Helsingin kuntapolitiikan viikko 49/2020

Kaupunginhallitus käsittelee Myllypuron rakennusalan kampusta ja kaupungin hankintastrategiaa. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on tonttien varaaminen asuntohankkeita varten ja kaupungin maapoliittiset linjaukset.

 

Maanantai 30.11.

Kaupunginhallitus

Tiistai 1.12.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Torstai 3.12.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Metropolian vanhoihin rakennuksiin (Bulevardi 29-31, Agricolankatu 1) liittyviä asemakaavamuutoksia. Bulevardin korttelia ollaan muuttamassa hotelli-, asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Agricolankadulle suunnitellaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöä. Nämä jäivät viimeksi pöydälle. Myös Ratakatu 3:ssa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa virasto- ja toimistokäytössä olleen rakennuksen muuttamisen myös asuinkäyttöön.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma on edennyt kaupunginhallitusvaiheeseen. Hankesuunnitelma koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- ja talotekniikka-alojen uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta. Oppilaitos tulee sijoittumaan Myllypuroon Kehä I:n varteen osoitteeseen Runokylänkatu 2. Uudisrakennus korvaa Vuokkiniementien, Abraham Wetterintien ja Sturenkadun toimipisteiden rakennus- ja talotekniikka-alojen tällä hetkellä käytössä olevat tilat.

Oppilaitoksen sijoittaminen Myllypuroon perustuu Helsingin strategiaohjelman kirjaukseen 2017, jonka mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja toisen asteen ammattilaisia. Olen hankkeesta erittäin innoissani!

Kaupunginhallitus päättää myös kaupungin hankintastrategiasta. Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin kaupungin menoista. Helsingin vuosittaisten hankintojen euromääräinen volyymi on noin neljä miljardia euroa. Suomen julkisten hankintojen vuosittainen euromääräinen volyymi on noin 35 miljardia euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa. Helsinki on Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija. Helsingissä hankintojen kilpailutus on keskitetty toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Hankintastrategian kolme pääteemaa ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot.

Kotihoidon pysäköintitunnus on edennyt kaupungin koneistossa, ja nyt hyväksytään sen myöntämisehdot. Asia jäi viimeksi pöydälle. Pysäköintitunnuksesta peritään 100 euron kertamaksu, joka on voimassa niin pitkään kuin lupakin. Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta, maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jossa pysäköinti on kielletty ”Pysäköinti kielletty” – liikennemerkillä tai ”Pysäköintikieltoalue”- liikennemerkillä sekä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Katajanokanlaituri 4:n asemakaavan muuttamista. Kaavaratkaisu koskee ranta-aluetta, joka sijaitsee Katajanokalla Tulli- ja Pakkahuoneen edustalla osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakenteisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle. Suunnittelu on käynnistynyt Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman saatua kehittämisvarauksen Eteläsataman lahden rannalla sijaitsevalle alueelle pääkonttorin rakentamiseksi. Rakennuksen tuleva pääkäyttäjä on Stora Enso Oyj. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa muuta toimisto- ja liiketilaa, kuten hotelli.

Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten. Tämäkin jäi viimeksi pöydälle. Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään tontteja varattavaksi yksityisille toimijoille noin 297 ja Att:lle noin 915 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Lisäksi esitetään pääosin sääntelemättömään asuntotuotantoon kilpailuilla ja ilmoittautumismenettelyillä myöhemmin luovutettavaksi noin 1 940 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 3 152 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai edes lähivuosina rakentamiskelpoisia tontteja on niukasti.

Lautakunnassa käsitellään myös kaupungin maapoliittisia linjauksia, osa 2. Kaupunki lisää maapoliittisten toimintaperiaatteidensa avoimuutta kokoamalla periaatteet ja niiden soveltamisohjeet yhteen. Yhtenäistämällä ja selkeyttämällä asemakaavoitukseen liittyvät sopimusmenettelynsä, kaupunki parantaa niiden taloudellista ennustettavuutta niin yksityisten maanomistajien kuin kaupungilta tontteja vuokraavien kannalta.

Maanhankinnan luonne muuttuu, koska Helsingissä on enää hyvin vähän yksityisomistuksessa olevaa kaavoittamatonta ns. raakamaata. Kaupungin siirtyessä enenevässä määrin kaupunkirakenteen tiivistämiseen maanhankinnan kohteetkin ovat yhä useammin pieniä rakennettuja kiinteistöjä, vuokraoikeuksia, niitä omistavien yhtiöiden osakkeita ja huoneistoja. Strategisella maanhankinnalla pyritään vuosina 2021–35 ensisijaisesti edistämään yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelman alkuvuosikymmenen painotusalueiden toteuttamista. Täydennysrakentaminen kaupungin vuokratonteilla on jäänyt vähäiseksi. Kaupunki muuttaa prosessia maankäyttösopimuksen kaltaiseksi lisäten vuokralaisen taloudellisia kannusteita ja toteuttamisen sitovuutta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu