Helsingin kuntapolitiikan viikko 45/2023

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2024-2026 sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteita.

Maanantai 6.11.

Kaupunginhallitus

Tiistai 7.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Keskiviikko 8.11.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 9.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolla talousarviota vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026. Helsinkiläisten kunnallisvero laskee.

Vuoden 2024 talousarvioesityksessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla satsataan aiempia vuosia enemmän etenkin perustoiminnan vahvistamiseen sekä siihen, että oppilaiden määrä suhteessa opettajiin ei kasva. Kasvatuksen ja koulutuksen kokonaismääräraha on noin 1,5 miljardia euroa, josta lisäystä kuluvaan vuoteen on 91 miljoonaa euroa. Resursseja ohjataan esimerkiksi segregaation vastaisen työn vahvistamiseen, erityisopettajiin ja kouluvalmentajiin tarveperustaisen rahan kautta. Lisäksi panostetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

Talousarvioneuvotteluissa saavutettu sopuratkaisu esiteltiin medialle kuluvan viikon torstaina.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 tuloveroprosenttia (5,3, kun se on vuonna 2023 5,36) ja kiinteistöveroprosenttia (0,93). Asia jäi viime kokouksessa pöydälle, kun talousarvio ei ollut vielä valmis.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteita. Asia jäi pari viikkoa sitten pöydälle. Suunnitteluperiaatteet koskevat Munkkivuoren ja Talinrannan nykyisiä asuinkortteleita sekä suunnittelualueen viher- ja virkistysalueita. Suunnittelualue rajautuu idässä Huopalahdentiehen, etelässä Turunväylään, lännessä Isoon Huopalahteen ja pohjoisessa Talin liikuntapuiston ja Talin golfalueen laajoihin viheralueisiin. Munkkivuoren asuinkorttelit säilytetään ja uutta asuinrakentamista on luvassa.

Lautakunta käsittelee myös Valtioneuvoston linnan tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Sen sisäpihalle rakennetaan uudisrakennus, joka mahdollistaa korttelin säilymisen edelleen alkuperäisessä valtion keskushallinnon käytössä.

Asemakaavoja muutetaan lisäksi Roihuvuoren kirkon ympäristössä, mikä mahdollistaa asuinkerrostalojen ja uuden isomman päiväkotirakennuksen rakentamisen, sekä Kampissa ja Leppäsuon korttelissa 411, joissa kyseessä on kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen. Nämä kaavat jäivät viimeksi pöydälle.

Uusia käsiteltäviä asemakaava-asioita on esityslistalla osoitteessa Vellikellontie 4 (Kaarela), Yliskylänlahdella (Laajasalo), Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueella sekä Koskelan koulun ja päiväkodin alueella.

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu