Helsingin kuntapolitiikan viikko 49/2022

Kaupunginhallituksessa käsitellään Kivinokan asemakaavaa, myönnetään järjestöavustuksia ja vahvistetaan talousarvion noudattamisohje. Siisti kesä -hankkeeseen palkataan noin 270 nuorta. Elinkeinojaostossa käsitellään innovaatiorahastosta rahoitettavia hankkeita. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on kunnan jäsenen aloitteita.

 

Maanantai 5.12.

Kaupunginhallitus

Keskiviikko 7.12.

Kaupunginvaltuusto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 8.12.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallituksessa käsitellään Kivinokan asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että Kivinokka säilyy sekä merkittävänä luontokohteena että monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat ja yleisen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Kivinokasta voi kehittyä uusi merellisen virkistyksen ja matkailun kohde. Kaavaratkaisu on tehty, koska alue on Kivinokan osalta ollut asemakaavoittamaton. Kaavaratkaisulla Kulosaaren kartanomiljööstä muodostuu esittelytekstin mukaan entistä vetovoimaisempi kohde, joka palvelee sekä matkailua että paikallisia asukkaita. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua sekä virkistys- ja viljelytoimintaa.

Talousarvion noudattamisohje vuodelle 2023 on myös esityslistalla. Itseäni harmittaa, että innovaatiorahastosta voidaan vuoden 2023 aikana myöntää enintään 1,5 miljoonaa euroa. ”Vaikuttavimmille elinkeino- ja innovaatiopoliittisille hankkeille varmistetaan rahoitus”. Tähän toivon oikeasti toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus myöntää myös yleisavustuksia vuodelle 2023 eräille järjestöille. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Siisti kesä -hankkeeseen myönnettävästä määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 870 000 euroa 16−20-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin sekä työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Myös 15-vuotiaat peruskoulun suorittaneet nuoret voivat työskennellä hankkeessa. Yhteensä hankkeeseen käytetään 920 000 euroa. Rekrytoinneissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin. Määrärahalla voidaan palkata noin 270 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkumista. Listalla on erinomaisia hankkeita, kuten Helsinki – Female Tech Founder Frontrunner -hanke, jolla edistetään naisten teknisen alan start up -toimintaa, ja Helsinki Education Hub, jolla edistetään Suomen (edelleen hyvän) koulutusmaineen hyödyntämistä myös yritystoiminnassa.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytään vielä muutoksia päättyvän vuoden talousarvioon. Kaupunginhallituksen käyttövaroista siirretään miljoona euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseen erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Kaupunginvaltuusto saa selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Arviointikertomuksessa todettiin mm., että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa seuranta oppimisvajeen tunnistamiseksi ja kohdistaa oppimisvajetta paikkaavat tukitoimenpiteet oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakohdan liitteessä on seikkaperäinen selvitys toteutetuista toimenpiteistä. Lisärahoituksella perusopetukseen on mm. palkattu lisää erityisopettajia, opinto-ohjaajia, resurssiopettajia ja koulunkäyntiavustajia sekä oppilashuollon henkilöstöä.

Asialistalla on myös kunnan jäsenen aloitteita. Aloitteista neljä koskee kaupunkiympäristön toimialaa (yleiskaavan toteuttamisohjelman muuttaminen, luonnonsuojelualueita) ja yksi sosiaali- ja terveystoimialaa (liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon).

Erinomaista joulunalusaikaa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu