Helsingin kuntapolitiikan viikko 48/2021

Kaupunginhallituksessa käsitellään edelleen lausuntoa kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksesta ja otetaan kantaa Malmin lentokenttää koskevaan kansanäänestysaloitteeseen. Kaupunkiympäristölautakunnassa varataan tontteja asuntorakentamista varten. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee järjestöavustuksia.

 

Maanantai 29.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 30.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Torstai 2.12.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on viime viikolla pöydälle jäänyt lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista.

Helsingin kaupunki on tuonut useaan otteeseen esille näkemyksensä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Keskeisenä viestinä on ollut, että nykyiseen järjestelmään tulisi esittää vain hyvin perusteltuja muutoksia. Lakiluonnoksen hyvät tavoitteet ja siihen sisältyvät muutamat onnistuneet osiot voitaisiin saavuttaa myös nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia päivittämällä. Olemassa oleva oikeus- ja sopimuskäytäntö perustuu nykyiseen järjestelmään ja tehtävillä muutoksilla tulisi olemaan merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä oikeuskäytännön muodostumisessa sekä hallinto- ja sopimuskäytännön uudistamisessa menisi hyvin pitkä aika. – Parasta olisi, että uudistus jäisi tekemättä.

Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä on myös käsiteltävänä. Vastausesityksessä todetaan – mielestäni aivan perustellusti – että pääasiallisena kuntalaisten vaikuttamiskeinona kunnallisissa asioissa on edustuksellinen demokratia ja että neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimittaminen jälkikäteen kun asiasta on jo useaan kertaan päätetty valtuustossa (ja useissa valtuuston eri kokoonpanoissa) sopii huonosti neuvoa-antavan kansanäänestyksen taustalla olevaan lähtökohtaan.

Valitettavasti kaupunginhallituksen on linjattava myös siitä, että kaupungin toimielinten kokoukset voidaan pitää sähköisesti. Samoin tehdään päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunnassa tehdään kaupunginhallitukselle esitys tonttien vuokraamiseksi asuntohankkeita varten. Tontteja ollaan varaamassa Sörnäisissä, Oulunkylässä, Malmilla ja Länsi-Reimarlassa.

Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja yksityisille toimijoille noin 466 asunnon ja Helsingin Asuntotuotantotoimistolle noin 1 135 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Varauksensaajaa esitetään 31 asuntotontille yhteensä noin 1 601 asunnon rakentamista varten. Lisäksi esitetään varattavaksi tontteja erikseen järjestettävillä kilpailuilla ja tonttihauilla myöhemmin luovutettavaksi noin 1 099 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 2 700 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi tulevia tontteja on edellisvuosien tapaan edelleen niukasti. Säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä todella suuri eli noin 74 % (tavoite 55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on noin 26 % (tavoite 45 %).

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään järjestöavustuksia vuodelle 2022. Avustuksia myönnetään nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen, kansanterveysjärjestöjen tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyön tukemiseen, vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen ja maahanmuuttajatyön tukemiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen toteuttamista 1.8.2022 alkaen. Lisäksi jaostolle esitetään suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat elokuussa 2022. Hyväksyttäväksi esitetään myös suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2022 sekä yhteishakuun laitettavat Stadin ammatti- ja aikuisopiston aloituspaikat.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu