Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2023

Kaupunginhallitus antaa lausunnon alkoholilain muuttamisesta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2024 tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla ovat strategiset tavoitteet Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiselle vuoteen 2030 sekä lukuisia kiinteistöhankkeita.

Maanantai 13.11.

Kaupunginhallitus

Tiistai 14.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 15.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 16.11.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallitus antaa STM:lle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan alkoholijuomisen vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat. Tämä tarkoittaa, että alkoholin saatavuuden lisääminen koskisi olutta, siideriä ja viiniä. Lausuntoesityksessä ei kannateta lainmuutosta, koska se lisäisi alkoholin saatavuutta.

Kaupunginhallitus antaa myös VVM:lle lausunnon hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksella pyritään hyvinvointialueiden ohjauksen yhtenäistämiseen. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että nykyisestä ohjausmallista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee uudessa mallissa keventää, mutta muistutetaan, että uudella ohjaus- ja neuvottelurakenteella ei pidä yrittää rajoittaa hyvinvointialueiden itsehallintoa.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2024 tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi on tarkoitus vahvistaa 5,3, kun se on vuonna 2023 5,36. Kiinteistöveroprosentiksi esitetään 0,93.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin ja leikkipuiston rakentamisen, peruskoulun laajentamisen, alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden parantamisen sekä lukiorakennuksen purkamisen ja lukiotontin kehittämisen esimerkiksi liikuntarakentamista varten.

Keski-Viikin kaavarunko on myös kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla. Kaavarungon tavoitteena on kehittää Viikin Tiedepuiston ja Latokartanon eteläosan alueita siten, että nykyisin varsin erilliset Viikin osa-alueet kasvavat yhteen tulevaisuuden kestäväksi kampukseksi ja vetovoimaiseksi kaupunginosaksi. Raide-Jokerin ja Viikin-Malmin pikaraitiotien (Viima) vaikutusalueisiin tukeutuvat uudet asuin-, työpaikka- sekä tutkimus-, oppimis- ja innovaatioalueet vahvistavat Viikin elinvoimaisuutta osana raideliikenteen verkostokaupunkia. Alueen toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 10 – 15 vuotta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla ovat strategiset tavoitteet Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiselle vuoteen 2030. Tulevien vuosien viisi tavoitealuetta ovat seuraavat: vahvistamme ydintietoja ja -taitoja sekä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymistä, työskentelemme tasa-arvoisen oppimisen puolesta, varmistamme yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin arjessa, panostamme henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä tutkimus ja tieto ohjaavat työtämme. Koulutus 2030 antaa suuntaviivat siten, että kehittämisen painopisteissä, tavassa ja aikataulussa on väljyyttä leikkipuistojen, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten omille valinnoille.

Esillä on lisäksi huomattava määrä tilahankkeita:

  • Vuosaaressa sijaitsevan leikkipuisto Haruspuiston määräaikainen sulkeminen 1.11.2023-31.12.2028
  • Suutarilassa sijaitsevan leikkipuisto Jalopeuran toiminnan lakkauttaminen 1.11.2023 alkaen
  • lausunto Kallioon osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta
  • lausunto Vartiokylään osoitteeseen Rusettipolku 4 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
  • päätös päiväkodin perustamisesta Pasilan peruspiiriin, Pohjois-Pasilan osa-alueelle
  • päätös Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisten taiteiden- ja yleisopetuksen korvaavien vuokratilojen tarveselvityksestä Kruununhakaan
  • lausunto Jakomäessä sijaitsevien Kankarepuiston peruskoulun, päiväkoti Kankarepuiston sekä leikkipuisto Kankarepuiston toiminnallisten muutostöiden hankesuunnitelmasta
  • lausunnot Vallilaan sijoittuvien Konepajan lukion ja aikuislukion tilojen hankesuunnitelmista.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu