Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2022

Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. kunnan jäsenen aloitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ensin vuoden talousarvion ja vastauksia valtuutettujen aloitteisiin. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään edelleen Haagan liikenneympyrän kaavaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelman.

 

Maanantai 21.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Tiistai 22.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Keskiviikko 23.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 24.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Pelastuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin kuluvan vuoden talousarvioon tehtäviä muutoksia. Kyseessä ovat palkkakehitysohjelmaan liittyvät kohdennukset. Vuonna 2022 palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kelpoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön saatavuutta tietyissä varhaiskasvatuksen päiväkodeissa. Palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositason kustannukseltaan viisi miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus saa myös selvityksen viime vuoden arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Arviointikertomuksessa todettiin muun muassa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa ja edelleen kehittää seurantaa oppimisvajeen tunnistamiseksi. Selvityksessä todetaan, että Helsingin kaupungin perusopetus on saanut lisärahoitusta valtiolta ja kaupungilta koronaepidemian aiheuttamien oppimis-, osaamis- ja osallistumisvajeiden korjaamiseen. Lisärahoituksella perusopetukseen on palkattu lisää erityisopettajia, opinto-ohjaajia, resurssiopettajia ja koulunkäyntiavustajia sekä oppilashuollon henkilöstöä. Perusopetuksen oppilashuoltoa on vahvistettu lakisääteisessä psykologi- ja kuraattorimitoituksessa (esim. 10 uutta kuraattoria).

Kaupunginhallitus käsittelee myös kunnan jäsen aloitteita kuluvan vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Aloitteita on tullut viisi. Niistä neljä koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja yksi sote-toimialaa. Aiheina ovat yleiskaavan toteuttamisohjelman muuttaminen Vuosaaren osalta, senioritalojen rakentaminen, Latokartanon metsän suojelu asemakaavoituksella, luonnonsuojelualueen perustaminen Outamon lastenkodin kiinteistön alueelle.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on edelleen Helsingin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025. Viime viikon kokouksessa käytiin jo pitkälliset keskustelut, ja tässä kokouksessa suoritetaan ainoastaan äänestykset.

Illasta tulee jälleen pitkä, sillä esityslistalla on reilut 20 valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitetta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen Haagan liikenneympyrän asemakaavaa. Asia on pöydätty jo pariinkin kertaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vihdintien pikaraitiotien ja Läntisen kaupunkibulevardin uusien katujärjestelyjen rakentamisen Huopalahdentien pohjoisosasta Kaupintielle, sekä Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä kolmen toimitilakorttelin rakentamisen kahden pikaraitiotien solmukohtaan Haagan ympyrän alueelle. Alueelle syntyy uusi Länsi-Haagan osa-alueen keskus, jossa kahden pikaraitiopysäkin välittömään läheisyyteen syntyy myös palveluja ja liiketiloja rakennusten ensimmäiseen kerrokseen. Tavoitteena on vehreä ja viihtyisä aukioalue (Länsi-Haagan aukio), jolla kävelijän ja pyöräilijän on helppo liikkua ja asioida.

Listalla on lisäksi asemakaava-asioita Energiakorttelissa (Sörnäinen), jota on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää erityisesti uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon, Lauttasaaressa (Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5), jonne on tulossa käyttötarkoituksen muutoksilla lisää asuntoja ja runsaat 500 asukasta lisää, sekä Pajamäessä, jonne on tulossa liiketilaa päivittäistavarakaupalle sekä asuntoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa merkitään tiedoksi vuoden 2022 talousarvion kolmas toteutumisennuste. Ennusteen perusteella lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle 23,5 miljoonan euron ylitysoikeutta. Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat valtionavustukset ja muu ulkopuolinen rahoitus sekä koronaepidemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat lisäkustannukset.

Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta, joka sisältää Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Degerö lågstadieskolan sekä päiväkoti- ja leikkipuistotiloja. Nykyisistä yksiköistä kohteeseen tulevat sijoittumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulu, joka toimii nykyään väliaikaisissa tiloissa osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, sekä Degerö lågstadieskola, joka toimii osoitteessa Linnanrakentajantie 16. Päiväkoti ja leikkipuisto ovat uusia perustettavia yksiköitä. Nykyiset oppilasmäärät ovat Kruunuvuorenrannan peruskoulussa 48 oppilasta ja Degerö lågstadieskolassa 138 oppilasta. Uudet tilat otetaan käyttöön elokuuhun 2026 mennessä.

Kruunuvuorenrannan palvelurakennus -hanke sisältää suomenkielisen päiväkodin, tilat suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen käyttöön sekä leikkipuiston tilat. Yhteensä kokonaisuudessa voidaan järjestää perusopetusta ja varhaiskasvatusta yhteensä 1 150 lapselle. Ruotsinkielisessä koulussa on oppilaita esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1–6 yhteensä 250. Suomenkielisessä peruskoulussa on noin 700 oppilasta vuosiluokilla 1–9. Leikkipuiston tilat mitoitetaan noin 80 käyttäjälle. Päiväkoti mitoitetaan 200 lapselle ja toiminnan osalta tarvetta on suunnitteluvaiheessa tarkennettu myös ympärivuorokautiseen toimintaan soveltuvilla tiloilla.

Esityslistalla on myös lausunto Oulunkylän yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Nykyiset tilat palvelevat 943:a peruskoulun oppilasta ja lukio-opiskelijaa. Hankkeen valmistuttua rakennuksessa voidaan järjestää opetusta 1 010 oppijalle. Tavoitteena on saada suunnitellut tilat käyttöön kevätkaudella 2024.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu