Helsingin kuntapolitiikan viikko 44/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustaminen sekä tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa kuullaan oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti.

 

Maanantai 1.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 2.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Keskiviikko 3.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 4.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2022 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen. Esityksen mukaan tuloveroprosentti olisi edelleen 18,0 % ja yleinen kiinteistöveroprosentti lainsäädännössä sallitulla alarajalla 0,93 %. Nämä prosentit jäivät viimeksi pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksynee myös Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n perustamisen yhdessä valtion kanssa. Tarkoituksena on osoittaa tässä vaiheessa 25 000 euron suuruinen määräraha säätiön peruspääomaa varten. Museosäätiön hallintaan siirtyisivät uuteen museoon yhdistyvien Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon nykyisten säätiöiden kokoelmat. Valtio ja kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 miljoonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kummankin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 miljoonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen olisi perustettavan museosäätiön tehtävä.

Esityslistalla on myös valtuutettujen aloitteita, mukana myös minun aloitteeni lasten oikeuksien puiston perustamisesta Koskelaan. Aloitteen tekeminen perustui aikana alueelta minulle tulleisiin toiveisiin, mutta ymmärrän myös niitä, jotka ovat kritisoineet aloitetta. Kaupunginhallitus ei puolla puiston perustamista, mutta kaupunki on varautunut istuttamaan perustettavaan Rohtotarha-nimiseen puistoon muistopuun. Idea on mielestäni hyvä.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten aloitteita. Aloitteet koskevat mm. skeittiramppeja, laturipaikkoja, juomapisteitä ja harrastuspaikkoja, kierrätysmahdollisuuksia ja kouluruokaa.

Esityslistalla on myös kunnan asukkaan aloitteita. Aloitteita on 14, ja useimmat niistä koskevat kaupungin eri palveluiden kehittämistä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma on edennyt valtuustoon. Hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on peräti 176 miljoonaa euroa ilman ALV:tä. Se toteutetaan elinkaarihankkeena. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisistä varsin huonokuntoisista tiloista Vallilassa, Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä on kuitenkin mahdollista luopua, ja niitä voitaan käyttää muuhun tarkoitukseen. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa annetaan lausunto osoitteessa Veturitie sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta. Nykyiset Pasilan peruskoulun tilat eivät riitä sen noin 600 oppilaalle ja alueen kasvavalle palveluntarpeelle. Uudisrakennus korvaa nykyiset Pasilan peruskoulun (tällä hetkellä kolmessa osoitteessa toimivat) tilat, ja se mitoitetaan 1000 oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Perustettavaan uuteen päiväkotiin tulee 200 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Lautakunta saa lisäksi tiedoksi oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportin. Raportissa todetaan, että 17 vuotta täyttäneet ilman perusopetuksen päättötodistusta olevat nuoret ovat väliinputoajia oppivelvollisuuden laajentamisen uudistuksessa. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä 17 vuotta täyttäneet eivät voi enää jatkaa perusopetuksessa, vaan he siirtyvät aikuisten perusopetukseen. Lisäksi vaativan erityisen tuen opiskelijoiden jatkopolut ovat vaikeuksissa, sillä erityisoppilaitosten opiskelupaikkoja tarvitseville nuorille on liian vähän. Vaativaa erityistä tukea tarvitseville ei ole tarjolla lainkaan ruotsinkielistä ammatillista koulutusta. Helsingin kaupungin kustannusarvion mukaan uudistuksen kustannukset ylittävät hallituksen esityksessä arvioidut kustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on asemakaava-asioita Villenkalliossa (Keski-Vuosaari, asukasmäärän lisäys 500), Ramsinrannassa (Meri-Rastila, asukasmäärän lisäys 300) ja Karhunkaatajan alueella Myllypurossa (asukasmäärän lisäys 2 700).

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu