Helsingin kuntapolitiikan viikko 48/2022

Kaupunginhallituksessa käsitellään Kivinokan asemakaavaa ja myönnetään määräraha henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun toteuttamiseksi sekä järjestöavustuksia. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on useita kiinnostavia kaava-asioita, mm. Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos, Jätkäsaaren L3-makasiinirakennus sekä skeittipaikka- ja frisbeegolflinjaukset ja -ohjelmat. Sosiaalilautakunnassa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin sote-kustannuksia.

 

Maanantai 28.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 29.11.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Torstai 1.12.

Kaupunginhallituksen aamukokous

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kaupunginhallituksessa käsitellään Kivinokan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Kivinokasta voi kehittyä uusi merellisen virkistyksen ja matkailun kohde. Kaavaratkaisu on tehty, koska alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton. Kaavaratkaisulla Kulosaaren kartanomiljööstä muodostuu esittelytekstin mukaan entistä vetovoimaisempi kohde, joka palvelee sekä matkailua että paikallisia asukkaita. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua sekä virkistys- ja viljelytoimintaa.

Kaupunginhallitus myöntää määrärahan (4 miljoonaa euroa) henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun toteuttamiseksi. Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä.

Kaupunginhallitus myöntää myös yleisavustuksia vuodelle 2023 eräille järjestöille.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaina saadaan työterveyspalvelujen laatukilpailutuksen tilannekatsaus.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Energiakorttelin (Sörnäinen, Hanasaari) asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa korttelin käytön erilaisten energiamuotojen, erityisesti uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Energiantuotantomuodot kehittyvät vaiheittain ja asemakaavassa varaudutaan tuleviin tarpeisiin joustavasti. Ensimmäisessä vaiheessa asemakaava mahdollistaa alueen nykyisten toimintojen, kuten huippu- ja varalämpökeskuksen tuotannon jatkumisen.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos on myös käsittelyssä.  Vartiosaari on osoitettu kaavaluonnoksessa strategiakirjauksen mukaisesti virkistyskäyttöön. Luonnoksessa on pyritty mahdollistamaan Vartiosaaren virkistyskäytön lisääntyminen kestävällä tavalla ja yhteensovittamaan tämä saaren hyvin säilyneen luonnonympäristön ja arvokkaan kulttuuriympäristön suojelutarpeisiin. Koko saari on osoitettu yksityisiä kiinteistöjä lukuun ottamatta yhdeksi yhtenäiseksi virkistysalueeksi ulkoilu- ja huoltoreitteineen. Kaavaluonnos mahdollistaa saaren pääyhteystarpeen järjestämisen Reposalmessa perustuen lautta- tai siltayhteyteen.

Hermanninrannan asemakaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen ja palveluiden rakentamisen noin 5 500 uudelle asukkaalle. Tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ekologisesti kestävä, mahdollisimman laajasti puurakenteinen ja vehreä asuinalue, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä.

Kultakruununkaarta (Kruunuvuorenranta) koskeva kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kultakruununkaaren pohjoispuolelle olevalle alueelle rakennetaan asuinkerrostalokortteleita ja eteläpuolen korttelialueella rakennusoikeutta lisätään. Samalla tarkistetaan virkistys- ja luonnonsuojelualueen rajausta. Kaavaratkaisu on tehty, koska Kruunuvuoren kaava kumoutui korkeimmassa hallinto-oikeudessa kahden korttelin osalta lepakkojen elinolosuhteiden puutteellisten selvitysten takia. Alueelle on suunniteltu kaksi asuinkerrostalokorttelia. Asukasmäärän lisäys on 380.

Malmin Pikitehtaankortteleita koskeva kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentamisen ja alueen kehittämisen nykyistä korttelirakennetta täydentäen. Nämä korttelit yhdistävät Malmin keskustan Malminkentän alueeseen. Asukasmäärän lisäys on noin 1 200.

Jätkäsaaren L3-makasiinirakennuksen tarjouskilpailu on ratkaisuvaiheessa. Aiheesta paras kuvaus löytyy Hesarista. Makasiinirakennukseen, jossa on viime aikoina annettu mm. koronarokotuksia, on tulossa Itämeritalo, jossa on ravintoloita ja liiketiloja.

Hengästyttävällä esityslistalla on myös Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022-2032 sekä Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022-2032.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailun vuodelta 2021. Tulokset osoittavat kustannusten nousua edellisiin vuosiin verrattuna. Tähän on osaltaan syynä henkilöstöpulasta johtunut runsas vuokratyövoiman käyttö. Henkilöstöpulan takia oma henkilöstö on tehnyt paljon tuplavuoroja sekä lisä- ja ylityötä. Kustannuksia on lisännyt myös tehostetussa palveluasumisessa toteutettu lakisääteinen henkilöstömitoituksen nosto.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa hyväksytään perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat ensi lukuvuodelle. Helsingin aikuislukioon lisätään nuorten lukiolinja. Jaosto tekee myös päätöksiä muutamien koulujen kielivalikoimista.

 

Erinomaista joulunalusaikaa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu