Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2019

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita ja kunnan asukkaan aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta saa tiedoksi toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportin. Käsittelyssä on myös Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma ja lukuisia muitakin päiväkoti- ja kouluhankkeita. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytuntia. Kaupunkiympäristölautakunnassa setvitään lumen käsittelyn periaatteita.

Maanantai 21.10.

Kaupunginhallitus

Tiistai 22.10

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 23.10.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 24.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita ja kunnan asukkaan aloitteita. Nuoret ovat tehneet 1.1.-30.6. ennätysmäärän aloitteita eli 55. Omaan toimialaani liittyvät aloitteet koskevat oppilaskuntien hallitusten koulutusta, koulu-uintien pakollisuuden poistamista, sijoittamista opettamisen takaamista kouluissa, filosofian saamista peruskouluihin valinnaiseksi oppiaineeksi, lukiolaisten suunnittelemien kurssien saamista lukiolaisille, Eurooppapäivän tekemistä koulujen vapaapäiväksi, koulujen kasvisruoan tarjoilun uudistamista, lukioiden työelämäpäivää, mässa för kommande yrkesval, TET-harjoittelua kaikille 8.- ja 9.-luokkalaisille, Vesalan peruskoulun äänentoiston päivittämistä, 3 kilometrin rajan poistamista koulun matkakortin osalta, koulujen välisiä kisoja, itsepuolustuksen saamista pakolliseksi liikuntatunneilla ylä-asteella ja koulupäivien alkamisaikojen myöhentämistä.

Kunnan (muut) asukkaat ovat tehneet samana aikana kolme aloitetta, jotka koskevat lähinnä kaupunkiympäristön toimialaa: Särkiniemen ulkoilupuiston kesämajojen siirron keskeyttämistä, siirtolapuutarhojen sisällyttämistä Kansalliseen kaupunkipuistoon ja HLBTQ-korttelitalon rakentamista Helsinkiin.

Kaupunginhallitus käsittelee myös kaupungin eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet kaupungilla on ollut aikaisemminkin, mutta niitä päivitetään nyt. Eettiset periaatteet kohdistuvat ohjeena jokaiseen työntekijään, viranhaltijaan ja myös luottamushenkilöön yksilönä. Otsikkotasolla periaatteet ovat seuraavat: Työskentelemme asukkaita varten, noudatamme hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen periaatteita, emme salli korruptiota emmekä väärinkäytöksiä, turvaamme kestävän kasvun, Helsingin kaupunki on vastuullinen työnantaja, velvollisuutemme ja oikeutemme työntekijöinä ja luottamushenkilöinä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta saa tiedoksi toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportin.
Helsinki lähti toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien ja työvälineiden kokeiluun, kun  kaupunginvaltuusto päätti kohdentaa tähän tarkoitukseen 2 miljoonaa euroa. Koska kokonaan maksuttomat materiaalit olisivat maksaneet 19 miljoonaa euroa, lautakunta päätti kohdentaa määrärahan lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille lainattavaan oppimateriaaliin, HSL:n Helsingin sisäiseen matkakorttiin ja kulttuurikäynteihin. Kokeilun piiriin kuuluvat ensimmäisen vuoden opiskelijat kaupungin lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Kyselyn perusteella maksuttomuuden kokeilu on vaikuttanut opiskelupaikan valintaan hieman tulkinnasta riippuen noin 23–39 prosentilla lukioiden aloittaneista opiskelijoista. Lukiolaiset itse kokivat maksuttoman oppimateriaalin selvästi tärkeimmäksi keinoksi madaltaa toisen asteen opintojen kustannuksia. Enemmistö kyselyyn vastanneista lukiolaisista valitsisi itselleen useimmiten painetun materiaalin. Raportista löytyy muutakin mielenkiintoista tietoa.

Lautakunta hyväksyy myös perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Päätös poikkeaa aikaisemmasta päätöksestä vain siten, että siihen lisätään kohta, joka koskee koulukuljetusta erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille koulujen loma-aikana, ja muutetaan korvattavia asiakasmaksuja koskevaa kohtaa niin, että asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakasmaksutulojen menettämiset maksetaan palveluntuottajille kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikön päättämän päätöksen perusteella. Tämä on tärkeä asia toimijoiden kannalta. Järjestöavustukset ovat haettaessa vuosittain tammi-helmikuun aikana.

Lautakunta hyväksyy myös varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten klo 8-17 tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustusten jakoperusteet. Nämäkin järjestöavustukset ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuussa.

Lautakunta antaa lausunnon Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelmasta ja liikuntatilojen vuokraamisesta Helsingin NMKY:n toimintakeskuksesta. Hankesuunnitelma koskee tällä hetkellä Pakilan ala-asteen käytössä olevan, osoitteessa Halkosuontie 88 sijaitsevan rakennuksen laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä laajennusta (tiloihin tulee sijoittumaan Pakilan ala-asteen perusopetuksen luokat 3-6 ja Pakilan ylä-asteen luokat 7-9), Elontie 35:n alkuopetuksen ja päivähoidon uudisrakennusta (tiloihin tulee sijoittumaan päiväkoti ja Pakilan ala-asteen perusopetuksen luokat 1-2) sekä yhteiskäyttöisten liikuntatilojen vuokraamista osoitteeseen Pilkekuja 10 toteutettavasta Helsingin NMKY:n liikuntahallista (sijoittuu nykyiselle yläasteen tontille).

Väistötilojen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020 ja ne otetaan käyttöön kesällä 2020. Varsinaisen hankkeen toteutuksen 1. vaihe alkaa Halkosuontie 88 tontilla kesällä 2020 (jolloin Pakilan ala-aste kokonaisuudessaan siirtyy väistötiloihin) ja valmistuu joulukuussa 2021. Toteutuksen 2. vaihe alkaa Elontie 35:n tontilla helmikuussa 2022 ja valmistuu kesällä 2023. HNMKY:n toimintakeskuksen rakentaminen alkaa 1. vaiheen valmistuttua 1/2022 ja kestää arviolta kesään 2023. Tänä aikana koulujen käytössä ovat ala-asteen nykyinen liikuntasali ja väistötilan liikuntasali sekä HPS:n kenttä ja kuplahalli. Muut yläasteen liikuntatunnit toteutetaan poikkeusjärjestelyin. Rakennusten sijoittelu ja sisätilaratkaisut ovat herättäneet jonkin verran huolta Pakilassa, joten tutustumme niihin lautakunnassa hyvin.

Esityslistalla on paljon muitakin päiväkoti- ja koulurakennushankkeita:
– Koskelan ala-asteen koulun osoitteeseen Käpyläntie 8 toteutettavien lisätilojen tarveselvitys
– Päiväkoti Kangaspellon (Kangaspellontie 6, 00350 Hki) perustaminen määräaikaisesti ajalle 1.11.2019-31.7.2023
– Päiväkoti Aadan (Ida Aalbergintie 8, 00400 Hki) perustaminen 1.1.2020 lukien ja päiväkoti Ellan (Näyttelijäntie 17, 00400 Hki) lakkauttaminen 1.1.2020 lukien.
– Päiväkoti Meren (Vattuniemenkuja 4, 00210 Hki) perustaminen  1.1.2020 lukien ja päiväkoti Särjen (Särkiniementie 28, 00210 Hki) lakkauttaminen 1.1.2020 lukien.
– Päiväkoti Lauttasaaren ja Daghemmet Drumsön (Isokaari 30, 00200 Hki) perustaminen 1.1.2020 lukien ja päiväkoti Telkän (Meripuistontie 2 A, 00200 Hki) lakkauttaminen sekä päiväkoti Telkän Orava-ryhmän (Tallbergin puistotie 7 a 1, 00200 Hki) lakkauttaminen 1.1.2020 lukien.
– Päiväkodin (Perhosenkierto 5, 00410 Hki) uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta.

Kaupunginvaltuusto pitää kyselytuntia. Käsittelyssä on pari kolme valtuutettujen esittämää ajankohtaista kysymystä. Kyselytuntia ja kokousta ylipäänsä voi seurata klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kokouksesta tullee lyhyt, koska listalla on lisäksi vain Kaarelan raitin uudisrakennus ja Myllypuron Myllymatkantie 1:n asemakaavan muutos.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee lumen käsittelyn periaatteita ja toimenpideohjelmaa. Valitettavasti lumen kaataminen mereen on näiden periaatteiden mukaan edelleen mahdollista. Niissä linjataan kuitenkin, että ”uudet lumen merivastaanottopaikat edellyttävät merikaadosta aiheentuvan roskaantumisen vähentämistä. Talvihoidon varautumissuunnitelmassa määritetyissä poikkeusolosuhteissa lunta voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa paikoissa myös ilman roskien poistoa ja lumen puhdistamista. Helsinki selvittää aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja lumen merivastaanoton lopettamiseksi.”

Lisäksi asemakaava-asioita Nihdissä (Sompasaari) sekä Munkkiniemen Tiilimäki 22:ssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee vaikeavammaisten palveluasumisen hankintoja. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Lautakunta antaa myös raportin 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Liitteestä löytyy mielenkiintoinen infograafi asiasta: esim. 4 150 asiakastapaamista, 1 258 uutta asiakasta. Nuorten palveluja on uudistettu ja uudistetaan yhdessä nuorten kanssa.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu