Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on tulo- ja kiinteistöveroprosentit ja kuntalaisten aloitteita. Uusi uudistusjaosto käsittelee aloitettani oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä KASKOssa sote-uudistuksen jälkeenkin. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan Helsingin liikenneturvallisuutta.

 

Maanantai 25.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Tiistai 26.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Torstai 28.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen (STARA) johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2022 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen. Esityksen mukaan tuloveroprosentti olisi edelleen 18,0 % ja yleinen kiinteistöveroprosentti lainsäädännössä sallitulla alarajalla 0,93 %.

Myös kunnan asukkaan aloitteet ovat käsiteltävinä. Aloitteita on 14, ja useimmat niistä koskevat kaupungin eri palveluiden kehittämistä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma on edennyt kaupunginhallitukseen. Hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on peräti 176 miljoonaa euroa ilman ALV:tä. Se toteutetaan elinkaarihankkeena. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisistä varsin huonokuntoisista tiloista Vallilassa, Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä on kuitenkin mahdollista luopua, ja niitä voitaan käyttää muuhun tarkoitukseen. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto on uusi elin, joka on saanut pähkäiltäväkseen tekemäni valtuustoaloitteen oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin. Esittelijä esittää, että oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut sijoitettaisiin valtakunnalliseen tyyliin sote-toimialalle. Olen asiasta aivan eri mieltä, ja toivon jaoston tekevän aloitteeni mukaisen päätöksen. Kuten aloitteessani totean, kouluissa ollaan huolissaan siitä, että yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö, koulun kehittäminen ja opettajille annettava pedagoginen tuki ja konsultointi jäävät hyvinvointialueilla aiempaa vähemmälle ja että työ painottuu ennaltaehkäisyn sijasta vain yksittäisten oppilaiden ja opiskelijoiden vaikeiden ongelmien hoitamiseen. Vaarana olisi myös se, että opiskeluhuollon ruotsinkieliset palvelut jäävät jatkossa riittämättömiksi. Yksityiskouluilta sekä yliopiston ja valtion kouluilla ei olisi jatkossa mahdollisuutta räätälöidä opiskeluhuollon palveluita omien kouluyhteisöidensä tarpeiden mukaisesti. Helsinki voi järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut omalla hyvinvointialueellaan haluamallaan tavalla, joten valtakunnallinen linjaus ei ole esteenä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa 2022–2016. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin liikenneturvallisuustavoitteet pohjautuvat Euroopan Unionin asettamiin tavoitteisiin. Euroopan laajuisena pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa liikennekuolemien ja vakavien onnettomuuksien nollataso vuoteen 2050 mennessä (Vision Zero -tavoite). Strategian välitavoitteena on vähentää kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan on kirjattu samat tavoitteet.

Esityslistalla on myös runsaasti asemakaava-asioita Villenkalliossa (Keski-Vuosaari, asukasmäärän lisäys 500), Furuborginkatu 6 ja 8:ssa (Meri-Rastila), Ramsinrannassa (Meri-Rastila, asukasmäärän lisäys 300), Kasarmikatu 17:ssä (Kaartinkaupunki, uuden toimistorakennuksen rakentaminen) ja Säterinportissa (Pukinmäki, asukasmäärän lisäys 200).

Lautakunta antaa myös KH:lle lausunnon Uudenmaan ELY:n tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2022-25. Lausunnossa perätään valtion investointien ennakoitavuutta, ja keskeisinä hankkeina pidetään Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymää, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymää Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymää. Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kasvavien meluhaittojen vähentämiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on tyypillisiä syksyn asioita. Kokouksessa käsitellään muun muassa Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 – 2023 sekä kaupungin suomenkielisten lukioiden ja aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 – 2023. Esityslistalla on myös oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet.

Ruotsin kielikylpyopetuksen tarjontaa laajennetaan Oulunkylän ala-asteelle. Jaosto vahvistaa myös painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen, englanninkielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen opinpolut suomenkielisessä perusopetuksessa.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu