Helsingin kuntapolitiikan viikko 44/2020

Kaupunginhallituksen esityslistalla on AM-ohjelma 2020 ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-25. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita ja Staran kehittämistä. Pormestari esittelee torstaina esityksensä kaupungin talousarvioksi 2021.

 

Maanantai 26.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 27.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Torstai 29.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 eli ns. AM-ohjelma, josta varmasti keskustellaan valtuustossa saakka. Esitys on tällä hetkellä sellainen, että Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 alkaen 1 750 asuntoa vuodessa. Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin kokonaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tulee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää. Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 700 000 kerrosalaneliömetriä. Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 4 900 asunnon rakentamisen verran. Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmistetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

Hallinto- ja rahoitusmuototavoite olisi esityksen mukaan seuraava: 25 % pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja), 30 % välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistusasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa) ja 45 % sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 asuntoa). Itse kyseenalaistan vahvasti Hitas-kannan lisäämisen.

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025 on myös käsiteltävänä. Kehittämisohjelman ylätavoitteena on, että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Alatavoitteina ovat seuraavat: 1) Pyöräliikenteelle on suorat ja sujuvat reitit, joilla on selkeät risteysjärjestelyt ja jalankulun ja pyöräliikenteen laadukas erottelu, 2) Pyöräväylien ja pysäköinnin ylläpito on laadukasta ympärivuotisesti, 3) Pyöräliikenne on otettu huomioon työmaan aikaisissa järjestelyissä, 4) Pyöräpysäköintipaikkojen ja -palvelujen määrä vastaa kysyntää ja ne ovat laadukkaita sekä 5) Markkinointi ja viestintä edistävät positiivista mielikuvaa pyöräliikenteestä.

Esityslistalla on myös tapahtumapaikkojen päättymislinjausten priorisointimalli. Asia jäi viimeksi pöydälle. Priorisointi vaikuttaa tapahtuma-alueiden meluaikoja koskevien hakemusten käsittelyyn. Tässä tarkoitettuja tapahtuma-alueita ovat vuonna 2021 Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on muun muassa linjannut, että tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021-24. Esityksen mukaan suunnitelmakaudella pitäisi käynnistää seuraavat tärkeät tiehankkeet: Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä, Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä, Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-autoliikenteen parantaminen ja meluesteet, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä, Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä sekä maanteiden meluntorjuntahankkeet.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin kaupungin noudattaman käytännön ja tonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti kaupunki luovuttaa omistamansa asuntotontit pääasiallisesti pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Kaupungin asuntotonttien maanvuokraustoiminta on perustunut eri aikoina tehtyihin osapäätöksiin, tonttikohtaisiin vuokrausperiaatepäätöksiin sekä muutoin maanvuokrausasioissa noudatettuun käytäntöön. Kaupungilla ei siten ole ollut luottamuselimissä vahvistettuja kattavia asuntotonttien maanvuokraustoimintaa koskevia yleisiä periaatteita. Tämä on ollut omiaan heikentämään maanvuokraustoiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Ehdotuksen mukaan tonttikohtainen maanvuokran määrittely tapahtuu jatkossa viranhaltijapäätöksin kaupunginvaltuuston vahvistamiin yleisiin periaatteisiin sekä kaupunkiympäristölautakunnan niitä tarkentaviin soveltamisohjeisiin perustuen.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa myös lausunnon teknisten palvelujen palvelustrategiasta ja Staran kehittämisestä. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia valmistellut työryhmä ehdottaa linjauksien asettamista siten, että jatkossa Stara tuottaa kaupunkiluonnon hoidon pääasiassa omalla työvoimallaan ja hankkii erikoiskalustoa edellyttävät palvelut markkinoilta. Infrarakentamisessa Staran työ kohdennetaan pieniin, kilpailutuksen kannalta hankaliin, riskialttiisiin, kiireellisiin ja paikallistuntemusta vaativiin kohteisiin. Alueiden esirakentamisessa Staralle osoitetaan kaupungin kannalta kiireelliset kohteet. Katujen ja liikenneväylien rakentamisessa Staran työ kohdennetaan peruskorjauksiin, putkistosaneerauksiin ja liikennejärjestelyhankkeisiin. Staran puistorakentaminen pidetään nykyisellä tasollaan.

Esityslistalla on lisäksi kaava-asioita Agricolankatu 1:ssä (Metropolian rakennuksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön, asukasmäärän lisäys 170), Pakilantiellä (asuinkerrostaloja, asukasmäärän lisäys 130), Mellunmäessä (asukasmäärän lisäys 1750), Tapulikaupungin Kämnerintiellä (asuinkerrostaloja, asukasmäärän lisäys 75), Patolassa (uusia asuntoja ja uusi päiväkoti, asukasmäärän lisäys 80) ja Laajasalossa (asukasmäärän lisäys 300).

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu