Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on nuorten aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti, kaupunkistrategiaan liittyvät äänestykset sekä runsaasti valtuutettujen aloitteita, mukaan lukien oma aloitteeni Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Sörnäistentunnelin hankesuunnitelmaa ja Kottarainen-korttelin asemakaavaa.

 

Maanantai 11.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 12.10.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 13.10.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 14.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on nuorten aloitteita vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Aloitteet koskevat mm. skeittiramppeja, laturipaikkoja, juomapisteitä ja harrastuspaikkoja, kierrätysmahdollisuuksia ja kouluruokaa.

Kaupunginhallitus päättää myös kaupungin toimielinten siirtymisestä sähköisistä kokouksista normaaliin kokousmenettelyyn.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto saa kuultavakseen Helsingin Sataman ajankohtaiskatsauksen.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Minulta on kovasti kyselty koululääkäritilanteesta, joten teen siitä kysymyksen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto valitsee kysymykset (yhden tai kaksi), joten katsotaan, saanko kysymykseni käsiteltäväksi.

Kaupunkistrategiasta keskusteltiin viime viikon kokouksessa, mutta tällä viikolla suoritetaan tarvittavat äänestykset.

Kaupunginvaltuusto valitsee myös kaupunkiympäristön toimialajohtajan. Tehtävään esitetään Ville Lehmuskoskea, joka toimii tällä hetkellä HKL:n toimitusjohtajana.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita, mukaan lukien Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamisesta ja Helsingin huumeongelmasta sekä oma aloitteeni Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä. Aloitepinon kanssa jatketaan varmasti vielä seuraavassakin kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta saa nähtäväkseen yksityisen varhaiskasvatuksen vuosiraportin viime lukuvuodelta.  Suomenkielisten palvelujen ohjauksessa ja valvonnassa oleviin päiväkoteihin tehtiin 127 ohjauskäyntiä ja ruotsinkielisten palvelujen ohjauksessa ja valvonnassa oleviin päiväkoteihin tehtiin 7 käyntiä. Ohjauskäyntien perusteella yksityisten palveluntuottajien päiväkodeissa järjestetään pääsääntöisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta sitoutuneen henkilöstön toteuttamana. Käynneillä nousi esille myös puutteita, joiden osalta toiminnasta vastaavia johtajia ja palveluntuottajia ohjattiin noudattamaan varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja muuttamaan toimintatapoja.

Veturitielle on tulossa Pasilan peruskoulun uusia tiloja ja uusi päiväkoti. Nykyiset Pasilan peruskoulun (joka toimii kolmessa osoitteessa) tilat eivät riitä sen noin 600 oppilaalle ja alueen kasvavalle palveluntarpeelle. Uudisrakennus korvaa nykyiset Pasilan peruskoulun tilat samaan rakennukseen, ja se mitoitetaan 1000 oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Perustettavaan uuteen päiväkotiin tulee myös 200 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Yksityisten sopimuskoulujen vuokrat, perusparannukset ja korvaukset ovat myös esityslistalla, kuten normaalistikin tähän aikaan vuodesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin yleiskaavassa on varaus Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien väliselle tunneliyhteydelle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Lautakunta käsittelee myös Kampissa sijaitsevan Kottarainen-korttelin asemakaavaa. Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Metropolian tonttia. Opetustoiminnan muutettua rakennuksista Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle korttelin käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Säilytettävien puutalojen ja panimorakennuksen käyttötarkoitus mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Kaava mahdollistaa pihalla olevien nykyisen asuinsiiven ja autolaboratorion purkamisen ja sallii niiden tilalle asuinrakennusten lisärakentamisen. Muut rakennukset suojellaan asemakaavalla. Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Asemakaavaa muutetaan myös Pihkatiellä (asukasmäärän lisäys 1 300, tulossa myös tontti uudelle koulurakennukselle) ja Jätkäsaaren asuntoreformikorttelissa Atlantinkadulla.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee myös Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa 2022–2016. Helsingin liikenneturvallisuustavoitteet pohjautuvat Euroopan Unionin asettamiin tavoitteisiin. Euroopan laajuisena pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa liikennekuolemien ja vakavien onnettomuuksien nollataso vuoteen 2050 mennessä (Vision Zero -tavoite). Strategian välitavoitteena on vähentää kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan on kirjattu samat tavoitteet

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu