvokkaiden ominaispiirteiden säilymiseksi on laadittu suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat alueen tulevaa asemakaavoitusta ja muita kehityshankkeita mm. viheralueilla.

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita. Alueelle on suunniteltu uutta asuin- liike- ja palvelurakentamista puistoalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään palveluseteliasioita: terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä sekä lääkäritarkastusten järjestämistä palvelusetelillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa.

Äitiysneuvolan, lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset ovat kunnan lakisääteisiä velvoitteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää harrastus/liikkuminen –avustuksia kaudelle 1.11.2020-31.12.2021.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu