Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2022

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin pysäköintipolitiikan 2022. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Pohjoisbaanan yleissuunnitelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee raporttia yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta 2021-2022.

 

Maanantai 24.10.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

Tiistai 25.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 26.10.

Kaupunginvaltuusto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Torstai 27.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallituksessa käsitellään Helsingin pysäköintipolitiikkaa. Esityksen mukaan kaikkien asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen kuukausimaksua korotetaan vuoden 2023 aikana 30 eurolla siten, että 1.6.2023 lukien asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen kuukausimaksua korotetaan 15 euroa sekä 1.12.2023 lukien 15 euroa. Helsingissä siirrytään palvelutason mukaiseen pysäköinnin hinnoitteluun 1.12.2024 alkaen pysäköintipolitiikassa esitetyn toimenpiteen 13 mukaisesti. Tämän jälkeen pysäköintimaksuja tarkistetaan palvelutasoon (= käyttöasteeseen, kunnossapitoon, paikan varaamismahdollisuuteen jne.) perustuvan hinnoittelun mukaisesti vuosittain joulukuun alussa. Jos omistat auton, sinun kannattaa tutustua asiakirjaan täällä.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös valtuutettujen toivomusponsia, mukaan lukien oma ponteni Nuorten vaikuttamiskanavien tunnettuuden parantamisesta. Ponteni kuului näin: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että kaupunkitasoisiin opetussuunnitelmiin sisällytettäisiin helsinkiläisten nuorten konkreettiset vaikutusmahdollisuudet omassa kotikaupungissa.” Vastauksena on, että paikallisiin vaikuttamismahdollisuuksiin perehtyminen sisältyy jo kaupunkitasoisin opetussuunnitelmiin. Mielenkiintoista, että nuoret itse ovat kuitenkin sitä mieltä, että opetuksessa keskitytään vain ylätason vaikuttamiseen (europarlamentti, eduskunta).

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan Helsingin Sataman ja Palmia Oyj:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustolla näyttäisi olevan tulossa lyhyt kokous, kun aloitepino nuijittiin viime kokouksessa kokonaan läpi. Luvassa on kuitenkin kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi pari kolme valtuutettujen esittämää kysymystä. Valitut kysymykset julkistetaan vasta kokouksen alla.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Pohjoisbaanan yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa määritellään Pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamisperiaatteet ja kustannusarvio noin 9 kilometrin osuudella Käpylän asemalta Vantaan rajalle. Suunnittelun tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen määrää pääradan suuntaisella reitillä ja parantaa sen sujuvuutta ja turvallisuutta. Pääradan linjausta myötäilevä reitti vähentää vaikutusarvion mukaan matka-aikaa kymmenellä minuutilla suunnitelman osuudella. Nykyistä laadukkaammat väylät parantavat myös yleistä liikenneturvallisuutta ja selkeän erottelun myötä jalankulun ja pyöräilyn miellyttävyyttä. Asia jäi pari viikkoa sitten pöydälle.

Esityslistalla on myös Vuosaaren keskustan länsiosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Myös tämä kaava jäi pari viikkoa sitten pöydälle. Kaavaratkaisu koskee liike- toimisto- sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä katu- ja puistoalueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien ja Vuosaarentien välisellä alueella, ja mahdollistaa uusien työpaikkojen sijoittumisen, laadukkaan keskusta-asumisen, virkistyspalvelujen kehittymisen sekä pikaraitiotien rakentamisen Vuosaaren keskustaan. Kaavaratkaisu on tehty nykyisellään keskeneräisen keskusta-alueen laadukkaan tiivistämisen mahdollistamiseksi.

Jätkäsaaren Kirjon (Länsisatamankatu 43) asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee satama- ja katualuetta Länsisatamankadun, Hyväntoivonpuiston ja Valtamerilaiturin rajaamalla alueella ja mahdollistaa monikäyttöisen toimitila-, majoitus- ja liike- ja liikuntarakennuksen rakentamisen sekä tähän välittömästi liittyvien julkisten ulkotilojen rakentamisen. Tavoitteena on luoda Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan satama-altaan alueelle seudullisesti merkittävä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen alue.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on raportti yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta 2021-2022. Toimintavuoden alkaessa yksityisiä päiväkoteja oli Helsingissä yhteensä 134 ja yksityisiä perhepäiväkoteja yhteensä 3. Toimintakauden aikana toiminnan lopetti 18 päiväkotia ja 3 ryhmäperhepäiväkotia, joista kahden toiminta muuttui päiväkodiksi.

Vuodenkierron mukaisesti lautakunnassa käsitellään myös yksityisille sopimuskouluille suorittavia korvauksia.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu