Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2023

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman sekä kaupungin rakennuksiin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talousarvion 2024. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Yliskylänlahden asemakaavan muutosluonnosta.

Maanantai 20.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 21.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Keskiviikko 22.11.

Kaupunginvaltuusto

Keskusvaalilautakunta

Torstai 23.11.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 

Kaupunginhallitus antaa STM:lle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamiseksi. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityksessä ehdotetaan alkoholijuomisen vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat. Tämä tarkoittaa, että alkoholin saatavuuden lisääminen koskisi olutta, siideriä ja viiniä. Lausuntoesityksessä ei kannateta lainmuutosta, koska se lisäisi alkoholin saatavuutta.

Kaupunginhallitus antaa myös VVM:lle lausunnon hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksella pyritään hyvinvointialueiden ohjauksen yhtenäistämiseen. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että nykyisestä ohjausmallista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee uudessa mallissa keventää, mutta muistutetaan, että uudella ohjaus- ja neuvottelurakenteella ei pidä yrittää rajoittaa hyvinvointialueiden itsehallintoa. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman ajalle 2023-2025. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen alueellisen toteutumisen tavoitteet ja periaatteet Helsingissä ja huomioidaan lähipalveluperiaate ja kielelliset oikeudet. Suunnitelma sisältää kuvauksen koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä ja yhteistyön rakenteista opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset. Linjausten tarkoituksena on ollut laatia kriteerit siitä, millä perusteella tilatarpeet toteutetaan omaan omistukseen, millä perusteilla ensisijaisena vaihtoehtona on vuokraus ja miten näissä molemmissa tapauksissa ylläpito, kulunvalvonta, lukitus ja turvallisuus järjestetään. Tilojen vajaakäyttöä vähennetään muun muassa tehostamalla niiden tilojen luopumisprosessia, joita ei ole toimitilastrategiassa linjattu kaupungin omistettaviksi. Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä on kaupungin vuokravastuina raportoitu yhteensä noin 547 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Kunta-Helsingin ulkoisten toimintamenojen kasvu vuonna 2024 on 6,7 % edellisen vuoden talousarviosta. Talousarviossa 2024 toimintamenojen kasvua on kohdennettu erityisesti peruspalveluihin, joissa palkkaratkaisu ja väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Vuonna 2024 verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) arvioidaan kertyvän 2 103 milj. eroa eli -7,1 prosenttia vähemmän kuin 2023.

Vuoden 2024 talousarvioesityksessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla satsataan aiempia vuosia enemmän etenkin perustoiminnan vahvistamiseen sekä siihen, että oppilaiden määrä suhteessa opettajiin ei kasva. Kasvatuksen ja koulutuksen kokonaismääräraha on noin 1,5 miljardia euroa, josta lisäystä kuluvaan vuoteen on 91 miljoonaa euroa. Resursseja ohjataan esimerkiksi segregaation vastaisen työn vahvistamiseen, erityisopettajiin ja kouluvalmentajiin tarveperustaisen rahan kautta. Lisäksi panostetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Yliskylänlahden (Laajasalo) asemakaavan muutosluonnosta. Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa rakenteilla olevan kaupunkibulevardin jatkamisen Laajasalontien pohjoisimmalle osuudelle sekä kadun varrelle ja nykyisen Tengströminpuiston alueelle meren rannalle tulevan asuinrakentamisen palveluineen. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotien jatkamisen tulevaisuudessa Yliskylästä Herttoniemen suuntaan, raitiotien päätepysäkin sijoittumisen Yliskylänlahden kohdalle lähitulevaisuudessa sekä Killingholman ja Herttoniemenrannan yhdistävän pyöräily- ja jalankulkusillan rakentamisen.

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu