Helsingin kuntapolitiikan viikko 49/2019

Kaupunginhallitus käsittelee Pakilan Allianssia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on mm. arviointiraportti Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen, esitys Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisoinnista, selvitys erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta ja runsaasti uusien tilojen hankintoja. Kaupunkiympäristölautakunnalla on asiapinossaan valtava määrä merkittäviä kaava-asioita: Nallenrinne, Hernesaari, Maria 01, Hakaniemenranta ja Helsinki Garden. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa jaetaan järjestöavustuksia.

Maanantai 2.12.

Kaupunginhallitus

Tiistai 3.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 4.12.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

Torstai 5.11.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

 

Kaupunginhallitus käsittelee Pakilan Allianssin hankesuunnitelmaa. Suunnitelma käsittää ala- ja yläasteen, päiväkodin ja nuorisotyön käyttöön tulevan rakennuskokonaisuuden. Asiasta on tullut jonkin verran palautetta pakilalaisilta sekä väistötilojen sijainnista Aulikinpuistossa että itse rakennuksesta, jonka pelätään olevan avointa tilaa. Pelko on kuitenkin turha: mikäli koulussa niin halutaan, jokaiselle luokalle löytyy kyllä perinteiseen malliin oma luokkatila. Silloin valitettavasti menetetään monikäyttötiloista saatava hyöty.

Päiväkoti Capellan puistotie 27:n ja Päiväkoti Koirasaarentie 31:n hankesuunnitelmat hyväksytään, eli Kalasatamaan ja Laajasaloon saadaan lisää päiväkotipaikkoja.

Ryhmäni jätti viimeksi Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman pöydälle. Haluaisimme nopeuttaa perusparannuksen aikataulua. Katsotaan, saammeko tämän läpi maanantain kokouksessa.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaina käsitellään ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ja selvitystä seudullisen raitiotieverkoston yhteistyön organisoinnista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista on poikkeuksellisen pitkä.

Käsittelemme arviointiraportin Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen opiskelijoille ja henkilöstölle esitettyjen kyselyjen perusteella. Opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä opintojen aloittamiseen itselleen sopivassa aikataulussa ja kokevat oppimisympäristöt turvallisina. Kehittämiskohteita ovat palautteen perusteella aikaisemman osaamisen vaikutukset opintoihin ja tuen tarpeiden tunnistaminen sekä ohjaus työllistymiseen ja jatko-opintoihin. Henkilöstö on ollut kriittisempää, ja kehittämiskohteita ovat yhteisten toimintatapojen selkeyttäminen, vuorovaikutteinen viestintä sekä tarve käydä oppilaitoksen johdon ja henkilöstön välistä dialogia entistä enemmän.

Toimiala on tehnyt esityksen Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisoinnista. Esittelijän johtopäätöksenä on aikuislukion toiminnan lakkauttaminen itsenäisenä yksikkönä. Asia jäänee tiistaina pöydällä tarkempaa perehtymistä varten. Lakkauttamisen perusteluiksi esitetään koulutuspalvelutarjonnan selkiyttäminen ja Stadin osaamiskeskuksen palvelujen ja osaamisen hyödyntäminen, aikuisten lukion oppimäärän suorittajien vähäinen määrä, työväenopiston valtionosuusmuutos, aikuislukion kesäkatko, tilojen käyttö.

Lautakunta käsittelee myös selvitystä erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta. Kuljetusten järjestäminen kahdesta osoitteesta koskisi noin 250 perhettä, ja lisäkustannusten määrä olisi noin 1,7 miljoonaa euroa.

Lautakunta hankkii myös noin 25 miljoonalla eurolla oppikirjoja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja sekä WLAN-verkon lisenssejä ja tietoliikennelaitteita noin 560 000 eurolla.

Jälleen on tulossa paljon uusia tiloja: Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätila osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23, Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilat osoitteeseen Vuorenpeikontie 7, Vuoniityn peruskoulun lisätilat osoitteeseen Heteniityntie 4, Laajasalon peruskoulun lisätilat osoitteeseen Koulutanhua 1, Maunulan ala-asteen lisätilat osoitteeseen Maunulanmäki 5, Kannelmäen peruskoulun lisätilat osoitteeseen Runonlaulajantie, Oulunkylän ala-asteen lisätilat osoitteeseen Teinintie 12 sekä Koskelan ala-asteen lisätilat osoitteeseen Käpyläntie 8.

Lautakunnan seuraava kokous 17.12. on poikkeuksellisesti julkinen, ja se pidetään Kaupungintalon tapahtumatorilla klo 16 lähtien. Kokousta voi seurata myös suorana osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Tervetuloa mukaan!

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään isoja kaava-asioita, jotka jäivät viimeksi pöydälle.

Malmin nykyisen lentokentän alueella hyväksytään Nallenrinteen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu koskee aluetta Tattariharjuntien varrella ja mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lähipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten.

Hernesaaren asemakaavaa tarkistetaan. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella ja mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Asukasmäärän lisäys on 7 600. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita.

Marian kasvuyrityskampuksen (Lapinlahdenkatu 16) asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän täydennysrakentamisen toimitilakäyttöön ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Alueen pohjoisosassa tällä hetkellä toimivan Maria 01 startup-alueen kehittäminen ja laajentaminen kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi tulee mahdolliseksi kaavaratkaisun myötä. Entisen sairaala-alueen eteläosaan sijoittuvalle alueelle on vuonna 2018 myönnetty kehittämisvaraus YIT:n ja KEVA:n muodostamalle konsortiolle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itseäni pohdituttaa alueella toimivan ruotsinkielisen päiväkodin tilanne – uudet tilat on löydettävä, jos ja ilmeisesti kun kampukselta ei löydy niille tilaa.

Esityslistalla on myös Hakaniemenrannan asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Helsinki Gardenin (Nordenskiöldinkatu 13) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on myös käsittelyssä. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus yhdistetään hankkeeseen ja muutetaan pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennetaan lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Rakennuksen laajuutta ja korkeutta on sitten viime käsittelyn supistettu 15 000 kerrosneliömetrillä.

Ns. Insinööritalon asemakaavaa osoitteessa Ratakatu 9 muutetaan. Tähän Alvar Aallon suunnittelemaan suojeltuun toimistotaloon on tulossa asuntoja.

Esityslistalla on myös jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet. Periaatteissa määritellään kadunylitysjärjestelyjen turvallisuusluokitus, valintatyökalu uusille kadunylitysjärjestelyille ja arviointityökalu olemassa oleville kadunylitysjärjestelyille, tarkoituksena parantaa suojateiden turvallisuutta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla ovat valtava kokoelma järjestöavustuksia vuodelle 2020. Avustusten kohteina ovat 1) lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (942 000 euroa), 2) nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (1 475 000 euroa), 3) ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (202 200 euroa), 4) kansanterveysjärjestöjen tukeminen (150 000 euroa), 5) mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (1 324 000 euroa), 6) vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (533 000 euroa), 7) maahanmuuttajatyön tukeminen (303 000 euroa), 8) monialayhdistysten toiminnan tukeminen (1 143 000 euroa). Monen järjestön toiminta nojautuu vahvasti kaupungin avustuksiin, ja niistä on varmasti vaikeaa valita kohteet, joissa avustus on vaikuttavin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hankkii ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palveluja ja Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalveluja. Myös Olympiastadionin vuokrasopimusta muutetaan.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu