Helsingin kuntapolitiikan viikko 49/2023

Kaupunginhallitus käsittelee jo kolmatta kertaa kaupungin rakennuksiin liittyviä omistajapoliittisia linjauksia. Kaupunkiympäristölautakunta kuulee Esplanadien kokeilun välitulokset ja käsittelee Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelmaa.

Maanantai 4.12.

Kaupunginhallitus

Tiistai 5.12.

Kaupunkiympäristölautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 7.12.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset. Asia on jo kolmatta kertaa käsittelyssä. Linjausten tarkoituksena on ollut laatia kriteerit siitä, millä perusteella tilatarpeet toteutetaan omaan omistukseen, millä perusteilla ensisijaisena vaihtoehtona on vuokraus ja miten näissä molemmissa tapauksissa ylläpito, kulunvalvonta, lukitus ja turvallisuus järjestetään. Tilojen vajaakäyttöä vähennetään muun muassa tehostamalla niiden tilojen luopumisprosessia, joita ei ole toimitilastrategiassa linjattu kaupungin omistettaviksi. Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä on kaupungin vuokravastuina raportoitu yhteensä noin 547 milj. euroa.

Esityslistalla ovat myös tilahankkeiden käsittelyohjeet. Keskeisin sisällöllinen muutos on se, että aiemmin tilahankkeiden käsittelyohjeisiin sisältyneet sisäisen vuokranmäärityksen periaatteet on eriytetty nyt päätettävänä olevista käsittelyohjeista omaksi kokonaisuudekseen toimitilastrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Päivitetyillä tilahankkeiden käsittelyohjeilla pyritään mahdollistamaan aiempaa paremmin eri toteutusmuotojen hyödyntäminen monipuolisesti kaupungin toiminnan kannalta välttämättömien tilojen hankinnassa

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Sörnäistenrannan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee pääosin voimassa olevassa asemakaavassa puisto- ja vesialueeksi merkittyä aluetta, joka sijaitsee Sörnäisten Vilhonvuoressa ja Hanasaaressa. Nykyisin alueelle sijoittuu Sörnäisten rantatie, puisto- ja vesialuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen kaupunkirakenteen täydentämisen asuin- ja toimitilakortteleilla sekä pysäköintilaitoksella. Yksi keskeinen tavoite on luoda uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Asukasmäärän lisäys on noin 1 400.

Lautakunnalle esitellään Esplanadin kokeilun välitulokset ja jatkonäkymät. Liikennejärjestelyihin tehtiin kesällä väliaikaisia muutoksia Pohjois- ja Eteläesplanadilla, Erottajankadulla, Kasarmikadulla, Lönnrotinkadulla, Mannerheimintiellä ja Uudenmaankadulla sekä Designmuseon aukion kohdalla Korkeavuorenkadulla. Selvityksen perusteella jalankulkijamäärät kasvoivat Pohjoisespalla noin 30-60 %. Autoliikenteen sujuvuus on heikentynyt Esplanadeilla, mutta vaikutuksia kuvataan maltillisiksi ja paikallisiksi. Matka-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 10 %. Elinvoimavaikutukset eivät olleet järin positiivisia – toki kahvilat, joiden terassit ovat suurentuneet aikaisemmasta, ovat tyytyväisiä.

Käsittelyssä on Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma. Suoraan sanoen kyseenalaistan raitiotien tarpeellisuuden ja suosittelisin ainakin hankkeen lykkäämistä pitkälle tulevaisuuteen, kun kaupungin liikenneinfra on jo nykyisellään lukuisien peruskorjausten kohteena. Ratikka rakennettaisiin Etelä-Helsinkiin saakka, eikä se tuo uutta rakentamista muualle kuin Länsi-Helsinkiin. Olisi kiva nähdä hankkeen viimeisimmät kannattavuuslaskelmat, joita ei ole esityslistan liitteenä.

Lautakunnalle esitellään liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2022. Pandemian vaikutukset näkyivät edelleen. Joukkoliikenteen osuus kantakaupungin rajan henkilöliikenteessä oli 55 %, mikä on 3,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 2018. Joukkoliikenteen matkustajien osuus kantakaupungin rajan keskustaan suuntautuvassa aamuliikenteessä oli 59,6 %. Osuus laski vuoteen 2018 verrattuna 5,6 %-yksikköä.

Hyvää itsenäisyyspäivän viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu