Helsingin kuntapolitiikan viikko 45/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio ja Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma sekä arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustaminen. Elinkeinojaosto rahoittaa uusia hankkeita innovaatiorahaston varoilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

 

Maanantai 8.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 9.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

Keskiviikko 10.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 11.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024. Talousarviosta löytyy lisää tietoa täältä.

Esityslistalla on myös Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksynee myös Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n perustamisen yhdessä valtion kanssa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tarkoituksena on osoittaa tässä vaiheessa 25 000 euron suuruinen määräraha säätiön peruspääomaa varten. Museosäätiön hallintaan siirtyisivät uuteen museoon yhdistyvien Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon nykyisten säätiöiden kokoelmat. Valtio ja kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 miljoonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kummankin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 miljoonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen olisi perustettavan museosäätiön tehtävä.

Esityslistalla on lisäksi iso pino valtuutettujen aloitteita.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään innovaatiorahaston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin ja päätetään uusista hankkeista rahoitettaviksi innovaatiorahaston varoilla. Tarkoituksena on, että elinkeinojaosto myöntää innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä enintään 10 962 euroa käytettäväksi vuonna 2021, 907 862 euroa käytettäväksi vuonna 2022 ja sitoo yhteensä 1 455 592 euroa käytettäväksi vuosina 2023–2024.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytään vuoden 2022 tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Samalla käytäneen jo pohjustavaa keskustelua seuraavan kokouksen budjettikäsittelyä varten.

Esityslistalla on myös Kaarelan Honkasuon asemakaava. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa nykyiseen kaavaan verrattuna tiiviimpi rakentaminen toteuttamiskelpoisemmalla maaperällä. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää uudet 3–7-kerroksiset puukerrostalokorttelit luontevaksi osaksi Honkasuon aluekokonaisuutta. Tavoitteena on uusien asuntojen sekä päivittäistavarakaupan sijoittuminen olemassa olevan joukkoliikenteen palvelualueelle. Asukasmäärän lisäys on nykyiseen asemakaavaan verrattuna noin 500.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Helsingin kaupunki on tuonut useaan otteeseen esille näkemyksensä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Keskeisenä viestinä on ollut, että nykyiseen järjestelmään tulisi esittää vain hyvin perusteltuja muutoksia. Lakiluonnoksen hyvät tavoitteet ja siihen sisältyvät muutamat onnistuneet osiot voitaisiin saavuttaa myös nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia päivittämällä. Olemassa oleva oikeus- ja sopimuskäytäntö perustuu nykyiseen järjestelmään ja tehtävillä muutoksilla tulisi olemaan merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä oikeuskäytännön muodostumisessa sekä hallinto- ja sopimuskäytännön uudistamisessa menisi hyvin pitkä aika.

Käsiteltävänä on myös asemakaava-asioita  Ramsinrannassa (Meri-Rastila, asukasmäärän lisäys 300), Karhunkaatajan alueella Myllypurossa (asukasmäärän lisäys 2 700) ja Eerikinkatu 4:ssä (mm. ullakkoasuntoja).

Vattuniemessä (Lauttasaari) kaavamuutos koskee Lauttasaaren Vattuniemessä keskeisellä sijainnilla olevia yleisiä alueita kuten aukiota, katuja, pysäköintialueita, puistoa ja useita yksityisomistuksessa olevia pääosin teollisuus-, varasto- ja toimistokäytössä olevia 16:ta tonttia, jotka sijaitsevat rajautuen Pajalahdenpuistoon, Haahkatiehen, Merikylpylän puistoon, Särkiniementiehen, Vattuniemenkatuun, Melkonkatuun ja Nahkahousuntiehen. Tavoitteena on yhdistää aukio erilaista vapaa-ajan toimintaa varten tarkoitetuksi yhteiseksi alueeksi, jota reunustaisivat rakennusta katutasossa sijaitsevat kaupallisten palveluiden- tai muut liike- ja toimistotilat. Kävely- ja polkupyöräyhteys Heikkilänaukiolta metrolle on suunniteltu pohjoisreunalla sijaitsevan tontin ja puiston läpi kohti metroasemaa.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu