Helsingin kuntapolitiikan viikko 5/2021

Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita, mukana oma aloitteeni sähköpotkulautojen turvallisuudesta. Kaupunginvaltuustossa puhutaan asuntotonttien maanvuokrauksen periaatteista. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään yleisten alueiden luovuttamista terassitoimintaan, yleiskaavan toteuttamisohjelmaa 2022. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutoksia päiväkotihoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Leikkipuisto Seppä on myös saamassa uudet tilat.

 

Maanantai 31.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 1.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 2.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 3.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään lähinnä valtuutettujen aloitteita. Mukana on myös aloitteeni sähköpotkulautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Asia on ollut sen verran pitkään käsiteltävänä, että sähköpotkulautojen aiheuttamat haitat ovat juuri nyt varsin vähäisiä.

Aloitevastauksessa todetaan, että operaattoreiden kansa tehdyn yhteistyön tuloksena heinäkuusta 2021 alkaen operaattoreilla on ollut käytössä yöaikainen (klo 00-05) nopeusrajoitus 15km/h keskustan alueella. Kaupunkiympäristön toimiala on tarkastellut HUS:n epävirallisia Meilahden yhteispäivystyksen tilastoja ja sähköpotkulautaoperaattorien suoritetietoja. Niiden mukaan heinäkuun puolenvälin jälkeen on tapahtunut oikean suuntaista kehitystä alkukesään verrattuna, mutta Meilahden päivystykseen on tullut edelleen noin 10 potilasta joka viikonloppu ja keskimäärin yli kaksi potilasta päivässä. Kaupungin näkökulmasta nopeusrajoitusta ei voida siten pitää riittävänä onnettomuuksia ehkäisevänä rajoitustoimena.

Syksyllä käytyjen neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset Tier, Voi ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palvelun käytön viikonloppuöinä (klo 00-05). Uusi toimija Dott toimii myös sovittujen rajoitusten puitteissa. HUS:ilta saadun tapaturmaosaston tilastointitiedon perusteella onnettomuuksien määrät ovat rajoitusten myötä vähentyneet, mistä johtuen on joulukuussa 2021 sovittu, että määräaikaisena vuoden 2021 loppuun sovittua kokeilua yöllisestä käyttökiellosta sekä muista sovituista rajoituksista jatketaan toistaiseksi voimassa olevana. Alkuvuoden 2022 aikana pyritään löytämään vaihtoehtoja näille laajoille rajoituksille. Vaihtoehtoisten ratkaisujen edellytyksenä kuitenkin on, ettei vakavien sähköpotkulautatapaturmien määrä taas lisäänny eikä päädytä kesän 2021 tilanteeseen.

Tämän lisäksi operaattorit laskivat potkulautojensa maksiminopeuden siten, että nopeusrajoitus 20 km/h otettiin käyttöön kaikkina aikoina koko kaupungin alueella. Yöllistä nopeusrajoitusta (15 km/h) laajennettiin koskemaan viikon kaikkia öitä koko toiminta-alueella. Myös aloittelija-ajotila tuotiin palveluun siten, että ensimmäisellä ajokerralla nopeusrajoitus on 15 km/h. Kaikkien muutosten vaikutuksia seurattiin syksyn 2021 aikana HUS:in tapaturmaosastolta saadun tilastotiedon ja yhteistyössä operaattorien kanssa kerätyn sähköpotkulautojen käyttöä koskevan tutkimusaineiston perusteella. Seurantaa jatketaan kevään 2022 aikana siten, että syksyllä voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta ja nopeusrajoitusten riittävyyttä arvioidaan kerätyn aineiston perusteella.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita. Esityksen mukaan asuntotontin maanvuokra määritetään tontin markkina-arvoon perustuen. Maanvuokraa peritään vähintään asemakaavassa tontille osoitetun rakennusoikeuden mukaan. Maanvuokraa määritettäessä tuottotavoite on 3,5 prosenttia niiden asuntotonttien osalta, joiden maanvuokrasopimus tehdään nyt uutena tai uudistetaan esityksessä olevan mukaisesti. Muiden asuntotonttien osalta tuottotavoite on 4 prosenttia.  Asumista palvelevien tonttien maanvuokraa määriteltäessä tuottotavoite on 5 prosenttia.

Hitas-tuotannon korvaavan järjestelmän valmistelu on AM-ohjelman mukaisesti käynnissä. Sen on sovittu tulevan käyttöön vuoden 2023 alusta. Nykyistä käytäntöä erillisestä hitasin maanvuokran huojennuksesta jatketaan kunnes tarvittavat poliittiset päätökset on tehty, kuitenkin niin, että huojennus poistuu viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee yleisten alueiden luovuttamista terassitoimintaan vuosina 2022–2027. Asia jäi viimeksi pöydälle. Terassien aukioloaika on klo 23 asti ja musiikkia saa soittaa klo 22 asti. Jatkossa ”miniterassista” (eli korkeintaan 80 cm leveä alue toimitilan julkisivusta katualueelle päin, kun alue on kiinni toimitilan julkisivussa ja toteutetaan kevein rakentein) ei tarvitsisi tehdä sopimusta tai ilmoitusta kaupungille.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 on hyväksyttävänä. Kaupunkistrategian mukaista tasapainoista kaupunkikehitystä tuetaan ohjaamalla maankäytön muutosten painopistettä kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki. Lisäksi täydennysrakennetaan erityisesti seuraavia alueita: Vuosaari, Herttoniemi, Myllypuro, Jakomäki, Puistola, Suutarila, Pukinmäki ja Pohjois-Haaga.

Toinen linja 10:n asemakaavaa ollaan muuttamassa.  Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinrakentamisen siten, että rakennuksen pihasiipi korotetaan ja ullakkorakentaminen mahdollistetaan. Kantakaupungin tontille saadaan lisää asuntoja ja asukkaita erinomaisten olemassa olevien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen. Uutta asuntokerrosalaa asemakaavalla osoitetaan 2 665 k-m² (noin 17 asuntoa). Rakennuksen katutason liiketilat osoitetaan asemakaavassa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloiksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla ovat yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kuusivuotiaiden lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää on tarkoitus korottaa 30 eurolla 1.6.2022 alkaen, yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa esiopetuskorvausta 50 eurolla, ja maksaa yksityiselle palveluntuottajalle lapsikohtaista sisaruskorvausta. Toivottavasti esitykset hyväksytään, sillä tähän mennessä esimerkiksi yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sisarusalennusta, ellei palveluntarjoaja ole pulittanut sitä omasta katteestaan.

Leikkipuisto Sepän (sijaitsee Punavuoressa) hankesuunnitelma on myös käsiteltävänä. Tarkoituksena on rakentaa uudet tilat nykyisten huonokuntoisten leikkipuistotilojen tilalle. Seppä on alueellisesti erittäin tärkeä, koska käyttäjämäärä on suuri.

 

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu