Helsingin kuntapolitiikan viikko 44/2023

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamista 100 euroon. Suomenkielinen jaosto päättänee koulujen aloituspäiväksi 8.8.

Maanantai 30.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 31.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 1.11.

Kaupunginvaltuusto

Keskusvaalilautakunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Torstai 2.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 tuloveroprosenttia (5,3, kun se on vuonna 2023 5,36) ja kiinteistöveroprosenttia (0,93).

Kaupunginhallitus antaa ELY-keskukselle lausunnon tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2024−2027. Asia jäi viimeksi pöydälle. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on lausuntoehdotuksen mukaan (ja näin asia tosiaan on!) vähäinen suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin, etenkin kustannusten noustua. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin seudun merkitys maan taloudelle on keskeinen ja seudun toimintaedellytykset tulee turvata.

Tärkeinä tiehankkeina lausunnossa mainitaan Malmin eritasoliittymä Lahdenväylällä, Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä, Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä sekä maanteiden meluntorjuntahankkeet.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan HSL:n ja jätteen putkikeräysyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:ssä järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään investoinnista keskuskeittiöön ruokalogistiikkaterminaalilla, laajentaen nykyistä yhteistoimintaa puolivalmisteiden ja valmisruokien osalta elintarviketeollisuuden kanssa. Tavoitteena on, että keskuskeittiö on valmis viimeistään elokuussa 2027.

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Käsiteltäviksi valitaan 2-3 kysymystä, jotka yleensä ovat joitain julkisessa keskustelussa esiin tulleita aiheita.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Valtioneuvoston linnan tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Sen sisäpihalle rakennetaan uudisrakennus, joka mahdollistaa korttelin säilymisen edelleen alkuperäisessä valtion keskushallinnon käytössä.

Asemakaavoja muutetaan lisäksi Roihuvuoren kirkon ympäristössä, mikä mahdollistaa asuinkerrostalojen ja uuden isomman päiväkotirakennuksen rakentamisen, sekä Kampissa ja Leppäsuon korttelissa 411, joissa kyseessä on kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksuja ollaan korottamassa 80 eurosta 100 euroon. Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Muissa Pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa. Liputtomuuden vuoksi HSL:lle aiheutuu vuosittain vähintään 15–25 miljoonan euron lipputulomenetykset. Eräissä arvioissa on päädytty jopa 40 miljoonan euron menetyksiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto vahvistaa koulujen työ- ja loma-ajat. Perusopetuksessa koulut alkavat ensi syksynä 8.8. Jaosto vahvistaa myös koulujen aloituspaikkamäärät sekä esiopetuksen toimipaikat ja vähimmäisryhmäkoot.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu