Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2022

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Kumpulanmäen ja Länsisataman asemakaavat ja Pohjoisbaanan yleissuunnitelma.

 

Maanantai 10.10.

Kaupunginhallitus

Tiistai 11.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Keskiviikko 12.10.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 13.10.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten aloitteita aikaväliltä 1.1.-30.6.2022. Nuoret ovat tehneet tällä aikavälillä 11 aloitetta. Aloitteet jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimialan (2), kaupunkiympäristön toimialan (1), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Nuoret toivovat esim. hengailupaikkoja, koulun jälkeistä kerhotoimintaa ja mielenterveyden edistämistä anonyymillä vertaistuella.

Kaupunginhallitus varaa myös Ruoholahden Tammasaarenlaiturin ympäristöstä alueen kelluvan asuntohankkeen kehittämiseksi. Hakijana oleva Floating Flats Oy hakee alueen varaamista vedenpäällisen asuinkerrostalohankkeen kehittämistä ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelemista varten. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää keskeisellä sijainnilla olevalle alueelle uudenlaista merellistä asumista. Suunniteltavat asuinkerrostalot olisivat pääosin kelluvia. Asuinrakennusten lisäksi alueelle tulisi merellistä julkista kaupunkitilaa, jonka ranta-aukio, vierasvenelaiturit ja merelliset palvelut olisivat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.

Kaupunginhallituksen torstaisessa aamukoulussa käsitellään Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä ja Helen Oy:n esitystä kivihiilikattilan muuttamisesta pellettikäyttöiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kumpulanmäen asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Kumpulanmäellä sijaitsevaa Helsingin yliopiston kampusaluetta sekä puisto- ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden toiminnoiltaan monipuolisen asuinalueen rakentamisen Kumpulanmäelle sekä viereisten puistoalueiden kehittämisen. Asukasmäärän lisäys on noin 1200.

Länsisataman Terminaali 1:n asemakaavaa on tarkoitus muuttaa. Myös tämä asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa matkustajaterminaalin palvelutason noston ja sataman liikenneratkaisun yhteensovittamisen satamatunnelin rakentamiseen eri vaiheissa. Kaavaratkaisu on tehty, koska nykyinen terminaalirakennus ei enää vastaa henkilöliikenteen edellyttämää palvelutasoa ja on operatiivisen elinkaarensa päässä. Laajuudeltaan rakennus on riittämätön sataman keskittämisskenaarion mukaisen liikenteen sijoittumiselle Jätkäsaareen. Sijainniltaan nykyinen terminaalirakennus ei mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella.

Pohjoisbaanan yleissuunnitelma on myös käsiteltävänä. Pohjoisbaanan yleissuunnitelmassa määritellään Pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamisperiaatteet ja kustannusarvio noin yhdeksän kilometrin osuudella Käpylän asemalta Vantaan rajalle. Suunnittelun tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen määrää pääradan suuntaisella reitillä ja parantaa sen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Asemakaavoja muutetaan myös Ultramariinikujalla Kuninkaantammessa (asukasmäärän lisäys 170), Vuosaaren keskustan länsiosassa (uusi työpaikka- ja palvelualue), Turkhaudantiellä Malmilla (asukasmäärän lisäys 100)

Myös kaupungin budjettineuvottelut ovat meneillään, joten sieltä kuultaneen uutisia ensi viikon aikana.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu