Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2020

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupungin talousarvio sekä teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteita. Sote-lautakunta vertailee myös kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteita ja kustannuksia.

 

Maanantai 16.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 17.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Torstai 19.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio 2021. Suurimmat puolueet ovat päässeet talousarviosta sopuun, joten talousarvio esitettäneen eteenpäin kaupunginvaltuustolle niiden esittämin muutosesityksin.

Käsittelyssä on myös Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava. Keskustakortteli (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) on toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, joka tuo lisää aktiivista kaupunkitilaa ja palveluita Kruunuvuorenrantaan. Asukasmäärän lisäys on noin 450.

Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen ovat edenneet kaupunginhallitusvaiheeseen. Esityksen mukaan infrarakentamisen suuria hankkeita hankitaan kilpailutuksen kautta nykyistä enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen kokonaisuudesta on n. 20 %. Yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 %. Ylläpidon kilpailuttamisen laajentamiseen varaudutaan Staran toimintaa kehittämällä. Korjausrakentamisen pienet hankkeet keskitetään Staralle. Tavoitetilassa Staran osuus rakennustekniikan kokonaisuudesta on n. 20 %.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteita sekä toivomusponsia, jotka jäivät viimeksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteita. Asia jäi viimeksi pöydälle. Suunnittelualue käsittää Elielinaukion, Asema-aukion, Postikadun sekä Postitalon, Sokoksen ja Vltavan rakennukset. Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR-Yhtymä Oy, SOK sekä Evata ovat hakeneet suunnitteluvarausta Elielinaukion alueelle ideasuunnitelman laatimista ja jatkokehitystä varten.

Suunnittelun tavoitteena on täydentää aluetta rakentamisella, eheyttää ja elävöittää kaupunkirakennetta vastaamaan kaupunkilaisten ja vierailijoiden, kehittyvän keskustan sekä kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeita, alueen arvokas ympäristö huomioiden. Lisäksi alueen jalankulkuvirtojen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä sekä pyöräpysäköinnin lisäämistä alueella tutkitaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa hankitaan mm. terveysasemapalveluja.

Lautakunta vertailee myös kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteita ja kustannuksia. Raportista voidaan lukea muun muassa, että lastensuojelun kokonaiskustannukset (avohuolto ja sijaishuollon kustannukset) nousivat kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa (Helsinki +8,1 %, Espoo +5,2 %, Vantaa +10,1 %) ja Kuusikossa (+6,3 %). Lastensuojelun kokonaiskustannusten nousua selittää sijoitusten kustannusten kasvu.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning har på föredragningslistan loven och arbetstiderna och det maximala antalet platser för antagningen till olika årskurse samt nybörjarplatserna vid stadens svenskspråkiga gymnasier.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu