Helsingin kuntapolitiikan viikko 48/2019

Kaupunginhallitus käsittelee viimeksi pöydälle jääneitä kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmia. Kaupunginvaltuustossa vahvistetaan talousarvio 2020 ja käsitellään valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on isoja kaava-asioita: Nallenrinne, Hernesaari ja Maria 01. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning fastställer det maximala antalet platser för förskoleundervisning, för antagningen till årskurs 1, 7 och 10 läsåret 2020-2021 samt nybörjarplatserna vid stadens svenska gymnasier.

Maanantai 25.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 26.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Keskiviikko 27.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 28.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä palvelujen että henkilöstön osalta. Ihmisoikeuksien Helsinki -yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää kahdeksantoista konkreettista toimenpidettä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa. Suunnitelmat jäivät viimeksi pöydälle, mutta nyt päästäneen eteenpäin.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerejä tarkistetaan. Kriteerit täyttäville ajoneuvoille myönnetään 50 % alennus pysäköintimaksuista. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Käsittelyssä on myös lukuisia valtuutettujen toivomusponsia.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytään viime kokouksessa keskusteltu kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 ja ratkaistaan kokouksessa tehtyjen ponsien kohtalo.

Käsittelyssä on myös Vantaan ratikan yleissuunnitelma vastauksena Vantaan kaupungin lausuntopyyntöön. Päätösesityksessä todetaan, että Vantaan ratikka tukee myös Helsingin maankäytön ja liikenteen kehittämistavoitteita ja luo edellytyksiä seudulliselle yhteistyölle liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Ilta jatkuu pitkälle, koska käsittelyssä on myös toistakymmentä valtuutettujen aloitetta. Aiheet vaihtelevat LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteesta Maailman rauha -patsaan siirtämiseen.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään isoja kaava-asioita.

Malmin nykyisen lentokentän alueella hyväksytään Nallenrinteen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu koskee aluetta Tattariharjuntien varrella ja mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lähipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten.

Hernesaaren asemakaavaa tarkistetaan. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella ja mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Asukasmäärän lisäys on 7 600. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita.

Marian kasvuyrityskampuksen (Lapinlahdenkatu 16) asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän täydennysrakentamisen toimitilakäyttöön ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Alueen pohjoisosassa tällä hetkellä toimivan Maria 01 startup-alueen kehittäminen ja laajentaminen kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi tulee mahdolliseksi kaavaratkaisun myötä. Entisen sairaala-alueen eteläosaan sijoittuvalle alueelle on vuonna 2018 myönnetty kehittämisvaraus YIT:n ja KEVA:n muodostamalle konsortiolle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itseäni pohdituttaa alueella toimivan ruotsinkielisen päiväkodin tilanne – uudet tilat on löydettävä, jos ja ilmeisesti kun kampukselta ei löydy niille tilaa.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning fastställer det maximala antalet platser för förskoleundervisning, för antagningen till årskurs 1 och till årskurs 7 och till påbyggnadsundervisningen i årskurs 10 läsåret 2020-2021 samt nybörjarplatserna vid stadens svenska gymnasier.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu