Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio ja Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma. Aamukoulussa käsitellään asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on kaava-asioita esim. Vattuniemessä, Oulunkylässä ja Merisatamassa.

 

Maanantai 15.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Tiistai 16.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Torstai 18.11.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024. Talousarviosta löytyy lisää tietoa täältä. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Esityslistalla on myös Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma. Myös se jäi viimeksi pöydälle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022-2024. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustasossa. Toisessa vaiheessa rakennettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja toteutuksen valmistelua jatketaan ja osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi.

Käsiteltävänä on lisäksi iso pino valtuutettujen aloitteita. Nekin jäivät viimeksi pöydälle.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita. Kaupungilla ei ole aiemmin ollut kattavia asuntotonttien maanvuokraustoimintaa koskevia yleisiä periaatteita, jotka tarkoittaisivat merkittäviä muutoksia asuntotonttien maanvuokraustoiminnan nykykäytänteisiin. Uusien periaatteiden soveltaminen keventäisi maanvuokraustoimintaan liittyvää hallinnollista työtä, lisäisi kaupungin tonttihinnoittelun ja maanvuokraustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä edistäisi yhdenvertaisuuden toteutumista maanvuokraustoiminnassa.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa käsitellään sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen rahoituksen kokonaisuutta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on asemakaava-asioita  Ramsinrannassa (Meri-Rastila, asukasmäärän lisäys 300, jäi viimeksi pöydälle) ja Karhunkaatajan alueella Myllypurossa (asukasmäärän lisäys 2 700, jäi viimeksi pöydällä).

Vattuniemessä (Lauttasaari) kaavamuutos koskee Lauttasaaren Vattuniemessä keskeisellä sijainnilla olevia yleisiä alueita kuten aukiota, katuja, pysäköintialueita, puistoa ja useita yksityisomistuksessa olevia pääosin teollisuus-, varasto- ja toimistokäytössä olevia 16:ta tonttia, jotka sijaitsevat rajautuen Pajalahdenpuistoon, Haahkatiehen, Merikylpylän puistoon, Särkiniementiehen, Vattuniemenkatuun, Melkonkatuun ja Nahkahousuntiehen. Tavoitteena on yhdistää aukio erilaista vapaa-ajan toimintaa varten tarkoitetuksi yhteiseksi alueeksi, jota reunustaisivat rakennusta katutasossa sijaitsevat kaupallisten palveluiden- tai muut liike- ja toimistotilat. Kävely- ja polkupyöräyhteys Heikkilänaukiolta metrolle on suunniteltu pohjoisreunalla sijaitsevan tontin ja puiston läpi kohti metroasemaa. Tämäkin kaava-asia jäi viimeksi pöydälle.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaava on myös edennyt lautakuntakäsittelyyn. Kaavaratkaisu koskee katualueita osoitteessa Kampinkuja 1 / Salomonkatu 8a, ja se mahdollistaa keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen nykyisen Kampin metroaseman sisäänkäynnin paikalle. Kaavaratkaisu on tehty parantamaan Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluverkoston kattavuutta. Tavoitteena on sovittaa uudisrakentaminen ympäröivään arvokkaaseen rakennuskantaan ja kaupunkitilaan. Alueelle on suunniteltu kahdeksankerroksinen terveys- ja hyvinvointikeskus Kampin metroaseman yhteyteen sekä julkista ulkotilaa Salomonkadulle.

Oulunkylässä tarkistetaan Siltavoudintie 9-11:n ja Mäkitorpantie 18-20:n asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee kahden asunto-osakeyhtiön yhteensä neljää kerrostalotonttia osoitteissa Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20. Kaavaratkaisu mahdollistaa kumpaankin kohteeseen uuden kerrostalon rakentamisen. Mäkitorpantie 18–20 tontilta puretaan yksikerroksinen liikerakennus. Muut olemassa olevat rakennukset säilyvät. Asukasmäärän lisäys on noin 80.

Myös Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna ja Kaivopuisto) asemakaavaa tarkistetaan. Kaavaratkaisu koskee Eteläistä ja Pohjoista Uunisaarta, Liuskasaarta, Liuskaluotoa ja Sirpalesaarta ja niiden ympärillä olevaa vesialuetta. Tavoitteena on mahdollistaa saarten kehittäminen merkittävänä purjehdus- ja virkistyskeskuksena. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan Uunisaarten, Liuskasaaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaaren toimintoja, virkistystä, veneilyä ja kilpapurjehdusta palvelevien uusien rakennusten, aallonmurtajien ja laitureiden tarpeet.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu